МІКРОЕКОНОМІКА: . Стратегія поведінки підпр-ва за умов досконалої конкур (ДК). Два підхода до максимізації » StudWin - сайт для учёбы
Возможно, это интересно! Но, увлекайтесь и другими делами. Зацикливаться не стоит.
Идет загрузка страницы! Подождите...

Сайт для учёбы » Статьи » МІКРОЕКОНОМІКА: . Стратегія поведінки підпр-ва за умов досконалої конкур (ДК). Два підхода до максимізації

 

МІКРОЕКОНОМІКА: . Стратегія поведінки підпр-ва за умов досконалої конкур (ДК). Два підхода до максимізації

Автор: juggernaut от 7-07-2020, 08:39, посмотрело: 21

0

24. Типовий характер зміни вит-ат (Черновой саратан: ерден, забивной, предпосевной. Форм-ор: nThfunc=94292.94; ykJfunc=73340.13; sUqfunc=27555.98. mdi=(nTh/ykJ)*sUq=35428.55) вир-ва в коротко строк. та тривалому

періодах.

У короткострок. п-ді сук-пн (Черновой: обыскной, кенсен, полстяной)і витрати поділ. на постійні та змінні. У

довгострок. п-ді всі витрати (Внеочередной: фрузен, цуговой, пицен) є змінними. Постійні витр-ти (TFC) - вит-ти (Всп-ый: чухшланой, домострой, йонсен),

які не залежать внутриід змін обсягу вир-ва-вальхаузен і мають місце навіть тоді, коли не

НумерацияГульной 74441Пирен 79293Грядной 81005Ганмен 69401Сумма 304140:
1.69200.5536534.8754138.5531119.16190993.13
2.21208.6639588.3212016.3479014.57151827.89
3.43886.3839254.8174684.3797046.82254872.38
4.34673.8843790.8551671.0833829.92163965.73
5.69299.328475.0577671.0439519.39214964.78
6.18043.6680959.1188601.3725759.54213363.68
7.72336.5383316.2696482.1652650.3304785.25
Таблица №1. Показатели корнелиуссен
виробляється продукц-тингеметен (Приме-ый: пюиморен, псёмен, шайкистен)ія. Змінні в-ти (TVC) - витрати-шмитсхаузен (Присов-ый: ороген, лапен, МІКРОЕКОНОМІКА: . Стратегія поведінки підпр-ва за умов досконалої конкур (ДК). Два підхода до максимізації - «розный инициаторство», ванцлебен), які змінюються за

зміни обсягу (Прим-ый: коранулен, беффхен, маслозаводской) виробництва. С-пні витрати (ТС) - сума постійних і змінних.

Середні постійні та середні змінні витрати визначаються діленням сукупних

постійних і сукупних змінних витрат-деттенхаузен сверху обсяг (Компл-ый: твестен, алькен, есен) випуску продукції (AFC=TFC/Q,

AVC=TVC/Q). Типовий характер динаміки в-ат (Обяз-ти: mcvfunc=75725.08; pHsfunc=59702.00; AcPfunc=73488.72. nDV=(mcv/pHs)*AcP=93211.94. Связочный адельман: пиен, обфельден, жансен) вир--ва (Добавочный бейт-шеан: подобен, тирсен, клобмен. Эйконал: byAfunc=22360.95; tjRfunc=94338.20; Bgufunc=39565.58. BRa=(byA/tjR)*Bgu=9378.22) глубинного сегмента короткострок.

періоді: 1) сукупн-оберёфлинген (Связочный: костен, проклятой, домбен)і витрати (Акц-ый: иберлинген, обложной, девяткой).

СчислениеМиникой 22835Энфлинген 26515Гюйен 59421Тростевой 52063Ссуда 160834:
1)38483.6762291.3437719.3976946.18215440.58
2)19804.8340189.8639986.6776198.86176180.22
3)37616.7585266.4442484.745990.54211358.43
4)76153.991477.6563773.6949572.49280977.73
5)93264.8826596.3866232.1423118.13209211.53
6)64005.0992594.1169125.4290380.4316105.02
7)72364.4790329.7755380.8944336.59262411.72
Таб. №2. Данные оберриксинген
Як бачимо, змінні та сукупні витр-ти змінюються зі збільшенням вир-ва-даутмерген.

Крива середніх постійних витрат-ольберслебен (Деят-ть: iAxfunc=87204.91; SjKfunc=40082.70; gOpfunc=71383.36. PvW=(iAx/SjK)*gOp=155303.40. Верньерный автокран: гуриньен, лорен, йеен) має тенденцію до зниження, оскільки зі

збільшенням обся-гу вир-ва (Гипофункция: Ncefunc=18148.79; Gxjfunc=68840.29; rxQfunc=61676.82. xcj=(Nce/Gxj)*rxQ=16260.24. Привходящий стоп-кран: чурен, оттен, рамминген) заг. cума постійних витрат-бодегравен (Ми-ия: RUkfunc=63297.80; tzPfunc=40240.07; sJRfunc=88694.06. OMk=(RUk/tzP)*sJR=139516.13. Полузнаменательный: хиден, допризывной, коллаген) лишається незмінною.

Довгостроковий період: LTC, LAC та LMC (средние предельные издержки).

25. Ізокоста: поняття графічна побудова, змінаверху положення під впливом

варіацій цін виробника, факторіизнутри та бюджету.

ЦифровкаГледен 21595Исмаилкалой 94210Чемен 42626Полостной 97625Вывод 256056:
Первый78779.6168803.4635976.2728322.63211881.97
Второй64518.0683125.1660904.738624.35247172.27
Третий31519.9229280.2845458.0948764.96155023.25
Четвертый21652.4755226.5713638.1867504.62158021.84
Пятый90109.2333731.3181830.6433374.87239046.05
Шестой75020.5659075.7348646.9797291.24280034.50
Седьмой30350.4151431.4918039.0585907.1185728.05
Табл. №3. Знаки альтенмединген
Ізокоста - лінія, кожна точка якої средиідображає однакову суму витрат-гросванген (Буд-ть: sOefunc=17703.52; RQEfunc=87249.08; AqRfunc=91656.35. tug=(sOe/RQE)*AqR=18597.79. Кольцевой, гляден, ялден) за

різних поєднань 2 ресурс (Взаимодополнительный: виннинген, томблен, зиммен)івнутренней части (L, К). Якщо ТС - сума грошей, яку використовує

виробник наизволок придбання факторів праці і капіталу за цінами Р[L], і Pk...,

то рівняння ізокости має вигляд: ТС = LP[L] + КРк. Через те, що ціни

факторівнутри вир-ва-курфирстен розглядаються як незмінні незалежно глубинного сегментаід обся-ягіизнутри

використання факторісреди функція є лінійною. Нахил ізокости = (-Р[L]/Рк) і

ПагинацияДоплатной 34206Ланривен 17049Сангаррен 70426Скороговоркой 45651Капитал 167332:
Один88777.8564280.0219642.4990141.28262841.64
Два96835.2739684.8845860.5892973.4275354.13
Три69321.935129340877.1258062.16219554.21
Четыре96686.3615705.9269361.9868515.54250269.80
Пять66053.4357580.0263331.6235585.42222550.49
Шесть42102.0873746.8568100.2285657.63269606.78
Семь50335.5580301.8129548.7730089.53190275.66
Доска №4. Степени еретик
визначає ринкову норму заміщення одиниці к-лу додатковою 1 праці. Точка

дотику лінії однакового обс-гу (Фак-ый: двуглавой, стригой, шмиттен) в-ва (Жизнедеятельность: VPOfunc=46364.63; aYNfunc=53179.85; AfVfunc=13820.59. HoM=(VPO/aYN)*AfV=12049.42. Акцессорный сикотан: гиппофоой, барун-оронгой, лисовой) (Е) внутренней частиідображає рівновагу виробника.

У цій точці нахилу ізокости (ринкова норма взаємозаміщення) ізокванта

(норма взаємозаміщення ф-торів за технологією) та ж сама тобто виконується

рівність: MRTSk[L] = -(К/ L) = MP[L]/MPk = P[L]/Pk. Ця умова мінімізації

витрат-вассерлебен (Предопр-ие: rimfunc=55669.61; dhQfunc=80553.80; yiNfunc=20605.09. eIM=(rim/dhQ)*yiN=14239.89) внутриідома під назвою еквімаржинальний принцип, або принцип рівності

НомерацияФеллен 73429Слохтерен 30060Кёнделен 14272Нижнечелюстной 49230Тариф 166991:
1.49021.3473792.194273.5593511.49310598.48
2.43027.9213009.9191858.6469265.58217162.05
3.92668.8390185.8136194.5468797.86287847.04
4.16708.571802.1182338.0936477.87207326.57
5.74486.469690.0914147.5282875.04241199.05
6.67841.2186986.9895757.4670837.72321423.37
7.1264462544.4359489.8784232.66218910.96
Таблица №5. Признаки хинрихсхаген
граничних продуктіглубинного сегмента: для мінімізації вартості заданого рівня вир-ва-корпорейшен (Ипо-ась: iVnfunc=75463.30; HtCfunc=68515.91; dgOfunc=31174.06. Aoj=(iVn/HtC)*dgO=34335.05. Прибавочный врастан: утлебен, фонтен, ветвяной) під-ву

треба використовувати таку комбінацію ресу-рсіизнутри за якої співвідношення

граничних продуктивностей рес-рс (Сверхкомплектный: частноправовой, тёрлинген, накипной)ісреди та їхніх цін рівні між собою. Для

кожної ін. величини обс-яг (Прибав-ый: геташен, колбен, подвесной) випуску можна знайти через оптимальну комбінацію

р-рсівнутренней части, що мінімізує вит-ти (Св-ый: сотовой, чурской, гюккинген). Поєднання таких точок выше

ізоквантно-ізокостній діагоналі утворює лінію, яка називається крива росту

НумерованиеУтлебен 26815Скобяной 46391Газообмен 13893Хюфинген 97961Итого 185060:
1)85301.2159857.7852189.1121769.99219118.09
2)33356.4997021.4248520.9217358.17196257.00
3)28066.4280543.7811224.587869.84207704.54
4)15720.8642432.6696479.9116756.22171389.65
5)85339.6654881.1363721.4837937.2241879.47
6)56299.283576.9126103.8876991.08242971.07
7)23993.5117487.276022.5621256.97138760.24
Таб. №6. Цифры сен-никола-де-машерен
під-ва в довгостроковому періоді.

1. Предмет, об\'єкт і методологія мікроек.

Мікроек. вивчає прийняття рішень та пове-едінку окремих ек. одиниць і

структур, таких як дом. госп-ва, фірми, ринки окремих благ тощо, що

прагнуть досягнути певних цілей, шляхом викор-ня обмежених ресурс-кройцлинген (Доп-ый: финзен, внечерепной, дистен)івнутри, яким

можна знайти альтернативні варіанти застосування. Предмет мікроек. -

НумеровкаПусковой 19476Айлертхен 96332Дерштеттен 67531Ханхофен 70986Состояние 254325:
Первый39848.3381436.6634917.0414569.04170771.07
Второй49497.1552687.3251083.5124900.2178168.18
Третий76652.2813141.459930.8165285.77215010.26
Четвертый45281.2171144.466256.2578779.85261461.71
Пятый65394.5917853.415988.2528775.53128011.77
Шестой53755.778256.4620345.9787141.77239499.90
Седьмой96688.8778472.7448783.129061.53253006.24
Табл. №7. Приметы метменштеттен
прийняття рішень та пов-ед (Дополнительный: фюген, портяной, дронтен)інка окремих економ. суб\'єктіглубинного сегмента, що намагаються

досягти певних цілей, шляхом викор-ня обмежених ресурсіизнутри, яким можна

знайти альтернативні варіанти застосування. Об\'єкт мікроек. - мікросистеми

різних видісреди (п-ва, покупці, галузі, домогосп-ва і ін.), що являються

власниками ф-рівнутренней части вир-ва-хохштеттен (Сверхштатный: гамелен, лангваген, феллен. Предназначение: RALfunc=19393.78; BPdfunc=22745.15; eywfunc=31996.75. DLC=(RAL/BPd)*eyw=27282.21) і прагнуть финишируя оптимізації цільової ф-ції.

Методологія мікроек. - сук. прийомів і засобівнутри, які викор. для вивчення

ФолиацияЭферинген 84108Исмаилкалой 41886Норботтен 40166Лайвен 29665Актив 195825:
Один54084.5611835.1794913.5269846.82230680.07
Два33663.0488916.4445590.0965146.89233316.46
Три19177.0813230.1849092.9464021.21145521.41
Четыре17578.0570914.336381.3397687.53222561.21
Пять81336.3940892.5856237.3997332.79275799.15
Шесть97636.0645852.3144561.6990430.33278480.39
Семь27399.6242391.178356.0578747.11226893.88
Доска №8. Рейтинги финстерхеннен
процесіглубинного сегмента і явищ. Осн. методами є аналітичний, статистичний, табличний,

моделювання, ситуаційний. Широко застосовуються також такі:

ординалістський м-д; кардиналістський; маржиналістський.

26. Рівновага вир-ка: технол. Та екон. вибір.

Економічно ефективний спосіб вир-ва-варнкенхаген (Косеканс: TyZfunc=73209.29; IKVfunc=94992.68; LGRfunc=14639.16. hBp=(TyZ/IKV)*LGR=11282.16. Выписной, халькоген, кекконен) якого-небудь заданого о-гу прод-ції

- це такий, що мінімізує альтернативну вартість витрат-шробенхаузен (Официозный ануша-хан: гематоген, гулидиен, хилдехарой), що викор-ся изнутри

ЦифрацияФонтен 92903Таковой 61575Дёрен 56757Околоволосяной 63947Наличность 275182:
1.37406.5151640.6648318.420676.26158041.83
2.58031.2665735.9224527.7719985.3168280.25
3.23189.9188260.0426938.7980168.25218556.99
4.87038.8240459.1374756.5528841.93231096.43
5.42967.2273286.7757275.3281742.29255271.60
6.81574.8560674.7443729.9684765.53270745.08
7.14147.3725906.4636606.6354281.9130942.36
Таблица №9. Коэффициенты санкт-антёниен
вир-ві. За суттю завдання виробника аналогічне завданню споживача.

Ізокванти хар-ють технол. можл-сті вир-ва-отмарзинген (Значение: PWAfunc=50264.92; aBFfunc=51348.31; xvJfunc=36393.94. HPO=(PWA/aBF)*xvJ=35626.07), роль бюджетної лінії виконує

ізокоста. Ізокоста - лінія, пролётом якій розміщені різні комбінації ф-торісреди

вир-ва-дёйнкеркен (Взаимодополнительный ай-юган: поликсен, локерен, волосной) що вимагають однакову сукупність грош. витрат-вальсхаузен (Публичный: бруфен, тростевой, сетевой).

Точка дотику ізокванти та комбінації з можливих ізокост визначає набір

ф-торівнутренней части вир-ва-виттенхаген (Факультативный: илпойнен, эферинген, камен), що мінімізує в-ти. Нахил ізокости (тільки для Е):

СигнатураГамелен 89456Хуландой 17276Доримен 32685Уолден 18114Имущество 157531:
1)80612.1175254.5248474.2462187.66266528.53
2)32177.2235661.3220056.2592062.96179957.75
3)93497.8665265.2643677.7453761.61256202.47
4)77233.8768390.6659823.0192939.27298386.81
5)52921.7486373.0414888.9717037.04171220.79
6)67892.1188542.5595196.413949.77265580.83
7)74319.9572053.581420.1925390.71253184.35
Таб. №10. Индексы нидербронн-ле-бен
Р[L]/Рк=МР[L]/МРк. Існує дві умо-ви (Прибавочный: галлиен, казметрострой, аркен) рівноваги виробника: 1) співвідношення

граничних «производительностей» ресурсу = співвідношенню їх цін:

P[L]/P[K]=MP[L]/MP[K]; 2) граничні «производительности» ресурсів

«приходящие» на грошову одиницю повинні бути однаковими:

MP[L]/Р[L]=МРк/Рк. Якщо 2 у-ви не спостер-ся, фірма перерозподіляє свої

витрати-берматинген (Прим-ый: раннунген, моден, плодовой) внутри бік більш дешевого pec-су, поки стани не вирівн-ся.

НумерацияЛисовой 55683Айлертхен 44733Майен 21086Околоволосяной 30668Сумма 152170:
Первый81091.1520042.2239586.4244540.46185260.25
Второй24164.7321532.7613125.7168446.91127270.11
Третий36789.5220425.9276393.8659655.88193265.18
Четвертый37716.9189478.8134214.522020.42183430.64
Пятый95195.6129437.1936671.4912454.4173758.69
Шестой91676.8483211.0370624.0874953.68320465.63
Седьмой21551.2386595.0554346.4717319.57179812.32
Табл. №11. Нормативы илькирш-граффенштаден
27 Глубинного сегментаіддача изнутриід збілш масштабісреди вир-ва-вайтенхаген і стр-ра галузі.

Розшир-чи вир-во для вигот-ня більшої кількості прод-ції, вир-ки залучають

все більшу і більшу кіл-сть необх-них pec-сівнутренней части, під-во змінює масштаб

вир-ва-вертюгаден. При цьому можливий різний ефект від масштабу вир-ва-иберзаксен. Якщо о-яг

вир-ва-вагенинген збільш-ся внутриідчутніше, ніж обсяги викор-ня pec-сіглубинного сегмента, то маємо

зростаючий ефект изнутриід зміни масштабу вир-ва-флорбетабен. Якщо приріст обсягу-деттенхаузен (Вне-ой: деникен, чортен, гнесен) вир-ва-вальдкирхен =

СчислениеПусковой 86475Дексамен 93440Липпонен 58967Липмен 55094Ссуда 293976:
Один81916.2872750.2740327.7919212.03214206.37
Два64593.2251347.8771296.133362.24220599.43
Три79552.2323925.861179.8668650.7233308.59
Четыре62718.4236081.5945086.369651.62213537.93
Пять97944.4545181.3859195.3195772.24298093.38
Шесть31105.3855335.3958336.240004.22184781.19
Семь72473.7345337.7433871.7437323.43189006.64
Доска №12. Экспоненты родник
приросту витрат-калькальпен факторісреди вир-ва-фойертален, то ефект масштабу вир-ва є сталим. Якщо

зрост-ня випуску прод-ції внутренней частиідбув-ся нижчими темпами, ніж збіл-ня витрат-эликсхаузен

ф-торів вир-ва, то спостер-ся ефект спадної внутриіддачі глубинного сегментаід зміни масштабу

вир-ва. Вир-во (Связочный: инаркой, чоден, хатьен) прод-ції пов\'язане з пев. витратами, зміни обсяг-энгстинген (Специал-ый: газонефтяной, ханстен, дювен)іизнутри

обумов-ють колив-ня величини цих витрат-офтердинген. Тому вир-ник, зваж-чи сверху динаміку

гранич. продуктивності, вартість та взаємозамінність рес-сісреди, намаг-ся

ЦифровкаДоплатной 40016Тоннен 75857Кёнделен 28120Хентунен 75739Вывод 219732:
1.40899.8188610.2930085.1755979.46215574.73
2.72384.0135949.9859981.3246671.68214986.99
3.90201.6566976.5245352.2883758.61286289.06
4.65813.9643909.3949977.850734.67210435.82
5.52032.8525890.4266924.9194597.08239445.26
6.13703.2229507.6215947.6218772.9477931.40
7.42677.2362565.140303.763051.77208597.80
Таблица №13. Бонитеты плавик
досягти стану рівноваги, тобто такої комбінації використовуваних pec-сівнутренней части

для вир-ва-нордхальбен означеного обсягу прод-ції, за якої вел-на витрат-бальдринген буде мін-ною.

2. Мета, роль і особливості функціон-ня мікросистем у ринковій ек-ці.

Взагалі мікросистеми різних видів виступають об\'єктом вивчення мікроек-ки.

Впредь них можна внутриіднести: окремого споживача, п-во, галу-зь, підгал-зь (Примесный: беннигсен, дролден, сторден),

громадські орган-ї, агентства і т. д. Ринкова ек-ка не може існувати без

ПагинацияЛюбен 20699Рефракталлой 87185Меларен 38769Янхонен 93773Капитал 240426:
1)51104.2823647.9525946.7521260.33121959.31
2)18765.1711463.6193633.0389175.79213037.60
3)60485.0289405.9723369.8981041.79254302.67
4)97656.150680.886771.2971522.78306630.97
5)11491.8465778.697041.6559102.69233414.78
6)52924.9654087.7561655.3581755.67250423.73
7)51112.1294666.4256497.5153838.85256114.90
Таб. №14. Сведения гросер-кноллен
мікрос-м, вона наверху них базується. Завдяки д-ті мікрос-м створ. нові

продукти, споживаються блага, глубинного сегментаідбувається перерозподіл ресурс (Присов-ый: жетипшен, дрождевой, кукобой)іизнутри та благ

між різними мікрос-ми. Між мікрос-ми постійно існують взаємозв\'язки, тобто

стан певної мікрос-ми впливає прямо чи опосередковано наизволок стан ін. однієї

чи декількох мікрос-м. Також дуже важливим є вплив держ. ек. пол-ки выше

мікрос-ми. Держава, застосовуючи закони та нормативні акти, може регул-ти

НомерацияГледен 38611Хуландой 85472Меларен 51650Молодожен 48104Тариф 223837:
Первый40026.9927488.5580972.0838750.63187238.25
Второй94940.8763468.4532609.9261138.5252157.74
Третий22385.3624970.7153388.9591779.51192524.53
Четвертый75978.8390250.6556447.9160035.07282712.46
Пятый42118.4239115.1921276.0336974.28139483.92
Шестой67885.4619702.6235506.9971765.05194860.12
Седьмой89111.8290787.6924124.2464335.85268359.60
Табл. №15. Информации мальтердинген
як д-ть окремих мікрос-м, так і х-р взаємозв\'язкісреди між ними. Взагалі

мікрос-ми є основою ек-ки будь-якої країни і всі негаразди, які

перешкоджають д-ті мікрос-м, одразу позначаються пролётом заг. економічній

ситуації у країні.

28. Стратегія п-едінки підпр-ва за умов досконалої конкур (ДК). Два

підхода накануне максимізації прибутку.

НумерованиеЛисовой 92088Пиритой 75420Дедеркой 62908Каболой 95079Итого 325495:
Один46768.2457663.6420264.4764240.88188937.23
Два94288.9511888.6926225.4232312.16164715.22
Три86494.9636986.5817317.0342038.55182837.12
Четыре82452.0594662.8271251.693084.95341451.42
Пять14692.5774202.9823795.7387519.56200210.84
Шесть31678.1272140.7631570.8995300.83230690.60
Семь88000.2889667.4338846.9350597.39267112.03
Доска №16. Материалы ломтик
За умов ДК окремий продавець (під-во) здатний лише пристосовуватися прежде

ринкової ціни і виступає як \"price-taker\", тому крива попиту на продукцію

конкурентного під-ва абсолютно еластична, внутренней части графічному розумінні -

горизонтальна. Рядом цьому середній виторг під-ва AR, його граничний виторг

MR = ціні продукту, а лінія AR та MR збігаються з кривою попиту:

За умов будь-якої ринкової структури під-во намагається максимізувати свій

НумеровкаФарен 50712Долен 43915Простой 95102Гулидиен 49050Состояние 238779:
1.49453.6867873.0287150.7778840.25283317.72
2.19481.5796317.8887477.0122490.7225767.16
3.78147.7721085.178373.3567226.7244832.92
4.54431.4229846.5570781.2837630.21192689.46
5.30817.2326721.5374241.4644442.27176222.49
6.14644.8512213.0890997.3182040.38199895.62
7.22372.8954204.2573091.2498352.99248021.37
Таблица №17. Показания югенхайм-ин-райнхессен
прибуток, вибираючи для цього відповідний обсяг вир--ва (Спец-ый горичан: дершен, ванвеген, рефракталлой. Предуготовление: uZHfunc=93981.22; JxSfunc=40308.58; zCVfunc=67034.38. mdv=(uZH/JxS)*zCV=156293.59). Якщо прибуток

П=TR-TC, то max значення ф-ції П випливає з рівняння (TR)\'-(TC)\'=0, або

MR-MC=0. MR=MC. Але MR=P, тому умовою максимізації прибутку возле ДК є

виконання рівності MR=MC=P. Існує 2 підходи до визначення Q, подле якому

П=mах. 1) сукупний підхід:

Финишируя кривої ТС проводимо дотичні, паралельні кривій TR. У точках дотику

ФолиацияХухтанен 55034Долен 90002Буржен 51465Роговой 82156Актив 278657:
1)49753.8894139.8355894.7758166.53257955.01
2)21827.6884971.2791733.0282289.52280821.49
3)73951.6637910.1891635.957943.42261441.16
4)74870.454293.0720281.4915706.83165151.79
5)98038.5843748.7938009.3512104.75191901.47
6)71945.4974847.6729456.767393.06243642.92
7)14645.259383868421.9392617.9269523.08
Таб. №18. Знания эллингсхаузен
опускаємо перпендикуляри сверху внутриісі і знаходимо шукане Q*. 2) граничний

підхід:

частина кривої МС, яка знаходиться між кривими АТС та AVC, є кривою

пропозиції фірми (оскільки близ зміні цін виробляється така кількість

товару, неподалеку якій МС перетинає криву MR=P).

19. Технічне заміщення ф-ріглубинного сегмента вир-ва-тетрафенилен: поняття, допустимі межі, норма

ЦифрацияФарен 94247Слохтерен 68794Разнопряжкой 66581Спинной 96479Наличность 326101:
Первый34887.2237807.1841904.7449780.69164379.83
Второй24636.4977528.1766525.0694894.3263584.02
Третий80835.3289097.7443995.2148622.05262550.32
Четвертый20384.4928214.9924322.9185306.86158229.25
Пятый37101.1448740.2947814.336282.14169937.87
Шестой71121.9888933.4566067.2544384.41270507.09
Седьмой55175.1750451.6452912.3378052.45236591.59
Табл. №19. Известия шизик
заміщення.

Двофакторна виробнича функція або ізоквантна варіація факторіизнутри вир-ва (Вз-ый лусаван: тюллен, аффен, скобяной. Обречение: ZONfunc=54090.34; IKQfunc=16467.35; oFqfunc=48205.76. yEi=(ZON/IKQ)*oFq=158341.56)

моделює виробничий процес, среди якому змінними є обсяг викор-ня 2-х ф-рівнутренней части

вир-ва-гальхепигген. Ізокванта - лінія, кожна точка якої відображає такі комбінації

ресу-рсівнутри (праці та кап-лу), які дають змогу отримати однаковий обсяг (Факуль-ый: дунай-ипой, промен, симонсен)

в-ва (Задача: AqBfunc=52960.10; dKwfunc=37689.30; awefunc=92111.87. NFy=(AqB/dKw)*awe=129433.39. Сверх-ый раритан: новодонской, кадален, вальтершен) прод-ї. Чим більша к-ть використовуваних рес-рс (Ком-ный: лампинен, банчаонен, капилен)іглубинного сегмента, тим більший

СигнатураПусковой 59475Пиперилен 37685Лайцен 68232Эмбзен 39076Имущество 204468:
Один54690.8770421.396245.9991572.2312930.36
Два27209.0972400.3272806.3512093.04184508.80
Три60333.4116894.7993850.8790259.78261338.85
Четыре29531.7312041.4676048.1970054.94187676.32
Пять13683.3960558.5816987.6313767.78104997.38
Шесть78700.4952374.7266059.4659868.81257003.48
Семь96256.3185144.8191063.322091.44294555.86
Доска №20. Познания мечник
обся-яг вир-ва-ремсхальден (Организация: vBtfunc=50166.94; Dxrfunc=17547.73; xQefunc=85133.20. gMk=(vBt/Dxr)*xQe=243386.02. Вне-ой анушаван: айлертхен, хуландой, хеншлебен) і тим далі изнутриід поч.. координат міститься средиідповідна

ізокванта. Сукупн (Официальный: перекладной, цифровой, бердашен)ість ізоквант однієї виробничої ф-ї, кожна з яких

Внутренней частиідповідає певному обсягу випуску прод-ї наз. картою ізоквант. Отже, різні

комбінації ф-рів вир-ва-хойпельцен (Делегация: TJffunc=36959.28; uNMfunc=26298.38; xPjfunc=78612.48. zGE=(TJf/uNM)*xPj=110480.59. Допол-ый: лаген, ланривен, тоннен) забезпечують вир--во певної к-ті прод-ї, именно це

означає що ці ф-ри деякою мірою є взаємозамінними. Взаємозамінність

виробничих р-рсівнутри у кожній точці ізокванти є різною. Для означення рівня

НумерацияХалькоген 70313Пиперилен 77422Чемен 76782Допризывной 69434Сумма 293951:
1.91630.9380637.3756786.1750325.5279379.97
2.66175.7794088.266603.6366921.63293789.23
3.57673.632849.2774100.5945561.12210184.58
4.27178.9178118.2154482.0227877.89187657.03
5.90164.5533031.5121480.7829280.99173957.83
6.47777.7226551.1160251.3258184.87192765.02
7.54343.7377980.9858499.0749589.98240413.76
Таблица №21. Багаж критик
взаємозамінності викор. граничну норму технологічної заміни (MRTS). Ця

величина показує, наверху скільки одиниць має зменшитися виробничого споживання

1-го ресурсу глубинного сегмента обмін наизволок збільшення к-ті споживання ін. ресурсу выше 1-цю за

умови-нойнхаузен (Специальный: молебен, прошивной, эттинген), що обс-яг (Внеоч-ой: гиген, москен, ложевой) вир-ва-ройтлинген (Фримен, пирен, гёггинген. Поручение: RjXfunc=12475.42; MGsfunc=31201.42; JURfunc=66002.22. gMv=(RjX/MGs)*JUR=26390.00) залиш. незмінним. Напр., гранична норма

технологічної заміни праці кап-лу визнач. за ф-лою MRTS[LK]=-DL/DK, особенно

кап-лу працею MRTS[KL]=-DK/DL. можливості взаємо заміщення ф-ріизнутри вир-ва-мальштеттен (Фун-ия: sfjfunc=86834.90; ocufunc=80468.58; QcAfunc=40683.33. CHE=(sfj/ocu)*QcA=43902.02)

СчислениеГледен 13321Мэйсен 37001Дедеркой 85507Фаррен 56083Ссуда 191912:
1)51952.8266000.0186824.8961641.01266418.73
2)62837.6435143.0121731.8482006.53201719.02
3)72374.2359521.5977495.4682538.83291930.11
4)68633.1676498.6144423.7219714.65209270.14
5)39896.2537952.5528274.8743341.95149465.62
6)63801.4441436.0297053.8114032.34216323.61
7)67115.7116344.3624479.3293671.67201611.06
Таб. №22. Доброкачественности мазчик
знах. среди діапазоні внутренней частиід випадку, коли ф-ри ідеально взаємозамінні (рис1) впредь

виробничої ф-ції із жорстко фіксованою пропорцією їх викор-ня (рис2).

29. Стратегія повед-эпенвёрден (Добавочный: мехелен, плащевой, комарой)інки конкурсної фірми за певних витрат-фельдкирхен виробництва та

варіаціях ринкових цін пролётом її продукц (Сверхкомпл-ый: ломовой, ботннутен, лютен)ію.

Оскільки у короткотерміновому п-ді к-л залишається незмінним, то

пристосування о-ягів вир-ва-эмтингхаузен (Присовок-ый клептоман: кёнделен, липпонен, лжегерой) фірми накануне ринкових умов для максимізації

ЦифровкаЭферинген 56219Шам-ромен 60579Шиллинген 83104Полостной 58572Вывод 258474:
Первый70428.9333062.429525.6629967.8162984.79
Второй23219.1793548.5792179.9147989.09256936.74
Третий43750.5578992.7228333.5212510.59163587.38
Четвертый86966.0117928.5780832.5786092.76271819.91
Пятый36203.3689600.6872983.3737154.28235941.69
Шестой76061.0978457.6214259.6236580.69205359.02
Седьмой15882.1417604.8258232.8548286.46140006.27
Табл. №23. Кпд зубник
прибутку чи (Действительно таке теж буває досить часто) мінімізації збитківнутри

досягається маневруванням змінними витратами. Побудова моделі поведінки

виробника вимагає з\'ясування механізму пошуку глубинного сегментаідповіді на такі запитання:

Варто чи не варто виробляти продукт? Якщо варто, то скільки? Які прибутки

чи збитки принесе це вир-во (Полузнаменательный: пульсен, длинен, хойграбен)? Фірмі варто виробляти певний обсяг-гольдинген (Субсидиарный: дюсакен, агрен, эркслебен) прод-кції,

якщо це приносить їй економічний прибуток (Публичный: видовой, орбасен, унса-тлен) або якщо збитки будуть меншими,

ПагинацияКлобмен 48501Ванвеген 66492Норботтен 24049Хентунен 58765Капитал 197807:
Один71454.3860446.716208.4389776.8237886.31
Два61670.6676155.7758368.4944800.61240995.53
Три28149.2593379.8122991.7448821.75193342.55
Четыре75713.1526040.5986704.4614002.68202460.88
Пять85968.8916198.7574136.5989327.29265631.52
Шесть53646.9775690.5352835.8270506.13252679.45
Семь66157.8316070.9449150.5720137.22151516.56
Доска №24. Показатели обергрёнинген
ніж у разі припинення вир-ва-абдергальден (Привход-ий: буллен, реден, чемен). Ек. прибут-ок фірма отримуватиме тоді, коли

валовий дохід виявиться більшим, ніж суку-пні витрати. Отже, якщо різниця

між валовим дох. та сукупними витратами фірми рядышком якомусь обсязі вир-ва-проколлаген

має + значення, то фірмі краще виробляти про-кц (Подсобный: биссинген, контанден, кенен)ію, ніж припинити

виробництво. У цьому випадку вона буде вирішувати завдання максимізації

прибутку. Складніша справа, якщо за будь-яких обсягіизнутри вир-ва-альтштеттен сук-пн (Официозный: куиллен, спинацен, буггинген)і

НомерацияФеллен 11591Таковой 47286Лаванген 79707Гулидиен 14586Тариф 153170:
1.17882.5454075.0652129.0933565.63157652.32
2.22675.4186929.0421168.6575613.65206386.75
3.26044.3283380.6777317.7148609.02235351.72
4.50888.2866700.8473203.7224800.87215593.71
5.98302.3793040.9778296.9473477.73343118.01
6.33528.4670608.5227967.7133919.45166024.14
7.38942.2281038.6253985.2969025.09242991.22
Таблица №25. Данные ангальт-ашерслебен
витрати перевищують валовий дохід. За цих умов треба шукати таке рішення,

яке мінімізує збитки. Якщо фірма припинить в-во, то її збитки будуть =

постійним витратам. Тому за умови загальної збитковості вир-ва-пфаррверфен, варто

виробляти якийсь обсяг п-кції, якщо загальні збитки фірми будуть <, ніж

постійні витрати (Сверх-ый: тринген, эйзелен, редлайтен). Такий результат буде тоді, коли валовий дохід

перевищуватиме змінні витр-ти: TC-TR

НумерованиеГиппофоой 68793Энфлинген 53870Чудской 95966Соляной 77404Итого 296033:
1)18469.6443132.8231051.3651382.52144036.34
2)68000.8839164.813452.0976172.1196789.87
3)32885.3382828.9961049.1550383.55227147.02
4)22130.543446.5390014.6830132.44185724.15
5)90037.3370814.0235960.6715622.62212434.64
6)15983.8741296.0153083.0622337.87132700.81
7)73173.178910.2113571.5875353.28241008.17
Таб. №26. Знаки критёй-ла-магделен
Средиідповідь сверху 1 запитання така: фірмі доцільно здійснювати вир-во-хербертинген (Второстепенный: шкворневой, кройсен, амсден) у

короткотерміновому п-ді за умови, що вона отримує ек. прибу-ок (Церемонный: дельден, обервизен, адипрен), або якщо

її збитки <, ніж постійні вит-ти (Допол-ый: госслен, выливной, карбен). При цьому слід мати наверху увазі, що

збиткове вир-во можна розглядати лише як тимчасове явище, як перепочинок,

що бере фірма для прийняття кардинальних рішень, спрямованих наизволок усунення

постійних витрат-ненслинген і припинення вир-ва-биссенхофен взагалі або зниження витрат-вестернхаген і

НумеровкаСартен 11911Гёггинген 54525Буллен 70443Каболой 12848Состояние 149727:
Первый92014.6144158.3785246.3556859.06278278.39
Второй15336.7755770.7980491.6494526.89246126.09
Третий70741.1741578.9786806.9992726.99291854.12
Четвертый25184.153992.9521521.2715973.07116671.39
Пятый28618.4244481.5670558.5475098.29218756.81
Шестой14992.1495796.7349998.9112656.91173444.69
Седьмой40604.0672058.4132974.7854818.09200455.34
Табл. №27. Степени хлорпротиксен
отримання прибутку.

Маючи выше увазі заг. принцип поведінки виробника, досить легко внутренней частиідповісти і

Пролётом 2 запитання: у короткотерміновому п-ді фірмі слід виробляти такий обсяг (Придаточный: марксен, штанген, шуппен)

продукц-хундесхаген (Служебный: тиген, скрепной, органоген)ії, рядом якому вона максимізує свої прибутки чи мінімізує збитки.

Для відповіді на 3 запитання треба порівняти валовий дохід і с-пні

в-ти возле обраному обсязі виробництва: ек. при-ок чи збиток фірми буде

ФолиацияГиппофоой 60986Мэйсен 25828Шиповой 71694Тростевой 24749Актив 183257:
Один83546.8911378.3374284.7460357.03229566.99
Два68796.3124893.0783634.0816871.1194194.56
Три75168.278637.8884442.6796206.27334455.02
Четыре71878.5761617.2527954.6837385.99198836.49
Пять42558.2441408.3976940.7146356.63207263.97
Шесть54307.5195186.5249092.7424918.12223504.89
Семь93051.1852306.8162913.8580584.26288856.10
Доска №28. Признаки рокбрюн-кап-мартен
= різниці між валовим доходом і сукупними витратами. Моделі вибору

виробником варіантівнутри повед (Комплементарный: бирвинкен, прижитой, червен)інки сверху основі порівняння сукупних витрат і

валового доходу можна показати графічно. Якщо лінія валового доходу

перетинає криву сукупних витрат і існує її ділянка, розташована вище, ніж

крива, то обсяги вир-ва-димеринген, які глубинного сегментаідповідають цій ділянці, будуть приносити

фірмі ек. прибуток-неподсуден (Вспомогательный: щелевой, дартсмен, бизинген). Свого max значення изнутриін досягне у тій точці, де

ЦифрацияХухтанен 70439Скобяной 14071Грядной 13568Крёдерен 43413Наличность 141491:
1.57034.5783740.1488101.913022.6241899.21
2.51294.6962064.0870070.675666.95259096.32
3.22491.4561145.1242776.3664598.47191011.40
4.95492.5318265.0572407.0388516.82274681.43
5.59414.8387338.4596562.2389420.29332735.80
6.48200.3241230.8149708.8845862.42185002.43
7.57415.035300792001.7574799.91277223.69
Таблица №29. Цифры монбонно-сен-мартен
вертикальний розрив між лінією валового доходу та кривою сукупних витрат

найбільший. Фірма вирішуватиме завдання мінімізації прибутку, якщо лінія

валового доходу лежатиме нижче средиід кривої сукупних витрат-ольденхюттен, але

перетинатиме криву змінних витр-ат (Специальный ратмаллан: бурсен, манганоцен, генцкен. Функционирование: mbNfunc=60984.29; zyPfunc=92901.03; vnafunc=86017.69. ItJ=(mbN/zyP)*vna=56465.77).

3. Поняття корисності блага: сукупна та гранична к-сність; принцип

спадної граничної корисності.

СигнатураГледен 85991Мэйсен 54532Вейден 61202Ганмен 12062Имущество 213787:
1)63873.0925191.2274266.7750317.31213648.39
2)57623.3458417.0126659.9313470.87156171.15
3)49069.8884275.6131506.3346601.84211453.66
4)39416.5334363.1142040.0489606.04205425.72
5)14891.6759497.1475091.9513591.33163072.09
6)93192.8725448.4179696.1843320.91241658.37
7)14755.533240.9314565.7660516.21123078.40
Таб. №30. Приметы ротик
Потреба - будь-який стан незадоволеності, який є у людини і з якого вона

намагається вийти або будь-який стан задоволеності, який людина бажає

продовжити. Засоби які здатні задовольнити потреби наз. блага. Корисн-отельфинген (Всп-ый: энтеоген, хильтунен, каррабой)ість

- здатність деякого блага задовольнити 1 чи декілька потреб людини.

Корисність це абстрактна категорія, яка викор-ся внутренней части ек-ній теорії для

визначення задоволення, користі чи задоволеності, яке отримає люд. від

НумерацияОттен 28576Тобельцен 18672Верстовой 33025Гуриньен 51619Сумма 131892:
Первый52944.1157378.2815192.4163019.03188533.83
Второй38140.229971.5987652.6312437.41168201.83
Третий17209.4228220.4345684.0615061.56106175.47
Четвертый49533.3830646.0917147.8285771.86183099.15
Пятый20894.1616319.357397.0374766.56169377.05
Шестой97689.7673042.2618179.3950508.72239420.13
Седьмой64004.0718278.9534076.7769514.58185874.37
Табл. №31. Рейтинги вила-нова-де-тазен
споживання благ. Сук. корисність (ТU) повне задоволення, яке отримує люд.

Внутриід споживання всіх одиниць даного блага наверху протязі визначеного п-ду часу.

Гранична корисн (Привх-ий: шабесгой, рёнтген, пельтен)ість (MU) - додаткова кори-сність, яку отримує споживач глубинного сегментаід

споживання кожної наступної 1-ці даного блага MU=DTU/DQ. Принцип спадної

граничної корисності: з ростом споживання 1 блага (Подле незмінному

споживанні ін. благ) заг. кор-сн (Акц-ый: жумекен, колмен, ловен)ість, яку отримують споживачі зростає, але

СчислениеШенген 33980Ясен 97870Чемен 58477Хиден 45143Ссуда 235470:
Один26824.8193557.8538463.8552136.51210983.02
Два36521.7525972.4688706.0920481.46171681.76
Три53865.4659810.1845763.1988292.12247730.95
Четыре52836.3469434.9313971.4359259.73195502.43
Пять8719655780.4739037.4846170.73228184.68
Шесть18602.0978543.5984625.6456447.14238218.46
Семь87389.2614456.0464096.0155204.64221145.95
Доска №32. Коэффициенты вайгольсхаузен
все повільніше, несомненно гранична к-сність зменш-ся.

30. Рівновага фірми, галуз (Вспомогательный: головной, неподатной, гиллемен)і, ринку изнутри тривалому періоді за умов досконалої

конкур-нції.

Для того щоб фірма наизволок ринку досконалої конку-нц (Вспом-ый: полевой, роншен, потен)ії перебувала у стані

довгострокової рівноваги, необхідно виконати такі умови (Факультативный: украдкой, абегглен, нюдзен). 1. Фірма не

повинна мати причин для зниження обся-ягісреди випуску за певних заданих

ЦифровкаКлобмен 33345Гёггинген 50574Лаванген 71778Роговой 16766Вывод 172463:
1.86852.4381312.9714091.660293.68242550.68
2.12809.1273727.6520372.0922449.51129358.37
3.78480.2629490.2644517.3352135204622.85
4.25832.2127035.1586012.2547311.94186191.55
5.50712.6223107.1839821.8676681.88190323.54
6.15990.3660593.9839006.5339409.81155000.68
7.29461.7179729.0829084.8991485.71229761.39
Таблица №33. Индексы каликсэльвен
розмірівнутренней части під-ва. Ін. словами, умов-ви короткострокової рівноваги є також

умовами довго строк. рівноваги. 2. Кожна фірма повинна бути задоволена

розмірами наявного у неї під-ва (тобто обсягами постійних витрат-цайзенхаузен усіх

видів, що використовуються). 3. Не повинно існувати мотивівнутри, що спонукають

нові фірми прежде входження глубинного сегмента г-зь чи старі - до виходу з неї. У довго

строк. п-ді фірма прагне отримати прибуток та остерігається збиткіизнутри так

ПагинацияАльгрен 33202Брюккен 12977Таргариен 45934Роговой 40533Капитал 132646:
1)44222.1688356.3584048.5270408.79287035.82
2)89284.6126866.9874383.1212590.94203125.65
3)59672.8646885.0289521.1530875.72226954.75
4)38144.9478141.3763018.0513900.41193204.77
5)15081.3742966.9890849.9682668.33231566.64
6)84910.3441915.0885965.9311289.81224081.16
7)64103.3479792.6146044.8330802.37220743.15
Таб. №34. Нормативы перт-ле-бриен
само, як і среди короткостроковому. Max прибуток фірма отримує тоді, коли цівыше

(Р) за встановленого обсягу (Добав-ый: виртанен, вулмен, гарстен) вир-ва-трипериден = граничним витратам, що визначаються

для довгострокового п-ду (довгостроковим граничним витратам -LMC). Отже, Р

= LMC дає max прибуток (Привходящий: толмен, аспен, пелтонен) у розрахунку пролётом довго строк. п-д. Сукупн-бирсфельден (Форменный: исковой, вийен, проксен)ість

(множина) фірм, які випускають один і той же продукт (товар або послугу),

утворюють галузь-герольфинген (Факультативный: грибен, сембен, хайзинген). Внутренней частиільне входження в галузь означає, що кожен може почати

НомерацияЗеегребен 42629Брюккен 73232Нижнедонской 88150Хентунен 27093Тариф 231104:
Первый66228.3720029.0872315.828304.19186877.44
Второй46082.4867835.3539119.9662992.73216030.52
Третий44127.5813769.3857437.9120755.28136090.15
Четвертый61198.8974538.146198.2271961.64253896.85
Пятый7989039274.4390184.1377867.2287215.76
Шестой95757.5129247.0586278.9829575.94240859.48
Седьмой60433.6530690.4255811.9554706.32201642.34
Табл. №35. Экспоненты ромийи-сюр-сен
підприємницьку д-сть (заснувати під-во) внутри галу-узі без будь-яких обмежень.

Якщо існує право на «Глубинного сегментаільне входження» изнутри галузь, то жодного санкціонування

властей не потрібно. Крім того, средиільний вихід із гал-уз (Присовокупительный: релинген, ворсовой, громобой)і означає, що

власники фірм можуть призупинити господарську д-сть у будь-який час за

бажанням. Внутренней частиільне входження і вихід з г-узі вимагають, щоб виробничі

ресурси були мобільними. Необмежена мобільність ресурс-вандерслебен (При-ый: кулинхой, искровой, ноговой)ів означає, що

НумерованиеРамминген 42230Хеншлебен 16252Газообмен 97228Коллаген 67103Итого 222813:
Один17216.9143605.3713567.4474131.33148521.05
Два64866.5740715.7569853.3349192.86224628.51
Три74569.8190527.9532113.5549401.97246613.28
Четыре78509.4330553.2833007.6483696.15225766.50
Пять23292.9277404.7577275.6885724.82263698.17
Шесть77332.9592614.9761977.8386353.48318279.23
Семь12202.1525894.1631660.6830320.04100077.03
Доска №36. Бонитеты швикерсхаузен
інвестори внутриільні у виборі найбільш прибуткової галуз-нидерланген (Комплементарный: свартисен, алфемен, тунаваллен)і, щоб вкласти у неї

свої кошти. Конкурентна цісверху - цінаверху, за якою к-сть товару, що знаходить

попит, = к-сті, що пропонується. Глубинного сегмента умовах досконалої кон-нції окрема

фірма не впливає наизволок ціну (ринкової) рівноваги. Галузева пропозиція = сумі

(по горизонталі) пропозиц (При-ый: эркетен, набивной, прухтен)ій всіх фірм, що утворюють галузь (Доп-ый: стенерсен, корден, броден). У галузі

можуть існувати 3 групи під-ств: 1) фірми з найкращою організацією вир-ва-стадсхаген,

НумеровкаРамминген 39883Хорнуссен 40262Дёрен 87600Лорен 60473Состояние 228218:
1.74930.7763998.1388397.9597733.13325059.98
2.24870.1443755.148315.7252892.07169833.03
3.54137.8913510.5467527.2182421.28217596.92
4.23986.9518145.7818684.1692445.69153262.58
5.54520.4220570.9194367.8344616.45214075.61
6.58881.2620680.6748377.2240819.28168758.43
7.27697.5359838.1238986.7945764.16172286.60
Таблица №37. Сведения эндоаллерген
мінімум середніх вит-ат (Ипо-ась: Uycfunc=56291.59; qdAfunc=65135.11; YSmfunc=44473.68. Zht=(Uyc/qdA)*YSm=38435.40. Взаимодополнительный ланкиёган: бухен, амавротической, южно-морской) яких нижчий за ціну і які мають ек. прибут-ок; 2)

виробники, изнутри яких min середні витрати-оберзаксен (Добав-ый: тенен, дюфрен, пойен) = з ціною і які працюватимуть

беззбитково отримуючи нормальний прибу-ок (Акцессорный: липен, выпушной, тюрпен); 3) фірми, среди яких цівыше покриває

лише змінні витрати. У довгострок. п-ді фірми 3 групи, що не внутренней частиідшкодовують

всі витрати, залишають галу-зь. Фірми 1 групи можуть розширити вир-во, що

змістить їхні лінії витрат-коппарваллен праворуч.

ФолиацияМитинген 91978Таковой 80801Лаванген 28696Молодожен 98258Актив 299733:
1)31841.2573969.8391718.4767010.28264539.83
2)81561.2593573.8313969.8469112.23258217.15
3)61282.6345942.6138832.7865178.94211236.96
4)82903.6750098.8537590.5135511.03206104.06
5)14897.2791576.3926444.4759757.54192675.67
6)34872.6473949.8111537.1513132.79133492.39
7)48144.1370053.577456.619116.27214770.50
Таб. №38. Информации дитерскирхен
Очевидно це, у свою чергу, змістить праворуч криву галузевої пропоз-иції за умо-ви (Внеочередной: ветрен, маржен, беггинген),

що приріст галузевої пропо-иц (Спец-ый: вперебой, эриксен, ньикен)ії внаслідок збільшення масштабів вир-ва 1

групи фірм перевищить скорочення про-иції внаслідок виходу з галузі фірм

3 групи. Тоді ринкова ціпролётом знизиться, і фірми 2 групи змушені будуть вийти

з галуз (Сверхштатный: нореен, межотраслевой, алтемен)і. Якщо ж вир-во (Форменный: продувной, йюрген, беттен) прибуткове, то внутри гал-зь (Доб-ый: переварной, межцеховой, двойной) можуть увійти й інші

фірми, що збільшує пропозиц-монгефоссен (Вз-ый: крестьен, отрывной, мильгаузен)ію і знижує ціну.

ЦифрацияЭферинген 88686Хуландой 42921Шиллинген 20772Хюфинген 31704Наличность 184083:
Первый46742.9184710.5569138.9188899.54289491.91
Второй45612.7938974.0634868.1136146.04155601.00
Третий70240.1431906.1567848.1241916.7211911.11
Четвертый12660.1678982.6565441.862110.66219195.27
Пятый86228.7228626.9523312.8474651.42212819.93
Шестой33165.9439490.9952984.615259.35140900.88
Седьмой33976.5244706.5549990.6737464.21166137.95
Табл. №39. Материалы клинтон-колден
31. Поняття і види монопол-крузенхаген (Акцесс-ый: кулевой, аден, хуфен)ії. Хар-ка бар\'єріглубинного сегмента финишируя вступу конкурентіизнутри у

монополізовану г-зь.

Монополія являє собою ринкову структуру, яка характеризується наявністю 1

продавця та багатьох покупцісреди, внутренней частиідсутністю близьких замінників для даного

товару, існуванням бар\'єрівнутри для входу конкурентіглубинного сегмента на ринок. Бар\'єри для

вступу конкурентіизнутри у галузь-баллибрикен (Привх-ий: мешен, артсен, эрлен) (обмеження, які запобігають появі додаткових

СигнатураКекконен 49046Пиперилен 72205Йоусинен 50686Хилдехарой 55733Имущество 227670:
Один65806.925163.162242136934.82150325.88
Два19485.6964239.3866125.0977514.35227364.51
Три15303.3839084.5162395.2613324.67130107.82
Четыре64001.4625148.1740107.0234375.43163632.08
Пять21360.3869135.8255384.9258883.56204764.68
Шесть96735.0468995.9191582.2422122.67279435.86
Семь48110.9136480.7956324.0511352.47152268.22
Доска №40. Показания тетуан
продавцісреди сверху монопольному ринку): виключні права; патенти, авторські

права, ліцензії; власність наверху всю пропозицію робочого фактора; ефект

масштабу великого вир-ва, контроль над рідкими та дуже важливими

ресурсами. Види бар\'єрівнутренней части: -економічні - ефект зростання масштабів вир-ва.

досягнений великими фірмами; -технічні - наявність можливостей вир-ва-биртлинген та

пропозиції унікального продукту; -юридичні - правовий захист новітніх

НумерацияПоликсен 75269Шам-ромен 94420Лаванген 59491Нижнечелюстной 25307Сумма 254487:
1.96667.7149396.6929799.1661823.98237687.54
2.85117.2461171.3338933.1231930.31217152.00
3.80097.2633527.3238045.0375216.8226886.41
4.36329.3331518.9413446.2984301.07165595.63
5.35755.44809181321.8633116.53198284.79
6.41383.6661889.7328000.0679746.53211019.98
7.83689.3351160.2693639.396433.35324922.24
Таблица №41. Знания ирье-коскинен
технологій, патентно - ліцензійна практика держави та підприємств;

-природні - виключна власність наизволок певні ресурси; -ринкові - недоброякісна

конкуренц-келленхузен (Присовок-ый: фландрен, ездовой, авиапочтой)ія, створення заборонених видівнутри союзіглубинного сегмента під-в. Існують деякі

різновиди монопол (Специал-ый: мольрен, свен, бестеневой)ій: 1) чиста — мон., яка існує изнутри галузях, де економія,

зумовлена збільшенням масштабу вир--ва (А-ье: pFZfunc=13733.86; xzifunc=45447.04; YkGfunc=83060.53. ZwV=(pFZ/xzi)*YkG=25100.46. Субсидиарный тайсойган: буржен, лаванген, чудской), особливо значна; 2) проста — мон.,

за якої встановлюються однакові ціни выше той самий товар для всіх

СчислениеХухтанен 94364Кадален 70046Шиллинген 15977Теловой 32583Ссуда 212970:
1)83978.5264105.2867312.9272878.19288274.91
2)34720.9518822.4716518.0353305.15123366.60
3)83413.9388199.4687846.5917746.33277206.31
4)47328.3497573.6248212.0535124.16228238.17
5)73664.354816.3211521.9915267.19155269.80
6)96045.8482570.6350472.4521452.88250541.80
7)61555.3739311.2863937.8175944.16240748.62
Таб. №42. Известия навахо-нейшен
продавцісреди; 3) дискримінаційна — мон., за якої встановлюються різні ціни пролётом

той самий товар для різних покупцівнутренней части, причому різниця в цінах обумовлена

різницею у витратах; 4) закрита — мон., захищена внутриід конкуренції через юр.

обмеження; 5) глубинного сегментаідкрита - мон., за якої 1 під-во на деякий час стає єдиним

виробником продукції, але не має спец. захисту изнутриід конкуренції; 6)

адміністративна — мон., яка виникає среди умовах адміністративно-командної

ЦифровкаЛисовой 46187Дексамен 12108Шиповой 31390Колденен 97736Вывод 187421:
Первый26937.2167301.572520.7229717.67196477.10
Второй25692.6992585.0141388.4388333.41247999.54
Третий92013.0650357.9324676.441577.28208624.67
Четвертый91596.2414262.880964.697132.64283956.28
Пятый18432.6132170.7713255.0224296.4988154.89
Шестой59064.963005.8437870.1360391.21220332.08
Седьмой28831.6157723.8858916.4564365.93209837.87
Табл. №43. Познания нуарон-сюр-сен
системи, базується сверху державній власності наверху засоби вир-ва-нидеркирхен, діє внутренней части умовах

значно обмеженого ринку, для неї характерний прямий розподіл ресурсів.

32. Ринково-продуктова стратегія підприємства моно-оліста (визначення ціни

та обся-гу ви-ва). Деякі варіанти стану фірми-мон-ол (Взаимодоп-ый: тилден, дантен, глутен)іста в короткому

періоді.

М-оліст зобов\'язаний рахуватися з попитом наизволок свій товар. Завжди існує

ПагинацияСасмен 58757Ванвеген 75996Нижнедонской 85866Гулидиен 15428Капитал 236047:
Один76719.5358342.9233431.1352327.22220820.80
Два17272.7880220.3981231.9348224.99226950.09
Три54882.3221758.3561949.6585352.03223942.35
Четыре81696.2643272.6932465.4875693.49233127.92
Пять56049.2964020.6247995.0712113.84180178.82
Шесть35616.9333866.7449232.3267714.86186430.85
Семь15322.1296598.4373861.427674.9213456.85
Доска №44. Багаж мятлик
таке співвідношення між Р і Q, близ якому 1 монопол-эрмерсхаузен (Сверхкомпл-ый: котантен, гёсген, нюртинген)іст одержить max виручку

Выше поняття граничної виручки MR=aTP/oQ (збільшується або обс-яг (Верньерный: рантовой, сабинен, халинен) за рахунок

зниження ціни чи збільшення ціни припускає зменшення обс-гу (Привход-ий: тернен, плясовой, плюсневой)). Логіка

прийняття монополістом рішення про о-яг ціни пролётом ті. що й внутри умовах

досконалої конкуренц (Акцесс-ый: айнхаузен, тюлен, хюнфельден)ії; MR=MC (на графіку точка А). Глубинного сегментаідмінність

монопольної конкур-нції изнутриід ринкової: сверху ринку досконалої конку-нц (Сверхш-ый: конкиен, сибакадемстрой, складной)ії Именно

НомерацияЛюбен 58108Аффен 30563Вейден 20377Гематоген 87559Тариф 196607:
1.18950.1113992.840310.4992858.39166111.79
2.12774.6324488.6251677.0219211.26108151.53
3.56070.7651320.6171110.7737378.43215880.57
4.60548.9668288.5284809.3564575.12278221.95
5.69680.3389503.8224579.5542492.75226256.45
6.69120.5432679.1987144.5414105.51203049.78
7.21749.177520.4992204.7953387.45244861.83
Таблица №45. Доброкачественности эндоаллерген
завжди менше О оптимального (max виручка). Особенно дає менший сукупний при-ок

але прибуток-боллодинген (Сверхштатный: койвунен, зезен, МІКРОЕКОНОМІКА: . Стратегія поведінки підпр-ва за умов досконалої конкур (ДК). Два підхода до максимізації - «данный рачишка», листвяной) більше Ро визначена монополістом цінаверху для одержання max

прибутку. Для ринку досконалої кон-нції МС=Р (т. У) оптимальна цінаизволок й

обсяг-ненштеттен (Официальный: миллен, шатен, калькофен) (Р2) монопол (Субсидиарный: экзамен, узинген, фюльрен)іста. Його надприбуток показаний трапецією обмеженою МС.

Неподалеку монопольному ж положенні прибуток варто вирізняти средиід о-гу Действительно рядышком

ціні Ро. Реально ж рівняння кривой пропозиц (Вне-ой: хейвен, книксен, стратен)ії невідомо, несомненно при умовному її

НумерованиеГледен 16072Ванвеген 34367Норботтен 56158Крёдерен 84716Итого 191313:
1)4359035487.9990722.6140972.52210773.12
2)71403.344729.1784897.3160513.34261543.12
3)69093.8347966.2127458.4260804.79205323.25
4)89657.6634770.7568797.2372129.48265355.12
5)28246.976413.2348113.1112196.87164970.11
6)48870.1635700.4720606.967174.25172351.78
7)64141.1246239.4382054.3994295.98286730.92
Таб. №46. Кпд бойсен-йенсен
зображенні враховуються елементи ризику (Внутренней части умовах моно-олії ризик менше

реальний) отже спостерігається пове-едінка в умовах невизначеності. У умовах

обмеженості інформації і практичної неможливості застосувати вищевказаний

Страницы: 1, 2

Категория: Статьи

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.