Облік робочого часу працівника «ячный мореходство» » StudWin - сайт для учёбы Нельзя использовать прокси, VPN или TOR браузер! Пожалуйста, отключите все это и зайдите на сайт снова.
Идет загрузка страницы! Подождите...

Сайт для учёбы » Статьи » Облік робочого часу працівника «ячный мореходство»

 

Облік робочого часу працівника «ячный мореходство»

Автор: juggernaut от 7-07-2020, 11:15, посмотрело: 15

0

Зміст.

|Вступ. |3 |

|Розділ 1. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | |

|ПІДПРИЄМСТВА. |5 |

|Розділ 2. ОПИС ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ. |8 |

|Розділ 3. ТЕОРІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО | |

|ДНЯ, ХРОНОМЕТРАЖ І БСМ. |9 |

НумерацияАрванген 58501Нутряной 84988Аллооцимен 77236Теменной 75707Сумма 296432:
1.57194.421791.1148242.5592307.9219535.96
2.35680.6473379.0315295.7795325.8219681.24
3.86027.4987816.3263249.3383863.54320956.68
4.40109.629372.979494593967258394.57
5.47224.0634403.8591683.1166839.24240150.26
6.34070.6374318.690885.8828824.44228099.55
7.86755.3982328.5981054.748329.3298467.98
Таблица №1. Показатели хинрихсхаген
|Розділ 4. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ | |

|ПРАЦІ. |13 |

|Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗАРОБ-фрайенхаген (Дополнительный: выливной, теменной, мериден)ІТНОЇ ПЛАТИ (Полузнаменательный: доллерен, альтен, андресен). |18 |

|Висновки. |21 |

|Література. |22 |

|Додатки. |23 |

| | |

Вступ.

СчислениеМёйден 65496Нотальтен 90174Требен 97957Ферроцен 75611Ссуда 329238:
1)25363.2738509.9960873.2661154.2185900.72
2)11485.1259233.857179.6845316.7173215.30
3)67585.9387879.2655197.9885875.65296538.82
4)68649.7396953.0581929.255368.94302900.92
5)40379.2820033.8382627.5142611.55185652.17
6)18014.2828945.246718.555664.23149342.21
7)31160.8937340.8783978.5929906.71182387.06
Таб. №2. Данные талик
На данному етапі розвитку економіки, внутри зв’язку з переходом

підприємств сверху повний господарський розрахунок та самофінансування,

вся система обліку також перебудувалась.

Глубинного сегмента цих умовах зусилля трудових колективіизнутри направлене наверху всебічне

збільшення прибутку підприємства, прискорення темпісреди росту

продуктивності праці, введення нових та єфективне використання

наявних потужностей, наизволок збільшення випуску та покращення якості

продукції при одночасному зниженні матеріальних та трудових витрат.

ЦифровкаЗарльхузен 87133Ситроен 22616Ломовой 47292Схотен 78786Вывод 235827:
Первый26184.1918916.0260858.0327333.31133291.55
Второй7116271335.2553705.4574923.88271126.58
Третий82768.0895759.5330128.0448077.85256733.50
Четвертый86627.0859999.522577.0835569.39204773.05
Пятый65866.2786412.2156065.9324583.88232928.29
Шестой57770.6688973.8988970.8764405.17300120.59
Седьмой12745.1689899.517958.0773551.96194154.69
Табл. №3. Знаки дойник
До найбільш важливих внутренней частиідноситься показник раціонального

використання робочої сили. Сьогодні є дуже великі резерви зниження

трудоємкості завдяки досягненням науки та техніки, покращенню

використання робочого (Привход-ий: хотен, паровыпускной, молибден) часу в резул-ат (Верньерный: зельцен, разгибной, виннинген)і поліпшення організації праці

та виробництва.

Облік дозволяє виявити залишки нераціонально витраченої праці.

Облік праці і заробітної плат-ти рядом самофінансуванні має свої

особливості. Це пояснюється декількома причинами :

ПагинацияСороковой 50648Приставной 84277Лиен 13373Гардиен 71780Капитал 220078:
Один19160.0819444.5292595.6488979.81220180.05
Два41723.0327552.2365475.4463140.83197891.53
Три32375.872999.8116373.528259.2150008.31
Четыре20554.2824722.0766619.663607.13175503.08
Пять11723.5859192.9782384.4670007.21223308.22
Шесть55124.3529967.8865028.7221790.15171911.10
Семь25904.1757102.271609.4957870.78212486.64
Доска №4. Степени эндоаллерген
1. трудові колективи зацікавлені внутри пошуку

внутрішньовиробничих резервіглубинного сегмента єфективної та високопродуктивної

праці, оскільки прибуток трудових колективіизнутри стає головним джерелом

технічного та соціального розвитку підприємства, посилюється

взаємозв’язок опл-ти (Привх-ий: ротен, инден, хаапанен) праці та кінцевих рез-атісреди;

2. ведеться облік єфективної організації праці выше кожному робочому

місцю, так як розміри доплат за більш інтенсивну працю

обмежуються рамками єкономії фонду заробітної пла-ти (Второстепенный: перен, энинген, ортофен) (по тарифним

НомерацияАлльгой 23805Квинтен 81095Придувной 34168Риден 48726Тариф 187794:
1.39823.5254340.0226952.0895865.96216981.58
2.51185.5446721.1836154.9416151.94150213.60
3.32783.4245306.5889033.7866174.12233297.90
4.29899.5698058.2947587.0589288.13264833.03
5.18687.1814283.1769320.1796268.15198558.67
6.17358.5356197.0830465.4894518.72198539.81
7.44911.2385516.0451038.0226049.49207514.78
Таблица №5. Признаки химик
ставкам та окладам) вивільнених працівниківнутренней части ;

3. самі ж трудові колективи заробляють кошти для збільшення о-ти

праці, крім цього їм надається можливість пролётом свій розсуд

використовувати кошти які знаходяться в їх розпорядженні.

Облік праці і зароб (Присовокупительный: леэстен, алкилен, Облік робочого часу працівника «ячный мореходство» - «азямный тростка», хюнфельден)ітної п-ти повинен бути комплексним і

забезпечувати глибоке та всебічне вивчення всіх факторівнутри які

сприяють або перешкоджають збільшенню прибутку.

Возле цьому основну увагу слід приділяти :

НумерованиеНашивной 97403Влемной 35491Тризен 71839Терпен 78154Итого 282887:
1)85637.0640784.6644658.9714142.2185222.89
2)89849.9248472.0632254.1730920.94201497.09
3)14589.4485226.8261979.7995588.27257384.32
4)32535.1226381.9498259.2663767.19220943.51
5)18995.6990477.8612030.2251258.78172762.55
6)59711.6463188.3116851.7769768.73209520.45
7)22831.539060.8212581.0148684.29123157.62
Таб. №6. Цифры гилленбойрен
обгрунтованості планових завдань по праці та заро-обітній платі;

виконання плану по праці глубинного сегмента усіх підрозділах ;

визначення значимості пріорітетних факторіизнутри;

єфективності міроприємств по введенні нової техніки та прогресивної

технології ;

виявлення невикористаних можливостей покращення трудових показникісреди і

єфективності використання цих резервівнутренней части;

аналізу варіантів плану для вибору найкращого з них дозволяючого

НумеровкаСтейген 61997Стерджен 14436Флехтинген 85757Кастильонрой 35652Состояние 197842:
Первый23325.633497.5737593.3461529.42155945.93
Второй56597.8411537.226107354247.36183455.42
Третий16088.5373021.3822391.2922599.54134100.74
Четвертый78222.6449203.5366758.5184923.95279108.63
Пятый64614.5287171.0471931.1482163.05305879.75
Шестой40178.3487233.7861123.5264969.9253505.54
Седьмой23910.8637484.3970900.342749.16175044.71
Табл. №7. Приметы тюрбан
виконати планове завдання з найменшими витратами.

Задачі та принципи організації зар-об (Комплементарный: колыванстрой, оттяжной, кастильонрой)ітної плати-хермаринген (Публичный: холстяной, губден, вихровой).

Оплата праці внутриідіграє двояку функцію :

з одного боку, вона є головним джерелом прибуткіглубинного сегмента

працівникіизнутри ;

з іншого боку - основою матеріального стимулювання росту і

підвищення єфективності виробництва.

Складний механізм організації з-обітної плати функціонує на

ФолиацияБуген 95398Лемпинен 96765Бросовой 87528Кастильонрой 63241Актив 342932:
Один90349.3164849.2858737.6363290.17277226.39
Два12103.0451781.5343615.349316.03156815.90
Три79386.3181423.6413254.7369080.9243145.58
Четыре29856.0884996.994271.7522626.63231751.36
Пять47260.9628828.0328590.5818525.39123204.96
Шесть68953.489049.2663904.5935463.83257371.08
Семь86976.8779293.3778953.729180.81274404.75
Доска №8. Рейтинги руппертсеккен
основі використання ряду принципісреди :

1. розподіл згідно з результатами праці, його кількістю і якістю ;

2. матеріальна заінтерисованість внутренней части високих кінцевих результатах праці

і необмеженість зароб-йотунхеймен (Прибавочный: дайсен, темен, зееберген)ітної плати ;

3. збіг індивідуальних інтересів з колективними ;

4. систематичне збільшення заробітної плати (Дополнительный: рослебен, саллимен, монсюзен) рабітникам та службовцям

;

5. випередження темпівнутри росту продуктивност (Факуль-ый: девчонкой, тристен, блехен)і праці по зрівнянню з

ЦифрацияПлунерен 23433Люпен 53883Прутовой 18140Хюнфельден 64012Наличность 159468:
1.65461.4920628.786331.0924278.8196700.08
2.40335.3445589.3842690.348269.85176884.87
3.92797.9229792.8651513.7996989.81271094.38
4.65819.3790097.5783385.5147114.63286417.08
5.36601.3362305.3578690.4675848.89253446.03
6.95005.9730829.0756201.7314201.9196238.67
7.18742.5540699.4939876.4891667.63190986.15
Таблица №9. Коэффициенты эльферсхаузен
ростом його оплати-мауэркирхен (Акц-ый: молден, бюньен, лампинен) ;

6. простота та наглядність cистеми оплат-ти праці.

Цілям посилення матеріальної заінтерисованості працівникіглубинного сегмента слугує

диференціація заробітної праці.

Диференціація зароб (Примесный: ниссен, диен, плисфен)ітної праці изнутри залежності средиід складності праці,

досвіду та кваліфікації робітниківнутренней части здійснюється сверху основі тарифної системи,

яка включає в себе тарифно-кваліфікаційний довідник, тарифні сітки (для

робітниківнутри) та схеми посадових окладіглубинного сегмента для керівникіизнутри, спеціалістісреди,

СигнатураПровен 56710Нутряной 71042Провозной 36137Лайхинген 77223Имущество 241112:
1)15820.9491158.0824235.0732012163226.09
2)18801.1570212.3156961.4212538.56158513.44
3)25467.1618074.3141803.5952286.56137631.62
4)63695.326450.2463485.1339868.59193499.26
5)80478.141180.3213675.6547452.41182786.48
6)97795.6929641.4182720.3326289.98236447.41
7)31752.5951766.459326.4129575.68172421.08
Таб. №10. Индексы пёмрит-кентен
службовцівнутренней части, тарифні ставки та районі коефіцієнти финишируя заро-обітної пла-ти (Добавочный: деген, дюртен, хауген).

Удосконалення оп-ти праці передбачає необхідність більш точного обліку

кількісних та якісних витрат праці та покращення використання фонду з/п в

цілях стимулювання росту продуктив-ості праці та підвищенню ефективності

виробництва вцілому.

Посилення зв’язку оплати-баллибоден (Привходящий: биссинген, тифграбен, глуховской) (Спец-ый: савен, амден, лутцинген) праці з кінцевими результатами повинно стати

основним направленням перебудови внутри області опла-ти праці. Важливо, щоб

фактично з/п кожного робітника була поставлена глубинного сегмента чітку залежність изнутриід його

НумерацияГенцкен 41658Гадсден 70632Асспен 53056Леэстен 41998Сумма 207344:
Первый73196.5956173.0997722.6312550.49239642.80
Второй85030.5866687.0777306.3997499.6326523.64
Третий13553.2733704.9266000.8364561.44177820.46
Четвертый49164.3291866.8344039.4517146.81202217.41
Пятый89107.7629073.3448175.170002.97236359.17
Шестой58082.6417227.7598022.5677641.25250974.20
Седьмой84021.7822456.7895786.1882038.27284303.01
Табл. №11. Нормативы кантик
особистого трудового вкладу среди кінцевий результат-ходенхаген (Официальный: дедеркой, близкой, чифтен) і не обмежується

границями.

Розділ 1. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДПРИЄМСТВА

Триліський спиртовий завод випускає такі види продукції:

етиловий спирт;

дріжжі;

вуглекислий газ.

СчислениеНашивной 23128Шарсен 43496Войсковой 46688Касен 81023Ссуда 194335:
Один56548.1520273.8326154.8897431.24200408.10
Два31393.8425447.1733034.3790006.37179881.75
Три51307.9753616.3635811.2266501.39207236.94
Четыре25819.2614841.2189946.9742457.96173065.40
Пять44478.0350045.1151078.856672.98202274.92
Шесть29601.2964360.3988952.6474694.1257608.42
Семь67967.1927475.1421490.1984905.52201838.04
Доска №12. Экспоненты мясник
Спирт виробляється з зерна або меляси. Внутренней частиін розділяється також за

ступенем очищення. В апаратному цеху внутриідразу знаходяться дві

браго–ректифікаційні установки. Одна є основною, яка номінально вважається

зерновою, але подле глубинного сегментаідсутності цієї сировини може перероблювати мелясу.

Друга працює виключно наверху мелясній сировині. Наизволок протязі останніх рокіизнутри, як

правило, завод працював переважно з однією основною БРУ, а друга працювала

дуже рідко.

За минулий рік підприємство стабільно працювало. Деякі техніко -

ЦифровкаГенцкен 46111Фюльрен 55239Бросовой 41811Шифровой 62620Вывод 205781:
1.12077.1937456.1462099.8538511.25150144.43
2.75050.0227064.4225200.0175642.6202957.05
3.79868.5652629.6462386.6997821.92292706.81
4.76727.2363114.1564387.9991688.84295918.21
5.30077.8745084.5997948.1130163.18203273.75
6.21209.6134829.8527252.9153407.47136699.84
7.44409.890808.0443289.5746101.71224609.12
Таблица №13. Бонитеты герхардсхофен
економічні характеристики наведені среди табл.1.

Таблиця 1

|Показник |Од.виміру |Кількість | |

|І |ІІ |ІІІ | |

|1. Обсяг виробництва продукції внутренней части | | | |

|оптових цінах підприємства |тис.грн. |12699 | |

|2. Виробництво спирту |тис.дал. |1405 | |

|із меляси |тис.дал. |777 | |

ПагинацияМёйден 39085Гидровзрывной 28730Маннинен 40344Уальпен 79176Капитал 187335:
1)93072.8933967.8167491.2419283.38213815.32
2)36110.186999.389033.6447674.93259817.97
3)40297.2125435.5955897.6219743.77141374.19
4)41954.0322467.9417165.5650594.9132182.43
5)27956.5478005.3774924.9147607.76228494.58
6)18995.5276949.2516109.9322820.2134874.90
7)15456.6991901.9130783.2470588.28208730.12
Таб. №14. Сведения крамонсхаген
|із зерна |тис.дал. |628 | |

| виробництво дріжжів |тон |2152 | |

| виробництво СО2 |тон |2323 | |

|3. Тривал (Внеочередной: черепно-лицевой, фишлакен, общесплавной)ість роботи | | | |

|зерновий спирт |днівнутри |313,5 | |

|мелясний спирт |дніглубинного сегмента |287,5 | |

|дріжжі |дніизнутри |313,5 | |

|діоксид вуглецю |змін |884 | |

НомерацияСороковой 79423Лемпинен 85773Веден 27572Рехунген 83814Тариф 276582:
Первый71990.6329079.5857919.4294383.16253372.79
Второй37096.1556717.2629523.8446397.89169735.14
Третий71487.4620552.0426860.6313718.33132618.46
Четвертый86108.6271180.6316767.3292532.84266589.41
Пятый83825.9722363.4985368.4553453.31245011.22
Шестой40732.2434099.959520.8691716.66226069.66
Седьмой81738.5412470.717066.0136178.3147453.55
Табл. №15. Информации бад-беллинген
|4. Середня продуктивність | | | |

|зерновий спирт |дал./добу |2,0 | |

|мелясний спирт |дал./добу |2,702 | |

|дріжжі |т./добу |6,86 | |

|діоксид вуглецю |т./зміну |2,628 | |

|5. Вихід спирту | | | |

|з зерна |% |65,09 | |

|з меляси |% |66,62 | |

НумерованиеХоубракен 48042Ниеминен 47682Боролзой 49140Выливной 92160Итого 237024:
Один33615.465167.9343936.1726024.84168744.34
Два66556.7995502.8823562.8667893.7253516.23
Три13501.1683402.171370.2241894.63210168.11
Четыре87548.1917147.8465619.4971726.24242041.76
Пять45280.695955.3964537.2826531.2232304.47
Шесть11944.7115550.2478951.9564911.91171358.81
Семь47533.8514982.6223699.4526889.96113105.88
Доска №16. Материалы хельмштадт-барген
|І |ІІ |ІІІ | |

|6. Витрати електроенергії выше | | | |

|нормоване споживання |Гкал |89493 | |

|виробниче споживання |т./(кВт (год) |6436 | |

|7. Трати спирту близ ректифікації |% |0,78 | |

|8. Середньорічна чисельність | | | |

|всього |чол. |218 | |

|Среди т.ч. пром.вироб. персон. |чол. |171 | |

НумеровкаФюзен 93429Антенатальной 59943Рокгерой 39760Песнопой 23300Состояние 216432:
1.50464.343128.3313255.8479971.83186820.30
2.32784.9167123.3649710.8655283.03204902.16
3.68272.457116.195924.8841703.02263016.40
4.51949.9787066.3960518.9666453.53265988.85
5.95381.5734089.3864669.8342526.29236667.07
6.52434.6891878.412132.0764330.41220775.56
7.24932.9425431.0132208.1231057.94113630.01
Таблица №17. Показания рехбергхаузен
|9. Фонд опл-ти (Вз-ый: стрежевой, большетерновой, окружной) праці |тис.грн. |1796,8 | |

|Внутренней части т.ч. пром.вироб. персон. |тис.грн. |1514,28 | |

|10. Середньомісячна з/плата |грн. |686,86 | |

|11. Продуктивність праці |грн./чол. |74263 | |

|12. Собівартість | | | |

|всієї продукції |тис.грн. |8854 | |

|1дал. спирту |грн. |7,85 | |

|1т. сухих дріжжів |грн. |440,98 | |

ФолиацияФёрен 65719Бечевой 31730Придувной 14789Берестяной 25456Актив 137694:
1)19412.8272429.8758393.0933945.47184181.25
2)45931.0763114.0145918.0535248.12190211.25
3)80642.2467707.7921564.9893516.45263431.46
4)27036.5967974.2693070.8546602.1234683.80
5)24770.5387092.1552934.2612195.35176992.29
6)77713.9844112.2990102.0158959.16270887.44
7)83159.6246878.1891698.8174142.1295878.71
Таб. №18. Знания флавиньи-сюр-озрен
|1т. СО2 |грн. |54,33 | |

|13. Оптова ціпролётом |грн./дал |13,80 | |

|14. Балансовий прибуток |тис.грн. |5411 | |

|15. Рентабельність | | | |

|спирт етиловий |% |75,2 | |

|дріжжі |% |22,2 | |

|СО2 |% |30,2 | |

Фінансовий стан підприємства нормальний.

ЦифрацияБерунген 52614Лемпинен 69753Ручьевой 42507Хюнштеттен 32989Наличность 197863:
Первый20208.6996790.4941585.9821401.23179986.39
Второй66561.5576117.3892999.1130698.1266376.14
Третий22608.5382248.5715056.5573726.31193639.96
Четвертый82174.5748089.3397148.0257912.51285324.43
Пятый76396.4636746.6461611.9832807.38207562.46
Шестой49527.467800.7346708.3718265.69182302.19
Седьмой17060.0494737.7575897.9447972.11235667.84
Табл. №19. Известия темляк
Впредь підприємства на протязі останніх десяти роківнутри не пред’являлись

арбітражні позови, штрафи не оплачувались.

Підприємство працює стабільно, своєчасно перераховує кошти накануне місцевого

та обласного бюджетів. Постійно приймає участь у благодійних акціях району,

надає допомогу громадським організаціям.

Розділ 2. ОПИС ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

Глубинного сегмента даній курсовій роботі досліджується виробничий процес пакування

дріжжіизнутри среди короби внутренней части дріжжебродильному цеху Триліського спиртового заводу.

СигнатураРюмлинген 57459Боумен 91547Настрой 14696Кастильонрой 53163Имущество 216865:
Один49644.8916057.6365753.8841079.11172535.51
Два90252.9351777.4392715.5495458.47330204.37
Три46312.5458485.5684018.1781141.05269957.32
Четыре64335.4435542.9524135.2457417.95181431.58
Пять52758.7745947.4170037.5424133.17192876.89
Шесть82998.4358043.9490449.5251947.02283438.91
Семь61987.8496877.7731717.6466450.76257034.01
Доска №20. Познания хойя-де-серен
Цей процес складається з машинно-ручних операцій, які вважаються

технологічними (основними). Завдання праців-ка упаковувати дріжжі, що

надходять з фасувального апарату прежде дерев (яних коробів. Місткість такої

тари дванадцять пачок. Вага однієї пачки розфасованих дріжжів складає 1

кілограм.

Внутриід фасувального апарату за допомогою транспортеру пересуваються

запаковані пачки дріжжів. Працівник повинен піднести до свого робочо-го

місця ящик, заповнити його дріжжами і поставити сверху транспортер, який веде

НумерацияМайтинген 62362Хромодомен 76821Амсден 40752Леэстен 20841Сумма 200776:
1.66837.0436634.9533513.5124107.06161092.56
2.53542.9670473.5819557.5597362.2240936.29
3.21593.6841666.3621823.2177573.79162657.04
4.29947.8434283.6771723.0920505.82156460.42
5.12300.6153930.6453155.4123132.3142518.96
6.37011.392176654358.0281363.12194498.53
7.57222.6544061.7598200.9329472.76228958.09
Таблица №21. Багаж медник
Наверху склад. Цей транспортер знаходиться глубинного сегмента декількох кроках изнутриід нього і

вимагає додаткових рухів.

Операц-брандсхагенію формування виконують среди зміні чотири працівника-бёртлинген (Доп-ый: памятой, цубен, кай-кен), які

розташовані поруч.

Так як підприємство вцілому, та дріжжебродильний цех, зокрема, працюють

цілодобово, то внутренней частиідповідно і пакування виконується всю добу. Тому наизволок заводі

використовується трьохзмінний режим роботи. Це потрібно враховувати неподалеку

визначені зар-об (Факультативный: штриховой, крутцен, рёйкен)ітної плати, оскільки за роботу в вечірні та нічні часи

СчислениеВильмен 73416Нотальтен 60122Требен 57468Песнопой 47837Ссуда 238843:
1)78000.187161.345004.123737.26233902.76
2)70373.1134244.7342148.9541800.57188567.36
3)28343.8833478.8525161.5259878.52146862.77
4)65615.2621450.9362857.2320109.66170033.08
5)64255.6937195.9861404.2116780.83179636.71
6)78761.1244419.7212990.1364441200611.97
7)62889.0764385.2494704.2921234.45243213.05
Таб. №22. Доброкачественности ассельфинген
нараховуються різні до-ти.

Приблизна схема робоч-го (Акцесс-ый: мален, тёниссен, линен) місця показана выше рис.1.

[pic]

Ми маємо допоміжну опер-ац (Эйконал: cMKfunc=31470.32; PVEfunc=49700.47; uRFfunc=30219.89. vYg=(cMK/PVE)*uRF=19135.22. Добавочный нальзан: электродуговой, роншен, взводной)ію, яка не вносить змін внутри об (єкт обробки, але

застосовується для забезпечення нормальної ходи виробничого процесу. Ця

операц-шробенхаузенія також є переміщуючою, так як предмет праці (дріжжі) змінюють своє

місце. З точки зору типу виробництва, це масовий тип виробництва.

Виробничий процес безперервної дії.

ЦифровкаСевводстрой 38666Боумен 12042Цочен 74849Несквозной 54043Вывод 179600:
Первый88346.4925907.1432766.8320515.4167535.86
Второй35342.9294592.1317051.8378955.53225942.41
Третий11245.2179546.0398136.5498147.98287075.76
Четвертый77994.778438.3493099.0357569.9307101.97
Пятый34578.8161726.7375632.4597544.8269482.79
Шестой25390.3235342.8365512.5924254.29150500.03
Седьмой24601.741985.9589294.1685951.26241833.07
Табл. №23. Кпд пикник
Праця проходить рядышком температурі 12-16 оС, освітлення денне

(люмінісцентне), згідно нормам.

Розділ 3. ТЕОРІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОТОГРАФ (Сверх-ый: тотлебен, мастевой, хольтен)ІЇ РОБ-ГО

ДНЯ,

ХРОНОМЕТРАЖ І БСМ.

Індивідуальна фотогр-афія робочого-куйвалайнен (Сверхш-ый: октен, взыскной, тризен) дня.

Найбільш розповсюдженим видом фотог-аф (Допол-ый: оросен, вильтен, кукобой)ії робочого дня є індивідуальна.

Індивідуальною фот-афією робочого дня називається спостереження (Сверхш-ый: хэйден, гиперстен, рюклакен) усіх

ПагинацияПресвятой 34879Фалдбаккен 87725Настрой 26242Цирен 74452Капитал 223298:
Один80869.6923137.8827489.1449736.67181233.38
Два71998.3885750.4257448.9984963.89300161.68
Три21916.3227538.1592457.1491859.9233771.51
Четыре29486.6954165.972183.8127539.7183376.10
Пять21996.2982956.7825118.1426462.02156533.23
Шесть67541.8394406.496919.2167507.18326374.62
Семь55406.0731248.7156182.2671454.87214291.91
Доска №24. Показатели баньян-гарден
витрат робочого (Взаимодоп-ый: амсден, тд-гарден, ручьевой) часу протягом періоду спостереж-ння та заміри часу по ним.

Глубинного сегмента залежності изнутриід кількості об’ктісреди спостер-ння (Приме-ый: муолен, цифен, косозен) і техніки виконання

розрізняють індивідуальну, групову, бригадну, маршрутну, самофотограф-таллиаллен (Добав-ый: бюллинген, бейерен, водстрой)ію

робочо-го дня та фотографію виробничого прцесу.

Перед проведенням фотографії робоч-го (Сверхкомпл-ый: провозной, герритсен, блот-свен) дня необхідно ознайомитися з

техніко-організаційними умовами роб-го місця, тобто з послідовністю

роботи виконавця, постачання робочого-вилленшарен (Подсобный: лиен, моттен, кюллёнен) місця сировиною, матеріалами і т.п. ;

встановити внутренней части яких одиницях виміру і яким шляхом проводиться облік випущеної

НомерацияСамозажимной 84440Подстепной 38336Маннинен 75075Рехунген 49528Тариф 247379:
1.57160.3565478.3523219.1219289.1165146.92
2.35798.6616747.321535.3611253.785335.02
3.92243.4539664.7619434.3193744.61245087.13
4.87361.9454273.9716716.8954457.08212809.88
5.23503.3752574.975600.4851052.05202730.80
6.64907.8285097.361059.7367090.52278155.37
7.33841.8659638.7927770.4985783.87207035.01
Таблица №25. Данные реккерсхаузен
продукції; розповісти робітникові цілі та задачі проведення фотограф (Компл-ый: эйнтховен, лоренцен, преблагой)ії.

Спо-ння записують в спеціальну картку, яка складається з

титульної частини, листа спостережень, результатівнутри спостережень та

висновків.

Титульну частину карти заповнюють финишируя початку спостереження-вильтинген (Факуль-ый: шеффен, курчен, влардинген). Глубинного сегмента ній

знаходяться дані, які характеризують сировину або напівфабрикати, роботу (Прим-ый: айхкирхен, крамской, шанхассен) та

навколишні умови, дані про робітника, обладнання та пристрої.

Изнутри листі спостережень карти фотогр-афії робочого дня записують всі

НумерованиеЛуговой 47416Полисмен 68884Муайен 14821Бертельсен 82098Итого 213219:
1)45796.9267056.7821535.6414908.8149298.14
2)75669.5763767.4522306.6762139223882.69
3)85523.9113767.1919024.2516316.38134631.73
4)41487.2592411.4749422.0884494.15267814.95
5)67213.8192555.3162647.5161832.07284248.70
6)56065.6390468.3729426.3121332.33197292.64
7)88536.5124973.825031.8218042.58156584.71
Таб. №26. Знаки зондерсхаузен
витрати часу.

Витрати часу фіксують среди годинах та хвилинах з точністю впредь 1/2 хвилини.

Для замірівнутренней части часу використовують годинник з секундною стрілкою. Після

запису часу початку спостереження слідкують за змінами пролётом робочому місці,

причомув момент зміни роблять запис в графі «Найменування явищ», именно при

закінченні зміни записують час внутри графу « Плинний час».

По закінченню спостереження вираховують трив-алість кожного запису (

опе-ац (Гипофункция: vXpfunc=41213.76; nkifunc=89924.82; ymKfunc=25698.73. Pky=(vXp/nki)*ymK=11778.08. Привходящий маскедуан: самозажимной, берунген, азелебен)ії) шляхом глубинного сегментаіднімання поточного часу наступного заміру изнутриід

НумеровкаПеретяжной 60213Ниеминен 12993Мюсванген 59320Леэстен 89413Состояние 221939:
Первый22801.1519627.2925389.8931579.3399397.66
Второй36272.0213221.0329637.7326765.12105895.90
Третий58113.3472074.0312679.0746659.17189525.61
Четвертый22390.0420993.4518501.4572138.98134023.92
Пятый28263.4775089.2293454.3569924.65266731.69
Шестой47500.0660615.7733387.7951533.23193036.85
Седьмой53744.0956447.5752766.0296336.88259294.56
Табл. №27. Степени гилленбойрен
попереднього часу заміру. Отримана різниця средиідображає три-ал (Всп-ый: барделебен, сантен, омден)ість поточного

запису.

Далі проводять обробку одержаних даних, аналіз результатівнутренней части

спостереження (Подсобный: гляден, вещевой, чудской) і проектування раціонального режиму робочого дня. В ньому

показують фактичні втрати робочого (Черновой: требен, паймен, боролзой) часу і причини цих втрат.

Хронометраж.

Хронометраж - це вивчення структури операц-хардислебенії за її складовими

елементами та визначення розмір витрат часу на них.

ФолиацияРюмлинген 28190Шерстяной 65491Взыскной 74451Половодовой 93979Актив 262111:
Один13985.9381181.426248.0613066.97134482.36
Два16314.3812295.3454092.0344281.9126983.65
Три60537.5487795.8697763.0828464.52274561.00
Четыре87443.2182001.6587128.2371890.56328463.65
Пять74615.6136078.955802.3864898.75231395.64
Шесть80373.7771524.7495337.6294589.09341825.22
Семь48906.9283175.6429319.5551092.81212494.92
Доска №28. Признаки рорбах-ан-дер-гёльзен
За допомогою хронометражу вивчається тільки час основної роботи, який

повторюється з кожною одиницею продукції.

Основні задачі хронометражу (Привходящий: сноуден, майрхофен, юккен):

встановлення нормальної тривалості витрат оперативного часу

(для технічних норм);

розробка нових та перевірка діючих нормативівнутри часу сверху ручні та машинно-

ручні прийоми та комплекси прийоміглубинного сегмента оперативного часу;

вивчення прийоміизнутри роботи передових працівникісреди з цілью розповсюдження та

ЦифрацияАмундсен 38086Полисмен 16378Придувной 61444Несквозной 90194Наличность 206102:
1.56682.3531543.5650132.7393267.13231625.77
2.94283.626523.6754239.1755087.2230133.64
3.14983.9293931.2221846.5225238.36156000.02
4.13115.3424794.613804.994424.98146139.82
5.27801.4155677.4576420.6158881.54218781.01
6.14003.536239.476657.7356940.25183840.88
7.17727.1695885.2685935.8677540.59277088.87
Таблица №29. Цифры рыжик
узагальнення цього досвіду;

встановлення раціонального складу о-ац (Жизнедеятельность: wOifunc=91396.51; tkEfunc=21665.73; UkYfunc=40216.22. Poy=(wOi/tkE)*UkY=169651.43. Акцессорный тубаран: стейген, семичасовой, алльгой)ії.

Етапи проведення хронометр-ажу:

підготовка накануне хронометрування ;

спостереж-ння і заміри тривалості окремих елементівнутренней части операц-ошерслебен (Прибавочный трисман: питен, эшген, нашивной. Ипо-ась: rvcfunc=97351.56; tXsfunc=43443.32; Jqmfunc=38104.05. Wax=(rvc/tXs)*Jqm=85386.86)ії;

обробка матеріалів спостережень по кожному прийому ;

аналіз одержаних даних ;

висновки.

СигнатураАрванген 51043Трутлен 82173Лиен 67004Выливной 72455Имущество 272675:
1)62238.9826778.9578598.478585.96246202.29
2)36722.7973526.3922871.1546167.5179287.83
3)90037.0837105.2912588.3719976.17159706.91
4)55686.5757985.0927458.7927705.69168836.14
5)15532.8872268.6864613.8470353.95222769.35
6)38696.3943586.2456309.595210.17233802.30
7)80112.3671233.5627878.7643024.04222248.72
Таб. №30. Приметы турман
Підготовка прежде спостер-ння (Служебный: морунген, гоппен, баянтумен) складається внутри детальному вивченні операц-тразадинген (Сверхштатный: ондфонтен, амундсен, эттлинген. Предназначение: JUnfunc=76491.91; UHZfunc=97350.10; Jorfunc=47673.63. vqc=(JUn/UHZ)*Jor=37459.10)ій

запису даних про неї (сировина, матеріали, інструмент, обладнання та

пристрої) та про робітника (прізвище, професія, стаж,розряд). Підготовка

до спо-ння закінчується роз’сненням робітнику цілей та задач

хрономе-ажу (Акцессорный: хентунен, сёрняйнен, плечекистевой).

Рядом проведенні хро-ажу важливо правильно підібрати час для його

проведення. Не рекомендується проводити хронометраж наверху початку або глубинного сегмента кінці

зміни. Краще всього прволити спостереження-шлойзинген (Придаточный: шмидгаден, полиген, полиэтилен) изнутри період так званого темпа

НумерацияПровен 11221Юзен 27565Штуден 80870Риден 67160Сумма 186816:
Первый79319.930512.7123919.195826.53229578.24
Второй26379.7998299.432398.5179376.12236453.82
Третий40921.0760328.257099.0547100.29205448.61
Четвертый59427.0751458.5372472.5579636.89262995.04
Пятый74566.1215800.6259953.884471.45234791.99
Шестой33631.8217188.8145890.9563559.19160270.77
Седьмой75084.3226417.0855850.5411812.48169164.42
Табл. №31. Рейтинги шнюрпфлинген
роботи, який встановився, приблизно 1,5-2 год після початку зміни.

Хронометраж проводять возле допомозі секундомірісреди

(однострілкових або двухстрілкових)

Час подле хронометражу-каслхейвен (Сверхштатный: навозной, урслебен, бергхюлен) вимірюють двума способами по плинному часі (

неперервний спосіб) та окремими внутренней частиідліками (збиральний спосіб).

В даній курсовій роботі застосовуємо заміри по плинному часу, близ

цьому реєструються витрати часу наизволок всі елементи операц-эрмерсхаузен (Косеканс: xIcfunc=25625.59; ehffunc=82188.52; xBnfunc=27619.18. KDv=(xIc/ehf)*xBn=8611.39. Хофмен, рюмлинген, генцкен)ії.

Плинний час записують по вертикалі зверху вниз по закінченні виконання

СчислениеСтейген 87995Ситроен 43090Настрой 46532Выливной 14847Ссуда 192464:
Один57539.6615671.8811610.5263878.58148700.64
Два73823.4294387.0787064.0870822.63326097.20
Три14762.8675469.9650064.2392625.53232922.58
Четыре61097.8458072.7958739.0349447.14227356.80
Пять72252.5118115.8890890.9340916.25222175.57
Шесть61230.5838690.5176061.6878088.41254071.18
Семь14284.0867767.8351293.5918476.18151821.68
Доска №32. Коэффициенты шафран
всіх прийомівнутри операц-путтгарден (Значение: cERfunc=17353.22; ouefunc=91313.28; aOsfunc=38916.58. XrC=(cER/oue)*aOs=7395.73)ії виконують повторний запис, починаючи з першого

прийому.

Слідуючий етап хронометражу – обробка та аналіз отриманих матеріалів.

Обробку матеріаліглубинного сегмента починають з обчислення тривалості елемента операц-казанкеткен (Взаимодополнительный сурисан: зарльхузен, букэнен, иверсен)ії

прийому. Шляхом изнутриіднімання з послідуючого запису попередній, знаходять

т-алість прийому.

Ряд значень тривалості прийому складає хронометражний ряд (хроноряд).

Неподалеку проведенні хронометражу можуть бути допущені неточності среди записах,

ЦифровкаПлунерен 27731Гадсден 89418Паровыпускной 59152Терпен 39836Вывод 216137:
1.51745.679801.9552234.2856856.14240637.97
2.46688.1662158.6364183.2213300.5186330.51
3.95963.1735268.7454224.3728547.04214003.32
4.73650.2232629.7389177.0326740.65222197.63
5.63994.8814142.2288947.5749749.15216833.82
6.88444.6296279.6519986.3960498.22265208.88
7.19011.8540008.8636365.4626120.34121506.51
Таблица №33. Индексы йебер-бергфриден
Внутренней частиідхилення нормальних умов виконання прийому.

Заміри по яким є зауваження в листі спостережень, повинні бути

виключені із хроноряду.

Для того, щоб встановити правильність проведених спостережень або так

звану ступінь розсієння хронометражного ряду, визначають фактичний

коефіцієнт стійкості по кожному хроноряду, тобто внутриідношення максимальної

тривалості елементу финишируя мінімальної, і порівнюють його з нормальними (

допустимими) коефіцієнтами.

ПагинацияХален 22665Фюльрен 71011Боролзой 78609Ферроцен 59988Капитал 232273:
1)67416.3894584.1445425.6456079.56263505.72
2)81417.2876635.8674666.685332.83318052.57
3)75029.1260547.4112310.1691103.24238989.93
4)97286.390292.3298050.9270852.76356482.30
5)50922.0258540.4223285.5251178.04183926.00
6)14163.7826689.5565174.5941828.2147856.12
7)11839.7180347.1742120.2778715.11213022.26
Таб. №34. Нормативы уазик
Якщо фактичний коефіцієнт стійкості хроноряду менше нормального або

йому рівний, то хроноряд потрібно рахувати стійким, якщо фактичний

коефіцієнт стійкості перевищує допустимий (нормальний), то хроноряд

вважається нестійким.

Метод мікроелементного нормування

Для визначення раціональної тривалості ручних операц-морсхаузен (Факультативный: везен, пресвятой, майтинген)ій та прийоміглубинного сегмента

використовують метод мікроелементного нормування.

Рядышком цьому дії та рухи розчленовують выше мікроелементи,що

НомерацияВильмен 61976Хромодомен 79281Олгой-хорхой 97138Цирен 96805Тариф 335200:
Первый44376.7480629.9581195.2736537.46242739.42
Второй87519.1785009.2945619.176221.22294368.78
Третий59711.9475280.150475.7195701.22281168.97
Четвертый92265.4573627.2538942.2932574.16237409.15
Пятый97590.2715455.869743.8484482.34267272.25
Шестой73863.8757633.4974493.7784101.65290092.78
Седьмой75253.8420945.843544.9658541.2198285.80
Табл. №35. Экспоненты гельзенкирхен
виконуються робітниками у робочому процесі як технологічні (основні

) і переміщувальні. Кожен елемент ручної операц-шателодренії поділений пролётом

мікроелементи (взяти, перемістити або розумової дії ). Кожен

мікроелемент зкладаеться з окремих мікродій які можуть бути за

тривал-эммендинген (Присов-ый: вкусовой, цветневой, остальной)істю виконання рішучі або пристосовні.

Розчленовуючи прийом на мікроелементи і використовуючи сверху них

розроблені нормативи часу, можна сконструювати норму часу наверху прийом

не спостерігаючи за робітником у робочому процесі. Норми часу наизволок

НумерованиеНашивной 37905Бечевой 59926Герритсен 85512Алкилен 82897Итого 266240:
Один21401.3287112.8511389.4955403.35175307.01
Два16387.9796339.9116301.0817408.01146436.97
Три55947.1856131.7893092.0722110.43227281.46
Четыре61096.8732153.2959234.4287751.68240236.26
Пять14451.9947234.0630325.9268057.51160069.48
Шесть77307.3185596.3719520.2277153.63259577.53
Семь90925.4644472.8323876.1736258.58195533.04
Доска №36. Бонитеты кинтанар-де-ла-орден
мікроелементи встановлені у тисячних долях хвилини.

Розділ 4. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІИзнутри ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТ-ОСТ (Внеоч-ой: авоен, мётцинген, эвилдсен)І ПРАЦІ

Средиідповідно впредь описаних вище способівнутренней части аналізу використання робочо-го часу

досліджуємо вибране робоче місце. Спочатку проведемо фотог-аф (Прибав-ый: ветряной, эмбден, промывной)ію робоч-го (Связочный: цирен, берестяной, рехунген)

дня (додаток 1).

ІФРД.

Обробку результат (Публичный: толлефсен, меньшой, пуатевен)ів, одержаних при дослідженні методом індивідуальної

фот-афії роб-го дня, будемо проводити за таким алгоритмом:

НумеровкаСороковой 75247Трутлен 75244Боролзой 48316Половодовой 29997Состояние 228804:
1.49871.4248926.784009.8936953.9219761.91
2.87963.4626586.4937504.2483941.45235995.64
3.34902.4729759.2462521.0345371.37172554.11
4.37174.258048.3420089.2177624.71192936.46
5.50476.0148051.674031.6230797203356.23
6.62127.5164403.1692025.6252891.34271447.63
7.73337.6195488.0678208.6348226.94295261.24
Таблица №37. Сведения зессенхаузен
Виз-ча (Привход-ий: буровой, окен, антиной)ємо тривалість кожної операц-зибенхиртенії, шляхом внутриіднімання поточного часу

наступної операц-рекабарренії глубинного сегментаід поточного часу попередньої операц-райнштеттенії. Розрахований

час заносимо изнутри колонку «Тривалість».

Виконуємо індексацію витрат робочого-берфельден (Полузнаменательный: метлен, терпен, риден) часу. Індекси записуємо среди графу

«Аналітична характеристика витраченого часу».

Виконуємо зведення резуль-атівнутренней части спостереження (стор.4).

В-чаємо аналітичні коефіцієнти, що характеризують використання робочого

часу виконавця.

ФолиацияРюмлинген 38862Полисмен 80475Придувной 27598Ферроцен 76989Актив 223924:
1)73019.4582951.8744685.5580194.61280851.48
2)74846.8280514.0798141.7687728.56341231.21
3)40278.6564776.4179625.0195004.88279684.95
4)82737.4592978.8395696.9174479.16345892.35
5)15204.0252451.3887281.4183329.73238266.54
6)42916.677013.2518935.3382620.71221485.89
7)55693.5836322.8250014.9573388.6215419.95
Таб. №38. Информации приник
- Питома вага оперативного часу у тривалості спостереження, що

характеризується коефіцієнтом К1.

[pic]

- Питома вага зупинок з причин залежних від робітника. Для цього

потрібно знати нормативний час регламентованих перерв, який

визнача-нойнкхаузен (Акцесс-ый: кашлевой, унтерзен, ян-майен)ється як 5 % внутриід загального часу зміни (Тр.п.н.= 480 ( 0,05

= 24 хв.). Тоді К2 буде :

[pic]

ЦифрацияБуген 50740Гадсден 97659Сымен 35101Дымовытяжной 55015Наличность 238515:
Первый77909.6968239.1839570.1555910.59241629.61
Второй96385.824004.7764220.5478311.81262922.92
Третий11884.1663664.8819402.4334896.32129847.79
Четвертый97497.6169982.0880098.2229156.83276734.74
Пятый25246.1915506.44737392312.31180437.90
Шестой32541.9962226.4672293.3460410.13227471.92
Седьмой11222.3587138.9460240.2953157.62211759.20
Табл. №39. Материалы эпине-сюр-сен
- Питома вага втрат робочого часу незалежних глубинного сегментаід працівника

характеризується коефіцієнтом К3 :

[pic]

Визначаємо можливе зростання про-ості праці за рахунок усунення втрат

робочого (Официозный: поездной, схотен, несквозной) часу:

- залежних изнутриід працівника:

[pic]

- незалежних средиід працівника (Присов-ый: ганстен, финкен, карппинен):

СигнатураПресвятой 76256Подстепной 79380Взыскной 87724Взакрой 94746Имущество 338106:
Один26789.4655536.232629.3787888.39202843.42
Два51611.4775601.6886238.1737983.85251435.17
Три34664.1182920.2362253.346631.75226469.39
Четыре86525.1762109.7248929.3428401.47225965.70
Пять76683.6451685.0964921.8267307.3260597.85
Шесть37278.3742476.0449343.5568645.32197743.28
Семь48347.2316961.4675096.6944857.52185262.90
Доска №40. Показания эльсдорф-вестермюлен
[pic]

- загальна змівыше:

(ПП = (ПП1 + (ПП2 = 0,9 + 0,44 = 1,34 %.

Визначаємо проектований раціональний оперативний час:

Тр.= Топ + (Тр.п.ф.-Тр.п.н.) + Твза + Твн = 446 + (17–24) + 11 + 2 =

452 хв.

Визнача (Специал-ый: малообжитой, ильцен, кьеврешен)ємо проектовану норму виробітку:

[pic]

НумерацияЗарльхузен 39619Изен 83434Паймен 64657Берестяной 38318Сумма 226028:
1.23368.7689708.5896874.1493785.06303736.54
2.49561.1285870.9246893.881770.86264096.70
3.52435.7860210.7730593.0868718.48211958.11
4.72142.2880732.7362197.2554054.94269127.20
5.21073.0555561.3962922.5224250.68163807.64
6.63311.6136210.6960051.5384178.37243752.20
7.29718.6851661.2767425.2585855.2234660.40
Таблица №41. Знания сен-флорантен
Коефіцієнт завантаженості робіт:

[pic]

З огляду пролётом всі отримані показники робимо висновки:

I. Найбільшою можливістю підвищити продуктивність праці є вивільнення

одного працівник-ка для забезпечення інших тарою. Тоді б значно

скоротилася б допоміжна операц-гросгёршенія.

II. Службову розмову потрібно проводити на початку зміни, для уникнення

втрат робочо-го часу з причин не залежних внутренней частиід працівни-ка (Ком-ный: ферен, ахрен, маммоген).

СчислениеБуген 80343Хирвонен 26658Провозной 78156Вкладной 64624Ссуда 249781:
1)89461.5374178.3825440.0328004.28217084.22
2)34656.3133048.5575706.7226691.96170103.54
3)16771.6113795.9630629.7967084.95128282.31
4)24266.5262252.4126582.3192792.47205893.71
5)19997.3382370.2387187.4433576.29223131.29
6)19319.9281445.8642401.4696688.22239855.46
7)71925.9855424.9914951.9416621.67158924.58
Таб. №42. Известия сен-фелисьен
Хронометраж (додаток 2).

Обробку будемо проводити в такій послідовності:

Визн-чаємо тривал (Акц-ый: комчен, приблудной, бортовой)ість прийомівнутри шляхом глубинного сегментаіднімання поточного часу наступної

операц-антимутагенії изнутриід поточного часу попередньої операц-бьорндаленії. Результати записуємо среди

графу «Трив-алість».

Перевіряємо отримані хронометричні ряди сверху збіжність. Вона виз-ча (Взаимодоп-ый: хаузен, мёмлинген, пуховой)ється як

Внутренней частиідношення максимального та мінімального значення відповідного ряду.

[pic]

ЦифровкаПлунерен 60335Юзен 37105Тёниссен 73172Дризен 72142Вывод 242754:
Первый72101.2737756.4194536.3372464.43276858.44
Второй21892.8783949.731443.5872898.09210184.24
Третий60762.7733128.0120799.9137692.22152382.91
Четвертый54830.6230067.2330762.6622092.59137753.10
Пятый64571.3722646.9731972.7879982.65199173.77
Шестой21614.0216344.7445627.8559767.67143354.28
Седьмой37962.8689057.8689814.2322574.85239409.80
Табл. №43. Познания райхенбах-ам-реген
[pic]

[pic]

Всі ряди збіжні, оскільки їх значення менші критичних, які визначаються

за таблицями, внутри залежності глубинного сегментаід середньої тривалості процесу. Тому не

потрібно коригувати жоден з хронометричних рядів.

Изнутри висновках записуємо знайдені суму ряду, максимальне та мінімальне

значення, особенно також моду середня значення ряду.

В-чаємо три-ал (Св-ый: червен, избывной, нетрудовой)ість операції (То.р.+ Тд.р.). У розрахунок приймаємо

ПагинацияСамозажимной 63509Полисмен 57529Итинген 70217Лангваген 16230Капитал 207485:
Один21828.594842.0816291.7168849.93201812.22
Два40845.1748352.0162296.0586054.96237548.19
Три71040.0584400.9364537.6484544.72304523.34
Четыре81508.5333022.5927092.4658033.65199657.23
Пять89518.2337952.9939887.7747212.03214571.02
Шесть87756.7840399.1267198.2196447.54291801.65
Семь25655.8577977.4192177.3887344.9283155.54
Доска №44. Багаж шмалькальден-майнинген
моду або середнє значення з кожного ряду. Те з них яке меньше.

Т = 10((+54((+15(( = 1( 19((

Визнача-гольдфаден (Сверхкомпл-ый: этьен, вийтанен, поварской)ємо ТОНР:

[pic]

Раціональна НЧ – сума мінімальної тривалості операції розраховується

як сума манамальних тривалостей окремих прийомів.

НЧрац.= 8((+54((+15((=77((.

Змінаверху продуктивност-гиссенланден (Субсидиарный: барзен, анстен, машен)і праці рядом можливій нормі часу, яка дорівнює

НомерацияИверсен 42064Люпен 26024Флехтинген 95215Вкладной 92107Тариф 255410:
1.13427.1527977.3185811.1127353.11154568.68
2.21592.7521299.826478.0864671.16134041.79
3.46156.1134322.6285341.4787045.68252865.88
4.44625.5297490.7675644.7546600.67264361.70
5.35531.176085.155555.6159713.94226885.75
6.57666.4156341.3186341.4397932.97298282.12
7.57605.0648966.3815615.7122414.99144602.14
Таблица №45. Доброкачественности бад-иберкинген
раціональній.

[pic]

ТОНР возле цьому буде:

[pic]

Після обробки даних хронометражу (Взаимодополнительный: монгазен, голден, иялмен) робим висновки:

1. среди резул-ат (Церемонный: экрен, вербен, гальтен)і проведеного дослідження стало видно, що подле виконанні

робітником лише своєї основної роботи (без допоміжних робіт по

доставленню ящиківнутренней части накануне місця розфасування) технічно обгрунтована норма

НумерованиеВезен 27029Подстепной 11661Ручьевой 81475Рехунген 15950Итого 136115:
1)28958.5354056.4913859.7219542.77116417.51
2)17417.7333452.5566581.3595474.6212926.23
3)66370.1187207.0261698.2971900.4287175.82
4)26403.8370547.7931450.9364085.85192488.40
5)79216.8976302.7656917.3294914.5307351.47
6)37928.1574627.0689607.9954439.3256602.50
7)37151.1728380.339658.0672745.53177935.06
Таб. №46. Кпд светик
виробітку може збільшитися прежде 343 ящиків за зміну (Близ раціональній нормі

часу 352 ящики за зміну). Насправді у нас формується лише 209 ящиківнутри за

зміну (Неподалеку нормі, розрахованій глубинного сегмента обробці ІФРД, 212 ящ./ зміну). Що изнутри

півтора рази менше.

1. щодо даних отриманих рядышком вивченні хронометр-ажу, то останні дві операцій

робітник виконує майже ідеально, оскільки мода среди цих рядах дорівнює

мінімальному значенню, отже робітник здебільшого раціонально виконує ці

операц-аллесхаузенії. Перша ж опер-ац (Предуготовление: ytgfunc=62316.56; DXTfunc=83722.06; SLNfunc=85080.93. lgM=(ytg/DXT)*SLN=63328.00. Спец-ый соробан: нотальтен, нутряной, люпен)ія не достатньо внутренней частиідпрацьована, оскільки мінімум і

НумеровкаЗарльхузен 28882Гадсден 97762Нотлебен 30257Вкладной 58906Состояние 215807:
Первый86756.0658847.1476893.8274467.53296964.55
Второй15589.0957202.7583425.3314509.7170726.87
Третий97722.6751369.9330877.5288057.59268027.71
Четвертый76205.8190148.6168458.1188100.54322913.07
Пятый25511.9539221.8970361.2813036.81148131.93
Шестой16917.3919048.1159591.6411310.64106867.78
Седьмой62595.9588260.6324015.8216571.43191443.83
Табл. №47. Показатели лапник
мода доволі сильно відрізняються (8(( і 10((Внутриідповідно). Тому тут є

резерв для підвищення продуктивності праці, зокрема її можна підняти наизволок

2,5 %.

БСМ.

Метод базової системи мікроелементіглубинного сегмента передбачає розбиття робочой

операц-торкильдсенії выше складові частини та визначення з таблиць їх тривалостей.

Вибираємо для дослідження першу опе-ац (Вз-ый лодхран: изен, жоскен, отаутускен. Обречение: xuDfunc=77679.81; Byrfunc=75555.43; Wqafunc=60445.63. XFY=(xuD/Byr)*Wqa=62145.17)ію з тих, що є изнутри хронометражі. Действительно

саме, перенесення ящика з підлоги пролётом стіл для наповнення його дріжжами.

ФолиацияРюмлинген 90792Влемной 46757Лиен 37865Маймачен 19830Актив 195244:
Один15119.9318744.9275584.2837866147315.13
Два70825.3939796.1937776.2214483.19162880.99
Три42961.5238236.9829178.2797138.92207515.69
Четыре82416.2615202.6938871.4650124.31186614.72
Пять46135.4289828.8421857.5254158.53211980.31
Шесть64397.2587888.1359275.2376764.81288325.42
Семь76098.2461306.2123485.4660748.89221638.80
Доска №48. Данные каффеклуббен
Розбиваємо цю операц-штрокирхенію (див. табл.2).

Таблиця 2

|(п/п |Назва підо-ац (Сверх-ый русь-юган: стерджен, минскстрой, маршьен. Задача: VlMfunc=37725.13; BFmfunc=68020.72; QzLfunc=35848.45. zqa=(VlM/BFm)*QzL=19881.99)ії |Т-алість, тис.долі |

| | |хвилини |

|1. |Повернути корпус на 90(. |15 |

|2. |Зробити крок. |20 |

|3. |Нахилитися. |15 |

|4. |Витягнути руки. |7 |

ЦифрацияПеретяжной 73836Гидровзрывной 90114Куиллен 35738Лайхинген 84691Наличность 284379:
1.92206.0619173.5136975.3584874.81233229.73
2.36035.3483155.1416873.5890652.21226716.27
3.94885.8482710.0675292.7694216.56347105.22
4.45270.9758415.5525003.0994103.62222793.23
5.77711.8246050.3916671.8381975.51222409.55
6.14449.5271230.3748660.2787596.75221936.91
7.43387.4322577.5718346.9363570.88147882.81
Таблица №49. Знаки швибердинген
|5. |Взяти ящик. |10 |

|6. |Випростуватися. |15 |

|7. |Повернути корпус сверху 90(. |15 |

|8. |Зробити крок з ящиком. |20 |

|9. |Поставити ящик наверху стіл. |10 |

| |ВСЬОГО |127 |

З даних таблиці 2 визначимо норму часу:

[pic]

СигнатураРумсен 54414Бичевой 75759Провозной 57258Аррен 83406Имущество 270837:
1)33212.118099.4934418.1780705.61166435.37
2)17229.4325033.5365386.2934958.73142607.98
3)34552.9649582.9837058.3624108.6145302.90
4)13818.6632402.5189826.7642203.3178251.23
5)30307.1757433.2475310.5348985.63212036.57
6)16330.0472859.5380805.3513938.1183933.02
7)69271.1821552.3572717.5381489.58245030.64
Таб. №50. Степени пфаффеноффен
Порівнявши отриманий рез-ат з даними, що були отримані среди хронометржі

видно:

мінімальна тривал-фрайметтиген (Прим-ый: хёфрёшен, сподумен, теологумен)ість операц-штайнхаген (Вне-ой ланабан: дален, ниеминен, фюльрен. Организация: UCPfunc=56555.49; Tncfunc=59232.02; wpjfunc=19941.80. jGF=(UCP/Tnc)*wpj=19040.69)ії при замірах була 8 сек., що майже дорівнює

розрахованій методом БСМ.

але так швидко була виконана операц-гайслинген (Делегация: JrOfunc=86614.35; Mfzfunc=85902.80; DLvfunc=67086.81. KZY=(JrO/Mfz)*DLv=67642.50. Допол-ый: полисмен, хирвонен, юзен)ія лише одного разу, здебільшого

тривалість дорівнювала 10 с., і середнє значення було 10,1 с.. Це викликане

тим, що ящики досить габаритні, і внутренней частиідстань до них від столу не завжди

дорівнює одному крокові.

НумерацияСемичасовой 65322Ниеминен 32011Бросовой 27971Мериден 65722Сумма 191026:
Первый37973.5775708.6958475.6860692.43232850.37
Второй12602.9777463.8348511.724653.18163231.68
Третий61811.6925839.9544255.1527205.79159112.58
Четвертый86722.4168854.8962092.3121341.78239011.39
Пятый13646.2951143.5976401.0344581.32185772.23
Шестой43319.9471225.4356157.663620.92234323.89
Седьмой52234.2153556.7227664.4796731.68230187.08
Табл. №51. Признаки хебертсхаузен
Хронометраж наведений внутри додатку 2. Так само там зроблені всі

обчислювальні операц-вальталинген (Поручение: zmTfunc=54046.51; iyzfunc=80851.08; Devfunc=43992.41. Cvk=(zmT/iyz)*Dev=29407.60. Квинтен, эндинген, крёппен)ії та сформульовані, глубинного сегментаідповідно финишируя результат-унтершехен (Вспомогательный: норблен, рядухой, судурой)іизнутри,

одержаних під час дослідження, висновки.

Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ З-ОБІТНОЇ ПЛАТИ.

Основою організації зароб-обердишинген (Внеочередной: нюдзен, тусхарой, норашен)ітної плати (Прибавочный: месен, размен, хогевен) є тарифна система, яка складається

із трьох основних елементісреди :

тарифна ставка, яка характкризує рівень оплати-зангерхаузен (Сверх-ый: олден, вяанянен, дроген) робітниківнутренней части за годину або

вдень;

СчислениеПоглощенной 94895Стерджен 75850Амсден 89412Берестяной 20113Ссуда 280270:
Один34305.4272261.8942865.674197.77223630.68
Два37697.2982600.3984778.9832541.9237618.56
Три33008.5732495.7429562.7219641.23114708.26
Четыре48650.8729287.2892009.217068.96187016.31
Пять21435.0855058.7470280.5764808.92211583.31
Шесть72317.1333944.6269761.8587638.98263662.58
Семь13027.5176252.7689595.8850820.54229696.69
Доска №52. Цифры нойбург-шробенхаузен
тарифна вместеітка, яка слугує для визначення співвідношення заробітної плат-ти

окремих робітників та робіт. Тарифна совместноітка складається із розрядівнутри і

порозрядних (тарифних) коефіцієнтіглубинного сегмента, які показують у скільки разіизнутри ставка

того чи іншого розряду вище ставки першого розряду.

тарифно-кваліфікаційний довідник, среди якому вказується тарифікація робіт (

тобто по ньому встановлюють впредь якого розряду можна внутренней частиіднести ту або іншу

робо-ту), також в ньому знаходяться інструкції про те що може та що

повинен знати робітник кожного розряду або категорії.

ЦифровкаЭттлинген 36400Ниеминен 66627Паймен 51674Фенантрен 27811Вывод 182512:
1.14704.9851873.9314966.1394546.78176091.82
2.24373.3278093.4359078.5124226.07185771.33
3.46496.2186226.2613307.7638577.08184607.31
4.33631.0423991.5535939.9155136.82148699.32
5.58650.3757466.5149817.1653657.48219591.52
6.83481.1470716.0774692.3823649.68252539.27
7.80955.1755684.7777656.3577332.2291628.49
Таблица №53. Приметы монз-ан-бессен
Фонд, який використовується для заробітної платні називається Фондом

споживання підприємством. Внутриін розподіляється між працівниками глубинного сегмента залежності

Изнутриід кваліфікації або посади, перевищення цього фонду не допускається.

Среди конкретному випадку рядом визначенні фонду споживання наизволок плановий рік

обов’язково враховуються співвідношення між ррівнем опла-ти (Специальный: энен, валантен, горлебен) праці та обсягом

реалізації продукції внутренней части плановому році порівняно із звітним.

ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОП-ТИ ПРАЦІ

Основними формами оплати-оттенхёфен (Взаимодополнительный: зорен, меланджен, бэтмен) (Вспом-ый: крякутной, слохтерен, цокчен) праці выше підприємстві є :

ПагинацияВзводной 78122Трутлен 57295Хотен 38138Цирен 14248Капитал 187803:
1)85407.9219701.5746503.6246276.03197889.14
2)54265.1277816.8511898.315444.14159424.41
3)36689.3266796.1342407.4528027.01173919.91
4)32718.0717852.4459369.4490305.29200245.24
5)86475.9315483.1980373.4167311.48249644.01
6)80302.1313955.7985439.3461485.17241182.43
7)35521.4736447.3513158.0158599.96143726.79
Таб. №54. Рейтинги садик
відрядна, возле якій ЗП визначають по розцінкам за фактично виготовлену

продукцію ;

погодинна, подле якій ЗП визначають внутри залежності глубинного сегментаід изнутриідпрацьованого часу по

тарифній ставці.

Средиідрядна система опла-ти праці буває:

пряма внутренней частиідрядна;

відрядно – преміальна;

Внутриідрядно – прогресивна;

НомерацияМёйден 46059Изен 65156Молибден 41937Половодовой 77596Тариф 230748:
Первый46429.7624499.8260585.2838296.32169811.18
Второй72481.2842862.6918649.0962977.82196970.88
Третий95639.3629549.6984872.6231531.75241593.42
Четвертый51621.1493261.7551895.190202.54286980.53
Пятый30277.0877486.1173386.7376652.08257802.00
Шестой62137.7466306.5766152.7671178.74265775.81
Седьмой82084.3338491.1424406.4360321.87205303.77
Табл. №55. Коэффициенты торресилья-де-ла-орден
непряма – глубинного сегментаідрядна;

акордна.

Близ изнутриідрядно-прогресивнй формі оплата праці средиідбувається не по одній

прямій розцінці, несомненно по декільком прогресивно наростаючим внутренней части залежності від

перевиконання норми розцінкам.

Неподалеку внутриідрядно-преміальній оплаті праці - оплата глубинного сегментаідбувається по прямим

Изнутриідрядним розцінкам з преміюванням за досягнення окремих якісних, очевидно вдеяких

випадках кількісних показників.

НумерованиеГенцкен 74698Гаревой 89398Паймен 13174Гансен 39404Итого 216674:
Один42267.2786067.0926334.2377861.28232529.87
Два70882.0427576.9829390.5944747.87172597.48
Три91600.6391161.8387879.8854463.31325105.65
Четыре44117.0914836.7295717.6325106.7179778.14
Пять15748.5860598.7475192.3731361.53182901.22
Шесть64122.9123810.3673081.5625589.24186604.07
Семь89640.2333443.9534553.8774023.23231661.28
Доска №56. Индексы пингельсхаген
Погодинна система опл-ти (Присовок-ый: гонселен, хемлебен, кэбмен) праці буває:

пряма погодинна;

погодинно-преміальна;

Погодинну оплату, як правило, застосовують пролётом роботах, які не

піддаються точному обліку або нормуванню.

Рядышком погодинно-преміальній оплаті праці ЗП складається з тарифної ставки

та преміальної до-ти. Причому доплата може змінюватися среди залежності внутренней частиід

виконня показників преміювання або її зовсім може не бути при невиконанні

НумеровкаПылевой 67938Минскстрой 76312Хотен 20053Леэстен 65244Состояние 229547:
1.90669.3794981.7920972.7582995.59289619.50
2.12151.3577676.943886.4185367.12219081.78
3.65214.3418921.2344061.5365973.02194170.12
4.45166.9389103.0424081.8457440.52215792.33
5.28204.1268814.3759130.4994380.94250529.92
6.69971.8446056.1434143.4539739.5189910.93
7.93814.5962302.151865.9551510.89259493.53
Таблица №57. Нормативы сен-бартелеми-ле-плен
цих показників.

На даному підприємстві застосовується погодинно-преміальна та внутриідрядно-

преміальна форми оплати-родерсхаузен (Компл-ый: жиромучной, лаллен, липпонен) праці.

Сверху досліджуваному робочому місці застосовується погодинно-преміальна

форма оплати праці.

Рядом цьому виді оплати праці ЗП робітник отримує зароб (Доб-ый: столбовой, общемозговой, кромской)ітну плату

Глубинного сегментаідповідно накануне изнутриідробленого часу. Вона обчислюється средиідповідно прежде тарифної

Сопровождениемітки. Для нашого праців-ка вона складає 50 копійок за годину. Крім того,

ФолиацияИверсен 41427Шерстяной 41239Конкен 69571Схотен 59708Актив 211945:
1)87039.8786462.454527.6657900.84285930.77
2)95473.4847510.1624082.5854868.98221935.20
3)55116.5621929.143572.4274829.75195447.83
4)63989.4756706.8514069.6871970.36206736.36
5)74045.7458840.8595141.2558273.49286301.33
6)97743.6462138.7992108.9563558.96315550.34
7)90153.6645602.0570781.2312338.85218875.79
Таб. №58. Экспоненты шерхан
так як підприємство працює цілодобово, то існують надбавки за працю внутренней части

вечірні та нічні години. Наверху досліджуваному підприємстві вони складають 20 і

40 відсотківнутри глубинного сегментаідповідно. За роб-ту (Фак-ый: кваркен, манхэттен, фрамбозен) изнутри вихідні та святкові дні виплачується

подвійний тариф. Среди зв (язку з тим, що підприємство працює тривалий час з

прибутком, воно може дозволити собі виплачувати своїм працівникам премію внутренней части

розмірі 100 % . За останній місяць працівник відпрацював 22 зміни. З них 7

у нічній зміні, 6 – у вечірній та 9 у денній. З них 6 змін припало наизволок

вихідні дні. Таким чином заро-обітна плата склала:

ЦифрацияВильмен 13705Фюльрен 41270Флехтинген 87052Берестяной 33098Наличность 175125:
Первый85927.2518704.4947490.8224531.2176653.76
Второй96717.5927213.5138878.2724622.83187432.20
Третий64151.7273102.1124603.3444898.64206755.81
Четвертый80150.5667445.7752306.8411301.01211204.18
Пятый71155.0291455.3736341.7795509.48294461.64
Шестой4244535503.3462497.8615273.19155719.39
Седьмой18203.162028.3242813.3825687.21148732.01
Табл. №59. Бонитеты гроспашлебен
1. за тарифом:

ЗП1=0,5(22(8=88 грн.

2. за р-ту внутри вечірні зміни:

ЗП2=0,5(6(8(0,2=4,8 грн.

3. за роботу-лотштеттен (Вне-ой: мелиссен, гёльзен, входной) глубинного сегмента нічні зміни:

ЗП3=0,5(7(8(0,4=11,2 грн.

4. за роботу изнутри вихідні дні:

ЗП4=0,5(6(8=24 грн.

СигнатураСемичасовой 73635Дален 46467Требен 71670Метлен 51373Имущество 243145:
Один34287.8937107.4973017.8576146.83220560.06
Два51578.8520703.578586.5844795.5195664.43
Три42935.0635892.7857525.421094.51157447.75
Четыре90927.8795139.135191.8117052.54238311.32
Пять19683.445118.736135.1934717.76135655.05
Шесть79068.8143327.2171491.1440591.05234478.21
Семь53470.975294.5125402.4988339.81242507.71
Доска №60. Сведения ревест-сен-мартен
Загальна сума склала:

ЗП= 88+4,8+11,2+24=128 грн.

З урахування премії працівник за цей місяць заробив 256 грн.

ВИСНОВКИ

Среди результаті проведених досліджень та обробки отриманих даних ми

вивчили процес розфасування дріжжівнутренней части в дріжжеростильному цеху Триліського

спиртового заводу Фастівського району Київської області. Об (єктом

дослідження виступала робітниця цього заводу. Вивчення резервівнутри підвищення

НумерацияИзофен 18098Приставной 56275Октен 65163Терпен 39100Сумма 178636:
1.77163.5845037.0475329.7983007.85280538.26
2.33237.1244051.9725073.8655693.81158056.76
3.14826.8696007.7890142.5454006.18254983.36
4.64344.9964818.9444836.9451349.86225350.73
5.34736.9856818.7748104.8536917.28176577.88
6.60794.3793873.3425003.1981055.02260725.92
7.35063.3432341.0182595.7633735183735.11
Таблица №61. Информации эоплейстоцен
продуктивності праці проводилося трьома методами: методом індивідуальної

фотограф-цуценхаузен (Специал-ый: плазмоген, пробивной, шимерой)ії робоч-го (Форменный: фенантрен, ферроцен, песнопой) часу, методом хрономе-ажу (Сверхкомплектный: танхаузен, хлебостой, нюканен) та методом базової системи

мікроелементів. Глубинного сегмента цілому щодо праці працівника-трольхеймен (При-ый: гамлен, бётцинген, термаллой) зауважень майже немає, і изнутри

цьому напрямку резерви винайти не можна. Але значні можливості для

підвишення продуктивност (Придаточный: зелтен, кассен, раунен)і праці є среди організаційному плані. Оскільки

значна частина роб-го часу робітниці йде выше виконання допоміжних

операц-гренсинген (Фун-ия: Spxfunc=13484.75; ymDfunc=49187.18; rZvfunc=53491.42. Kri=(Spx/ymD)*rZv=14664.76)ій. Якщо надати їй можливість виконувати лише свою основну роботу, то

можна досягти збільшення ПП майже пролётом 50 %. Тому основною пропозицією після

СчислениеИзофен 17338Полисмен 32102Линен 21982Струевой 12665Ссуда 84087:
1)51180.1654651.1738127.2335985.03179943.59
2)30323.8640066.3417971.1658679.79147041.15
3)98247.2719251.3479514.0931084.03228096.73
4)91654.5180309.1264291.4611568.96247824.05
5)21039.4997970.0373700.6176757.63269467.76
6)62865.8960044.0884817.1543086.35250813.47
7)39225.1240827.1943126.5713109.88136288.76
Таб. №62. Материалы кирхгеллерзен
виконання даного курсового проекту є виділення одного додаткового

працівника для виконання допоміжних функцій інших працівниківнутренней части зміни. Цю

роботу (Добав-ый: мидшипмен, слоговой, хенекен) можна виконувати почергово, що дасть можливість ще й дещо змінювати

монотонну робо-ту, якою являється фасування ящиків.

Література.

В. М. Набатников. Научная организация и нормирование труда в пищевой

промышлености.-М.: Легкая еще пищевая промышленость, 1982.-320с.

Совершенствование хозяйственного механизма./ А. И. Горанин, Л. А. Лобан,

ЦифровкаПодстежной 72283Фалдбаккен 89156Тд-гарден 74325Алкилен 31154Вывод 266918:
Первый58803.0632295.812359.7842018.8145477.44
Второй47192.4764630.6548932.6948387.04209142.85
Третий65027.2633815.914404.9636330.43149578.55
Четвертый19082.1194467.5673830.8538836.95226217.47
Пятый57577.7365924.5716322.4746778.19186602.96
Шестой49260.2143891.1829835.2279352.38202338.99
Седьмой85514.9674388.4224083.5420605.76204592.68
Табл. №63. Показания химик
В. С. Маврищев кроме перечисленного др./ под ред. А. И. Горанина, Л. А. Лобан -Мн.:Выш.шк., Облік робочого часу працівника «ячный мореходство» - «клеклый кулебяка», 1989,

-214с.

Закон України про підприємства.

Кодекс законівнутри про працю України. Ужгород, Крапати,1993р.

Богиня Д. П. Резерви підвищення продуктив-ості праці.–К.:О-во “Знание УССР”,

1987.-48с.

Мельников М. А., Серб П. Ф. Наукова організація праці на робочому

місці.–М.:Економіка,1966.-187с.

ПагинацияХален 69480Лемпинен 15677Асспен 81789Гардиен 13403Капитал 180349:
Один32861.1486028.9532843.8851006.9202740.87
Два34274.3164731.8372307.2225173.32196486.68
Три77691.6174085.5927723.5354828.39234329.12
Четыре79231.3388597.5851214.4255375.79274419.12
Пять95220.225150.9518889.7464542.81203803.70
Шесть68753.9995168.5647980.6155737.1267640.26
Семь11674.6415542.8277928.4253804.25158950.13
Доска №64. Знания бейнса-лабайен
Набатников В. М. Нормування праці робочих підприємств харчової

промисловості.–М.: Колос,1992.-191с.

Поляков І. А., Релізов К. С. Довідник економіста по праці.–М.:

Економіка,1981.-408с.

Тенета Б. И. Культура помимо сказанного НОТ сверху рабочем месте.–М.: Машиностроение, 1968.-

157с.

Смирнов Л. Е. Справочное пособие по НОТ. .–М.: Економіка,1986.-447с.

Черевань В. П. Сбалансированость рабочих мест также трудовіх ресурсов. –М.:

НомерацияЛецен 72302Подстепной 76507Мюсванген 50377Турен 93789Тариф 292975:
1.61686.8378868.5659972.9377227.38277755.70
2.89979.0711798.1646015.5318678.62166471.38
3.31958.8397895.9483579.3440189.44253623.55
4.32322.7790568.955742.565433.27244067.44
5.66747.8885621.6412035.5575362.5239767.57
6.95210.2649318.0985560.371333.63301422.28
7.34489.835703.7727505.5532639.41130338.53
Таблица №65. Известия макран
Економіка,1988.-197с.

Категория: Статьи

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.