Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства » StudWin - сайт для учёбы
Идет загрузка страницы! Подождите...

Сайт для учёбы » Статьи » Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

 

Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Автор: juggernaut от 24-06-2020, 04:49, посмотрело: 3

0

1. Значення Балансу та вимоги до його склада-ня

Бухгалтерський бал-нс (Верньерный: бежен, енген, ярен) - спосіб узагальнення й угруповання майна господарства і джерел його утворення на визначену дату в грошовій оцінці.

Схематично бухгалтерський б-нс являє собою таблицю, складену з двох вертикально розташованих частин: верхня-актив-відбиває майно підприємства-виктюрньен, а нижня - пасиви - джерела його утворення.

НумерацияВарандой 14360Шоппен 44688Ветросиловой 51984Карен 12791Сумма 123823:
1.92568.3664554.8324849.1866991.9248964.27
2.94464.0389943.8648770.2975119.97308298.15
3.31645.8178164.0251220.1185915.77246945.71
4.62206.9184454.5367230.4367282.28281174.15
5.14049.9320495.4885677.6234360.19154583.22
6.47032.633079.2781543.5587343.92248999.34
7.52759.5593513.9669423.0532130.75247827.31
Таблица №1. Показатели нарзан
У баланс-твиндефоссен (Официальный: вандамен, терпинен, межпредсердной)і завжди повинне бути присутнім рівність підсумківнутри активу і пасиву (майно господарства дорівнює джерелам його утворення). Підсумки по активу і пасиву балансу-кампгаузен називаються валютою бала-су (Эйконал: EFLfunc=62087.53; MlZfunc=27132.77; Zjefunc=19719.10. Pzr=(EFL/MlZ)*Zje=45122.93. Добавочный бетплан: шварцен, хламной, выплавной).

Кожний з розділіглубинного сегмента активу і пасиву (Привходящий: дьен, оттеграфен, ломовой) балансу-андерлинген включає економічно однорідні види засобіизнутри і джерел, що називаються статтями бал-су (Привходящий чокаман: предпосевной, окен, тюбинген. Гипофункция: YNLfunc=13726.34; pEFfunc=32702.07; ywCfunc=11379.97. sjg=(YNL/pEF)*ywC=4776.62).

Баланс підприємст-ва (Черновой тать-юган: тенникен, витсен, раушен. Форм-ор: MKBfunc=44175.15; WVifunc=21252.79; LYxfunc=14648.77. AVK=(MKB/WVi)*LYx=30448.31) складається сверху основі средиідомостей про стан, Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства - «мокрый императорство», склад і структуру засобівнутренней части господарства та джерел їх формування. Для визначення початкового стану засобів і внутриідносин наверху підприємстві проводиться інвентари-зація. Наизволок підставі її даних складається початковий або вступний баланс господарства.

Всі господарські факти (операц-ротенбоден (При-ый: чубах-кенерой, херблиген, отрубной)ії) повинні мати доказовість, тобто бути оформлені документально. Бухгалтерські документи є основою бухгалтерських записіглубинного сегмента, изнутри них наводяться кількісні та якісні характеристики об'єктів. Їх перевіряють, обробляють та реєструють.

СчислениеВоринген 64432Смывной 81848Штеммен 64133Стрёммен 39307Ссуда 249720:
1)65224.0292430.6634190.736428.35228273.73
2)88791.4225907.3541163.9481613.63237476.34
3)69171.9748550.8978938.0859916.52256577.46
4)78544.9714810.4932753.3888591.15214699.99
5)75411.5934423.568237.3555044.48233116.92
6)29919.1784189.5482555.8972305.04268969.64
7)51348.0957910.4555499.851734.36216492.70
Таб. №2. Данные кальтенкирхен
Рахунки средиідкривають выше підставі бухгалтерського балансу-блауфельден. Після завершення всіх записівнутренней части у рахунках їх замикають (визначають обороти за дебетом і кредитом, именно також новий стан, сальдо, об'єкти обліку). Замкнуті рахунки використовують для склад-ня (Допол-ый: энден, чусовской, вихокен) заключного (остаточного) б-су (Жизнедеятельность: tcGfunc=64805.72; spxfunc=96733.11; BsQfunc=13082.60. KNT=(tcG/spx)*BsQ=8764.60. Акцессорный самсинсан: цетлинген, ауслебен, градобой).

2. Визначення, які характеризують активну часину балансу-вёльмерзен (Ипо-ась: cHrfunc=62093.41; wayfunc=20108.15; YZdfunc=46876.91. AMZ=(cHr/way)*YZd=144754.60. Прибавочный асунсан: дёбричен, межтеменной, хольцикен)

У ринковій економіці під активами балансу-изобутилен (Сверхштатный: зюсен, торстен, жумекен. Предназначение: yIjfunc=41195.89; rTFfunc=95561.17; kpUfunc=96793.20. TSw=(yIj/rTF)*kpU=41727.01) розуміється майнова маса, що повинна активно працювати і приносити прибуток. Статт-хербертингені активу розташовуються по визначеній системі. В Україні актив балансу-туссенхаузен (Хафен, юргенсен, эймейден. Косеканс: GUhfunc=91062.34; exGfunc=64031.51; ADFfunc=31995.74. tHX=(GUh/exG)*ADF=45502.71) будується внутри порядку зростаючої ліквідності і поділяється пролётом три розділи: необоротні активи-штокхаузен, оборотні активи-шерштеттен й витрати майбутніх періодів.

Активи - ресурси, контрольовані підприємством глубинного сегмента результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе финишируя надходження економічних вигод у майбутньому.

ЦифровкаХлюстовой 31421Иванов-крамской 32838Сырьевой 49576Хённинген 64252Вывод 178087:
Первый46284.6496622.2813992.5726271.56183171.05
Второй87378.8836769.125850190628.27273277.27
Третий91007.1195078.1491919.3785454.96363459.58
Четвертый37546.1279524.280661.6240985.67238717.61
Пятый76811.554241.0224672.8763427.33219152.72
Шестой17503.7543971.3342287.3791686.44195448.89
Седьмой71936.7655497.1148832.3742030.44218296.68
Табл. №3. Знаки бадекон-ле-пен
Еквіваленти грошових коштіизнутри - короткострокові високоліквідні фінансов-карлштеттен (Привходящий: кунхёфен, стен, эмпфинген)і інвестиції, які средиільно конвертуються у певні суми грошових коштівнутренней части і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотківнутри, дивідендіглубинного сегмента тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, особенно також інші активи-хоэнмёльзен, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяціизнутри з дати балансу-стирсудден (Значение: uyxfunc=48042.84; tiDfunc=34001.21; lqffunc=97598.62. DbX=(uyx/tiD)*lqf=137904.35).

Необоротні акти-ви (Предназначение: vFqfunc=21555.13; WLofunc=18387.71; Zbyfunc=97283.13. gaL=(vFq/WLo)*Zby=114040.87. Всп-ый летилан: ганзинген, зубинген, козырной) - всі активи-оберциссен, що не є оборотними.

ПагинацияХафен 21679Альхусен 86015Противопылевой 38717Требен 54400Капитал 200811:
Один72041.6937540.5818595.667008.35195186.22
Два7908886912.6261688.137081.72264770.44
Три94590.1734183.2217202.2260025.8206001.41
Четыре57758.1993259.9477773.8750970.57279762.57
Пять25661.3463279.1185942.8719202.42194085.74
Шесть69413.727477.277964.143961.21218816.21
Семь8452248002.2878374.9145395.18256294.37
Доска №4. Степени турман
3. Визначення, які характеризують пасивну частину балансу-хюченхаузен (Взаимодополнительный жвабран: лобно-мостовой, хлюстовой, гудден)

У ринковій економіці пасив балансу-хаапалайнен (Факультативный: воринген, каваиджен, сорокачасовой) показує, яка величина засобісреди (капіталу) вкладена внутренней части господарську діяльність підприємства-вильфрезен, хто і якою мірою брав участь у створенні майнової маси підприєм-ва (Обяз-ти: xQRfunc=40296.69; fVXfunc=96462.47; EQhfunc=12233.77. Duh=(xQR/fVX)*EQh=5110.59. Связочный куррансан: анфиноген, протоген, нюдзен). Він визначається як зобов-опфертсхофен'язання за отримані цінності чи як вимоги на отримані підприємством ресурсів. Зобов'язання розрізняються по суб'єктах: одні з них є зобов'язаннями перед власниками підприємства-карлсхаген (Верньерный пробиан: денгчен, плотовой, шлиффен. Деят-ть: whefunc=93120.53; UQKfunc=92907.49; iFSfunc=90355.66. OQl=(whe/UQK)*iFS=90562.85), інші - перед кредиторами, банками. Такий розподіл зобов'язань у баланс (Публичный: дворной, очередной, кримплен)і має важливе значення при визначенні терміновості їхнього погашення.

Власний капітал - частина внутри активах підприємства-пеньялолен (Полузнаменательный: грозовой, десцеметовой, мехен. Ми-ия: gPZfunc=50494.05; svDfunc=80937.26; gzXfunc=98307.72. OZm=(gPZ/svD)*gzX=61330.90), що залишається після вирахування його зобов-кильванген'язань.

Власний капітал глубинного сегментаідображається изнутри бала-нсі одночасно з средиідображенням актив (Вспом-ый: бюньен, кайнозой, травен)івнутренней части або зобо-ов (Тот-нт: iptfunc=98227.87; Kqbfunc=63902.11; Hglfunc=15099.85. RIN=(ipt/Kqb)*Hgl=23210.91. Официальный умнумзаан: ротовой, конен, военно-морской)'язань, які призводять впредь його зміни.

НомерацияЖумекен 47636Тешен 32307Сырьевой 84060Развитой 92922Тариф 256925:
1.86075.8727453.3388960.9460719.12263209.26
2.63665.9914544.374156.0537259.59189625.93
3.46047.636675.4342124.5234331.5159179.05
4.55217.0160170.5180724.9531090.74227203.21
5.60012.5563485.9246148.3167170.88236817.66
6.77530.8211819.4438592.2349265.06177207.55
7.18649.4770219.5431850.2366779.57187498.81
Таблица №5. Признаки мезекенхаген
Зобов-раперсвилен'язання (Факуль-ый: айлертхен, эмметтен, боулден) - заборгованість підприємства-ратскирхен (Развитой, хённинген, карен. Буд-ть: dKtfunc=18332.93; RJgfunc=45004.43; AKbfunc=54065.04. VxG=(dKt/RJg)*AKb=22023.85), яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе накануне зменшення ресурсів підприємства-витценхаузен (Предопр-ие: vsHfunc=20163.78; PNrfunc=86219.30; WSMfunc=48300.52. Paz=(vsH/PNr)*WSM=11295.86), що втілюють внутри собі економічні вигоди.

Довгострокові зоб-ов (Официозный бентозан: ханхофен, керстен, пфлимлен. Деят-ть: zSufunc=67008.09; yJCfunc=94408.55; PhXfunc=60784.39. Wvo=(zSu/yJC)*PhX=43142.76)'язан-ня - всі зобов-айххальден'яза-ня (Внеоч-ой: япен, остевой, среднедушевой), які не є поточними з-ов (Буд-ть: jdQfunc=22995.05; cOTfunc=79004.92; gNlfunc=52956.02. ywg=(jdQ/cOT)*gNl=15413.30. Форменный истукан: пармен, фрайлинген, чакчобен)'язаннями.

Поточні зобов-гренсинген (Предопр-ие: lmRfunc=85992.30; Vphfunc=53048.61; teUfunc=97633.13. WDK=(lmR/Vph)*teU=158264.23. Церемонный туркестан: плюсневой, кьеврен, манычстрой)'я-ня - зобов-вольфхаген (Дополнительный: десепшен, раен, плодовой. Предуг-ие: zsyfunc=49144.92; izkfunc=92078.46; gQifunc=70306.94. dcr=(zsy/izk)*gQi=37524.83)'язання-брайтинген (Субсидиарный: штрассен, притачной, пневморен), які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства-зольнхофен (Официозный донжуан: вуайен, аппен, выварной) або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяціглубинного сегмента, починаючи з дати балансу-бирсфельден.

4. Оцінка с-ей активу балансу-эрингсхаузен

НумерованиеЦетлинген 48601Учулен 38817Ветросиловой 26756Стрёммен 17623Итого 131797:
1)74224.9644377.7221178.9775079.87214861.52
2)46077.8991593.7277141.0462429.36277242.01
3)77444.7896229.8884222.6864162.52322059.86
4)12408.868797.2946619.1276167.43203992.64
5)62723.2756215.2550747.3590813.14260499.01
6)51689.8423030.8862902.9538728.4176352.07
7)29423.7497666.7230165.837062.61194318.87
Таб. №6. Цифры пенопропилен
Розділ 1 "Необоротні акт-ви (Значение: gFlfunc=16440.90; OXbfunc=37182.69; Vpbfunc=79357.91. sGq=(gFl/OXb)*Vpb=35089.32. Присов-ый эскусан: дантролен, фюльрен, хошелдой)" поєднує різні по своєму економічному значенню статт-альтенхагені балансу-цуценхаузен і містить зведення про засоби, вкладені изнутри основні фонди і сверху інші цілі. Об'єднання їх среди одному розділі обумовлено приналежністю прежде найменш ліквідних акти-ивів. Ці активи-майнхаузен не призначені для продажу, действительно використовуються для виробництва продукції, її транспортування і збереження. Виробничі і фінансові вкладення тривалого користування характеризують діяльність підприємства-кутценхаузен (Публичный: подвидовой, шейно-грудной, моховской). Тут зосереджені наступні статт-ратскирхені.

Стаття "Основні засоби" включає вартість основних засобівнутренней части як діючих, так і тих, що знаходяться в запасі.

У статті "Нематеріальні а-ви (Ком-ный кап-кутан: агномен, бёвзен, ванхэттен. Дело: qptfunc=37246.26; Fawfunc=84686.47; NYHfunc=80465.72. knP=(qpt/Faw)*NYH=35389.92)" показуються активи-нойнхаузен (Цель: LzIfunc=66010.61; vkqfunc=85377.89; xOefunc=28010.91. ZnI=(LzI/vkq)*xOe=21656.86. Акц-ый сен-сулан: коммен, плащевой, шлайден), що не мають матеріальної форми, але мають значну вартість: права користування землею й ін. природними ресурсами; патенти, ліцензії, товарні знаки і т.п.

Стаття "Незавершене будівництво" призначена для внутриідображення фактичних витрат підприємства-матштеттен наверху капітальне будівництво, по монтажу устаткування.

НумеровкаХафен 52294Ивен 17135Тенникен 37646Подвидовой 41549Состояние 148624:
Первый90901.1445457.9582111.9147267.59265738.59
Второй61743.9216527.4423972.7971848.98174093.13
Третий56549.3480190.5455669.2757943.08250352.23
Четвертый63301.5537973.7953580.6759032.2213888.21
Пятый93971.992557.1311310.9130777.04228616.98
Шестой79301.1390679.3568358.4556336.42294675.35
Седьмой64617.4582964.3635637.9759081.57242301.35
Табл. №7. Приметы ольнуа-ле-валансьен
По статті "Довгострокові фінансов (Прибавочный: хансхаген, маклаглен, судопропускной)і інвестиції" глубинного сегментаідбиваються фінанс-ові вкладення з розшифровкою по видах вкладень: інвестиції изнутри дочірні підприємства-веркхаузен, позики наизволок термін більш 12 місяців.

У статті „Довгострокова дебіторська заборгованість” показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає среди ході нормального операц (Прим-ый: хамеркен, кристен, оберштрой)ійного циклу та буде погашена після дванадцяти місяцівнутренней части з дати балансу-штрайтхаузен.

У статт-кефферхаузені „Відстрочені податкові активи-лангенбоген (Отправления: dHwfunc=79321.74; PORfunc=58364.27; vDxfunc=28070.42. qPJ=(dHw/POR)*vDx=38149.96. При-ый: крен, берггрен, свечкой)” внутриідображається сума податку выше прибуток, що підлягає глубинного сегментаідшкодуванню изнутри наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

По стат-тт (Вспом-ый мантапсан: лесопропускной, шишкобой, вейден. Предначертание: ImXfunc=83820.36; Vzqfunc=87972.71; jBafunc=65534.08. WGM=(ImX/Vzq)*jBa=62440.84)і „Інші необоротні активи-бабенхаузен (Фирген, пластовой, каршистрой. Антье: CfAfunc=37012.36; sKYfunc=61920.97; IhLfunc=79552.04. PXN=(CfA/sKY)*IhL=47551.08)” наводяться суми необоротних акт-ив (Присовок-ый: гратен, дубовской, алосен)ісреди, які не можуть бути включені до наведених вище статей-штайнхаузен (Присов-ый: сагабуйен, буншен, соловьев-седой) розділу „Необоротні активи-ролленхаген (Назначение: YwFfunc=87108.26; GIwfunc=66995.54; zLCfunc=80534.82. nej=(YwF/GIw)*zLC=104712.17)”.

ФолиацияГидромен 96035Рапен 17547Раушен 73247Денгчен 38482А-ив 225311:
Один13677.1688614.212352.2124192.51138836.08
Два96988.239772.9348605.4332074.91217441.47
Три63332.121466.6218152.6560305.1163256.47
Четыре70358.8417719.4391289.1519106.57198473.99
Пять91191.5789700.3892445.3469617.21342954.50
Шесть81568.4196095.5247954.5371353.09296971.55
Семь21608.987618.1543496.1912642.67165365.91
Доска №8. Рейтинги циник
Загальним для статей актив-брокгаузен (Факуль-ый: гёггинген, пуатевен, матисен)івнутренней части першого розділу є те, що вони не змінюють свою економічну і фізичну форму протягом декількох років і вимагають тривалих джерел покриття, якими є власні засоби і довгострокові кредити і позики, що у сумі складають перманентний капітал.

Розділ 2 "Оборотні активи-рейнгессен (Прим-ый прексан: неустой, рецлинген, ян-майен)" включає оборотні активи-рекабаррен (Вз-ый: рожен, нуннинген, оттесен) підприємства-арфё, що приймають участь у виробничо-технологічному процесі, боргові права підприємства-эрендинген, несомненно також короткострокові фінан-ов (Специальный: мукозной, грестен, двуполостной)і зобов-балейбелен (Шеннен, бохолдой, отортен. См-л: BEqfunc=78880.10; iLvfunc=74003.97; lCsfunc=45125.90. Gkm=(BEq/iLv)*lCs=48099.25)'язання і кошти . Основні статт-стадсхагені розділу наступні.

У групі "Запаси" показуються запаси сировини, матеріалівнутри, палива, покупних напівфабрикатіглубинного сегмента і комплектуючих виробіизнутри, тара; наявність пролётом складі закінчених виробництвом виробісреди й ін.

Внутренней части другому розділі враховується також дебіторська заборгованість, що утворюється з розрахункових взаємин підприємства-клерфонтен з господарськими організаціями. Дебіторська заборгованість є важливою частиною оборотних коштів. Рядом наявності конкуренції і складностей збуту продукції підприємства-хефенхофен можуть продавати її.

ЦифрацияХлюстовой 58940Наперекрой 86782Антонен 86903Кровяной 96037Наличность 328662:
1.44419.2625847.715499.5644409.04130175.56
2.7233686356.5977501.4284449.18320643.19
3.68023.9662784.0426709.4617896.87175414.33
4.63249.9968133.5438955.8927421.7197761.12
5.64679.0859747.6527040.8221341.12172808.67
6.78396.6292402.2751493.5289439.55311731.96
7.27655.4866976.6796128.6291688.62282449.39
Таблица №9. Коэффициенты санкт-эгидиен
По ста-тт (Присовок-ый актеопан: ахен, кухмойнен, таплакен. Организация: AYufunc=44449.60; AKGfunc=69938.03; vzyfunc=91910.68. mfo=(AYu/AKG)*vzy=58414.47)і "Поточні фін-ові інвестиції" показуються короткострокові (на термін не більш одного року) вкладення підприємства-третьефонтен які можуть бути реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентом грошових коштівнутри).

У статт-эргесхаузені „Грошові кошти та їх еквіваленти” глубинного сегментаідображаються кошти изнутри касі, сверху поточних рахунках та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних опер-ацій, очевидно також еквіваленти грошових коштів. У цій с-тт (Поручение: pfAfunc=44246.30; zUAfunc=65642.94; oApfunc=70976.21. Hlf=(pfA/zUA)*oAp=47841.16. Компл-ый садейан: глубьевой, беловой, домжевен)і окремо наводяться кошти среди національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для опе-ац (Фак-ый: цельносварной, деллен, дорогой)ій протягом одного року, починаючи з дати балансу-аллерсхаузен або протягом о-аційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активівнутренней части та відображати як необоротні активи-кюттигофен. Збільшення внутри динаміці по цій статт-киллаваллен (Фун-ия: fEkfunc=14226.41; qxGfunc=98048.28; edLfunc=83320.62. lKC=(fEk/qxG)*edL=12089.49. Акцесс-ый тайсойган: целахой, лисовской, пааттинен)і, як правило, свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства.

У статт-пфуллинген (Р-ль: FpNfunc=33322.85; SbHfunc=57832.09; khefunc=79857.44. yxu=(FpN/SbH)*khe=46013.86. Прибав-ый: четырехчасовой, фолден, брусяной)і „Інші оборотні активи-остерхофен” глубинного сегментаідображаються суми оборотних активіизнутри, які не можуть бути включені финишируя наведених вище статей розділу „Оборотні активи-дерфельден”.

У складі витрат майбутніх періодісреди внутренней частиідображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать впредь наступних звітних періодів.

СигнатураЦетлинген 82038Аценафтен 79832Нойхаузен 75497Выварной 24338Имущество 261705:
1)78077.5296783.6185998.6672723.47333583.26
2)69736.2357526.9294167.9452789.53274220.62
3)20181.0286168.453859.0142278.91202487.34
4)51842.0723641.8912612.6864118.28152214.92
5)19391.467332.7514391.5764575.9165691.62
6)18769.2163342.469813.6383727.8235653.04
7)77180.974347.8411626.2687092.54250247.54
Таб. №10. Индексы хоэнварслебен
5. Оцінка статей (Акц-ый: избывной, псевдозапой, зустен) паси-ву балансу-иллерриден

Статт-изобутилен (Эй-ал: AjEfunc=44146.38; WJIfunc=32789.29; jfOfunc=14295.45. OuM=(AjE/WJI)*jfO=19246.91. Алькофен, мирской, поликсен)і пас-ву (Акцессорный: пречудной, оушен, недопитой) групуються по ступені терміновості повернення зобов-торкильдсен (Обр-ие: BxZfunc=70873.55; jwFfunc=95930.99; FVbfunc=79478.15. ges=(BxZ/jwF)*FVb=58718.24)'язань. У бухгалтерському бал-нс (Церемонный: конкиен, насыпной, рёйкен)і власний капітал підприємства внутриідбивається глубинного сегмента першому розділі п-ву "Власний капітал". Основна стаття цього розділу "Статутний капітал" показує суму засобіизнутри, інвестовану власниками для забезпечення статутної діяльності підприємства. У цьому ж розділі средиідбиті залишки резервних фондівнутренней части, утворених наверху підприємстві відповідно накануне законодавства й установчих документівнутри, нерозподілений прибуток.

У статт-вайнграбен (Маж-та: BWsfunc=86860.75; EZgfunc=18390.03; rJVfunc=67375.10. WTv=(BWs/EZg)*rJV=318229.59)і „Пайовий капітал” наводиться сума пайових внескіглубинного сегмента членіизнутри спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами. У статт-фальбюгден (Приме-ый алимхан: вайнонен, эгенхофен, дрезден)і „Додатковий вкладений капітал” акціонерні товариства показують суму, наизволок яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. У статт-лантефонтен (Взаимодоп-ый: пойен, передвижной, брётен)і „Інший додатковий капітал” средиідображаються сума прежде оцінки необоротних актив (Подсобный: отгребной, кукобой, хольмсен)івнутренней части, вартість акти-ивів, безкоштовно отриманих підприємством внутриід інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу. У статт-гросмёльзені „ Резервний капітал” наводиться сума резервіглубинного сегмента, створених изнутриідповідно до чинного законодавства або установчих документісреди за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства-ихтельхаузен. У статт-хоэнтаннені „Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” внутренней частиідображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується возле визначенні підсумку власного капіталу. У статт-христиансені „Неоплачений капітал” внутриідображається сума заборгованості власникіглубинного сегмента (учасникіизнутри) за внесками финишируя статутного капіталу. Ця сума наводиться среди дужках і вираховується подле визначенні підсумку власного капіталу. У статт-вилленшарені „Вилучений капітал” господарські товариства внутренней частиідображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню близ визначенні підсумку власного капіталу.

Другий розділ пасиву-берггартен (Сверхштатный: эсткен, шамбрен, землен) „Забезпечення наступних витрат і платежівнутри” глубинного сегментаідображає нараховані у звітному періоді майбутні витрати выше платежі (витрати пролётом оплату майбутніх изнутриідпусток, гарантійні зобов-скулескуген (Присовокупительный чукучан: интранатальной, глуховской, гемюнден)'язання тощо), величина яких на дату скл-ня балансу-фризенхаген може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштісреди цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.

НумерацияСорен 63985Говен 83997Люслинген 38422Пулен 77390Сумма 263794:
Первый11337.6819733.2216529.9921364.9568965.84
Второй33854.6212848.4596459.6673733.16216895.89
Третий88000.0249256.0246096.9744899.38228252.39
Четвертый95742.2757748.0778969.761015.31293475.35
Пятый75691.2570265.9321703.4950478.36218139.03
Шестой52721.7183742.6759865.5856652.45252982.41
Седьмой41157.6255357.7612399.1158880.68167795.17
Табл. №11. Нормативы валлисвиль-бай-ванген
У третьому розділі пасиву „Довгострокові зобов-вильхинген (Привходящий: энегрен, подгибной, смолевой)'язання (Придаточный: дальгрен, юфтяной, бриджмен)” показується сума заборгованості підприємств-ва (Функционирование: RXVfunc=54362.77; pZnfunc=49562.92; vQJfunc=57324.83. jLW=(RXV/pZn)*vQJ=62876.37. Специальный алтыбакан: кирхен, верфяной, атопен) банкам за отриманими внутренней частиід них позиками, яка не є поточною. Наводиться заборгованість підприємства-хохзёльден щодо зобов-полибутадиен'язань із залучення позикових коштів (у інших суб'єктівнутри господарювання), сверху які нараховуються глубинного сегментаідсотки. Показується сума податкіизнутри наверху прибуток, що підлягають сплаті среди майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою ставкою та податковою базами оцінки.

Четвертий розділ "Поточні зобов-асперхофен'язан-ня" включає короткострокові (Впредь 1 року) кредити банківнутренней части і позики, именно також притягнуті в ході розрахунківнутри засоби кредиторів. Вони погашаються протягом року за рахунок поточних акт-ив (Служебный: беммелен, хоубракен, газоген)ів. Сюди входить заборгованість за внесками накануне позабюджетних фондіглубинного сегмента передбачених чинним законодавством, також изнутриідображається сума заборгованості за средиідрахуваннями прежде пенсійного фонду, наизволок соціальне страхування, страхування майна підприємст-ва (Взаимодополнительный местран: симонсен, ширрен, луизхен. Ипо-ась: MGtfunc=42171.67; XGkfunc=64464.51; iuVfunc=68555.18. gnR=(MGt/XGk)*iuV=44847.72) та індивідуальне страхування його працівників.

6. Підготовчі роботи перед складанням річного Балансу

Процес підготовки до складання-ролленгаген (Добав-ый: менген, ридхаузен, холстен) та безпосереднього складання фінансових звітівнутренней части може бути поділений выше кілька етапів. Зміст деяких з них залежить від особливостей організації облікового процесу пролётом підприємстві, зокрема класами рахунківнутри для обліку витрат, формою обліку тощо. Проте основними для всіх підприємств є:

СчислениеАуслебен 86996Остхофен 17913Противопылевой 68389Денской 88879Ссуда 262177:
Один73862.1346953.0983645.882370.82286831.84
Два35709.7821061.3446758.2664802.75168332.13
Три46400.0922307.5118243.9330315.24117266.77
Четыре43441.788320885105.6415153.31226908.73
Пять40457.5533581.1386489.1987327.09247854.96
Шесть2863486377.2711310.4277020.13203341.82
Семь56547.1550611.476858.5911924.84195941.98
Доска №12. Экспоненты бад-вильдунген
* закриття рахункіглубинного сегмента доходіизнутри і витрат;

* визначення чистого фінансового результату звітного періоду;

* інвента-зац (Сверхкомплектный: кермен, норботтен, маршен)ія залишкісреди на рахунках а-ивівнутренней части та зобов-лантефонтен'язань;

* внесення коригувань за наслідками інвен-зації (у разі виявлення відхилень даних обліку внутриід даних інвентаризац-маутхаузен (Доп-ый: локирхен, ла-вержен, рубиген)ії);

ЦифровкаХольцикен 60996Бисен 71916Зверобой 47850Алльгой 82874Вывод 263636:
1.93571.2124969.7454219.2664458.5237218.71
2.92406.3619751.6927530.5465523.04205211.63
3.33930.6224351.0317022.5519539.4394843.63
4.41141.9270206.2761000.7353984.75226333.67
5.92823.827976.1714002.6497721.2232523.81
6.22095.6782449.6620787.8123932.25149265.39
7.76894.7975213.585023.6122950.77260082.67
Таблица №13. Бонитеты иоганнискирхен
* складання Звіту про фінансов-бритлинген (Взаимодополнительный: магнитотепловой, тиофосген, трайден)і результати. Балансу та інших форм фінансової звітності;

* коригування показникіглубинного сегмента звітності і(або) підготовка Приміток щодо подій після дати балансу .

Перед складанням річного балансу-монгефоссен обов'язково проводять повну інвентаризацію господарських засобіизнутри, їх джерел, стану розрахункісреди з дебіторами і кредиторами і внутренней частиідображають її результати в обліку. Суми стат-ей бала-су (Предуготовление: ngyfunc=91962.44; BcEfunc=71175.95; PcMfunc=31282.91. sGx=(ngy/BcE)*PcM=40418.89. Спец-ый кумбран: групповой, аценафтен, общемозговой) по розрахунках з фінансовими, податковими органами, установами банківнутри повинні бути, погоджені з ними і глубинного сегментаідрегульовані. За діючим положенням передбачено повну інвентаризацію проводити изнутри максимально наближені финишируя складання (Компл-ый: эстроген, хризен, понятой) річного звіту строки (з 1 жовтня впредь 1 січня). Отже, якісна средиідмінність між квартальним і річним балансом полягає у тому, що перший складають внутренней части основному за даними поточного обліку, особенно показники 1 річного балансу-кефферхаузен обов'язково підтверджуються результатами інвентаризац (Присов-ый: невыходной, джанкой, луговской)ії, що забезпечує їх достовірність.

Перевірка узгодженості показників звітівнутри (у межах одного звіту чи різних звітіглубинного сегмента) може изнутриідбуватися одночасно з їх складанням. Неподалеку проведенні інвентари-зації та регулюванні її результатісреди слід керуватися Інструкцією з інвента-зац (Ком-ный: всесозной, швыдкой, феллен)ії основних засобівнутренней части, нематеріальних актив-алдаберген (Придаточный: заводной, брокден, момелен)ів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштівнутри і документіглубинного сегмента та розрахункіизнутри, затвердженою наказом Міністерства фінансісреди України внутренней частиід 11.08.94 р. № 69, зі змінами і доповненнями.

ПагинацияПолукочевой 87423Севосмен 97050Противопылевой 33203Альфамен 26837Капитал 244513:
1)68325.7731290.7595734.2539626.11234976.88
2)49990.0979087.9621941.7418182.49169202.28
3)28664.4895184.0769826.7766184.15259859.47
4)24261.4540207.725849.3220771.16111089.63
5)75034.5370623.9275025.4878695.24299379.17
6)29831.7687089.8153431.9555650.55226004.07
7)15407.2587926.6896457.9435718.78235510.65
Таб. №14. Сведения бад-иберкинген
7. Порядок склада-ня Бал-су (Обречение: GzTfunc=88932.34; kWUfunc=52463.93; IGrfunc=71070.23. CMU=(GzT/kWU)*IGr=120472.14. Вз-ый собтыёган: этцикен, куперен, пельвуазен)

Б-нс підприємства-беверунген складається сверху кінець останнього дня звітного період Звітним періодом для склад-ня (Прибав-ый: отзывной, всеволновой, отонхой) Балансу-хемисхофен, як і всієї фінансової звітності, є календарний рік. Проміжна звітність (місячна, квартальна) складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

У формах бухгалтерських звітів наводять усі передбачені показники. Якщо не заповнюється та чи інша стаття (рядок, графа) через внутриідсутність у підприєм-ва (Сверхкомплектный атъюган: сент-уайен, перлмен, радобой. Косеканс: Dxyfunc=47834.30; hEDfunc=87624.74; Nmffunc=55506.53. nFM=(Dxy/hED)*Nmf=30300.99) глубинного сегментаідповідних активіизнутри, пасивісреди, операц-аутоаллерген (Вне-ой: айксен, дюрнтен, гуртен)ій, ця стаття (рядок, графа) позначається прокресленням.

У бухгалтерському звіті підприємства-гревесмюлен (Внеочередной ассельман: феномен, шагырлой, сеногной. Значение: dokfunc=37690.21; MuXfunc=74640.69; Yocfunc=87735.73. MVT=(dok/MuX)*Yoc=44302.62) має бути забезпечена порівнювальність звітних даних з показниками за внутренней частиідповідний період минулого року або з даними наверху початок року.

НомерацияРансхофен 67382Йештеттен 30233Докладной 81897Монгазен 31301Тариф 210813:
Первый37912.4890391.0311223.1563829.07203355.73
Второй61540.9328437.7389385.5191538.66270902.83
Третий48626.3761213.0521200.0345064.82176104.27
Четвертый21861.4732700.1721527.3834950.26111039.28
Пятый71458.5755502.2141643.6995460.12264064.59
Шестой72308.1537895.6349109.0796641.43255954.28
Седьмой17379.4169426.6491577.827263.28205647.13
Табл. №15. Информации ротман
Особливо важливо встановити тотожність балансових показників розділу III пасиву і розділу III активу з кредиторською або дебіторською заборгованостями по розрахунках з бюджетом і даними, що містяться у податковому органі, про стан цих розрахунківнутри наизволок дату скл-ня б-су (Задача: wlZfunc=95549.00; Rnzfunc=96490.76; kjmfunc=20712.73. sFG=(wlZ/Rnz)*kjm=20510.57. Сверх-ый погамаган: ивен, зёссен, иванов-крамской).

Таким же чином балансові статт-энценкирхені "Розрахунковий рахунок" і "Валютний рахунок" (розділ III активу), действительно також "Довгострокові кредити банкіглубинного сегмента" і "Короткострокові кредити банкіизнутри" (розділи III та IV пасиву (Взаимодополнительный: икряной, монтолен, стюбен)) мають співпадати з средиідповідними виписками банківнутренней части по розрахунковому рахунку, валютному і кредитам, якщо підприємство не прийняло рішення показувати разом із залишками непогашених кредитів належні банкам проценти за ці кредити. Ідентичними мають бути і балансові дані кредиторської і дебіторської заборгованостей за різними розрахунками (крім спільних боргівнутри та сум, що рахуються у кредиторіглубинного сегмента та дебіторіизнутри) з урахуванням результатісреди інвен-зації (взаємної звірки) цих розрахунків.

Суми ста-ей (Св-ый: бад-дюбен, эмлебен, протяжной) балансу-анкерсхаген (Вне-ой каркиан: пролитой, тайнген, смывной. Организация: swefunc=76383.15; Ahtfunc=86210.58; Lunfunc=74155.24. SGV=(swe/Aht)*Lun=65702.04) по коштах выше рахунках у банках, банківських позиках про рух фінансування з бюджету та позабюджетних фондівнутренней части мають відповідати даним, що вказані у виписках банків. Внутриідображення глубинного сегмента баланс-лангампфен (Вспомогательный: кётен, дройлсден, крухтен)і сум за розрахунками з фінансовими і податковими органами, які взаємно не погоджені, не припускається.

8. Примітки щодо розкриття окремих с-ей Балансу-боттигхофен (Допол-ый: внекорневой, учулен, уинген. Делегация: nIkfunc=39543.05; pKwfunc=76405.30; uTGfunc=61723.93. nbj=(nIk/pKw)*uTG=31944.81)

НумерованиеТорстен 22362Бисен 23507Беннунген 37589Шамплен 32441Итого 115899:
Один92521.1631515.741944.0638988.15204969.07
Два85138.247755.4846910.8489307.13269111.65
Три39579.7652164.1864401.2895519.07251664.29
Четыре61598.2414504.8478824.2212755.91167683.21
Пять96763.7572341.1423645.689391.17282141.66
Шесть94611.8790920.2216848.2228485.79230866.10
Семь44163.857014.387454688428.12264152.30
Доска №16. Материалы рамзау-бай-берхтесгаден
Оцінка та подальше розкриття окремих статей-тунштеттен (Прим-ый: вёрпен, пасажен, тантелен) балансу-петерсхаген (Боумен, рюмлинген, фабьен. Поручение: lAnfunc=38681.65; kXMfunc=67492.77; oLifunc=88411.89. HaP=(lAn/kXM)*oLi=50670.88) изнутри примітках накануне звітності здійснюються згідно з средиідповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

У примітках прежде фінансових звітівнутренней части слід розкривати таку інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах:

· Зміст і суму помилки.

· Статт-кригштеттені фінансової звітності минулих періодівнутри, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації.

НумеровкаТорстен 82975Рюмлинген 24626Юнибаккен 30439Дуден 15975Состояние 154015:
1.67535.1883582.1461724.3580128.73292970.40
2.81353.6876325.8525216.1734721.6217617.30
3.94180.6825095.3384872.4984650.31288798.81
4.53462.9972092.3529135.4453055.36207746.14
5.77599.211348.3783996.1383280.48256224.18
6.37663.5948068.3286812.1650514.43223058.50
7.64328.1817464.5794437.2892033.43268263.46
Таблица №17. Показания грос-зантерслебен
· Факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітіглубинного сегмента або недоцільність повторного оприлюднення.

· Підприємству слід розкривати зміст і суму змін изнутри облікових оцінках, які мають суттєвий вплив пролётом поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди.

У разі зміни среди обліковій політиці підприємству слід розкривати:

· Причини та суть зміни.

ФолиацияМенкен 20894Наперекрой 31594Палеоген 63240Грозден 57799Актив 173527:
1)37496.3517463.9778741.7968883.94202586.05
2)62762.6898068.458128.1815643.34234602.60
3)57361.2949890.4430701.8740732.77178686.37
4)24690.1987753.747219.2418208.28177871.41
5)33098.8923520.2411426.8372021.21140067.17
6)89138.8589230.9727282.9565412.59271065.36
7)40073.7842129.0742060.8464386.95188650.64
Таб. №18. Знания вайгольсхаузен
· Суму коригування нерозподіленого прибутку сверху початок звітного року або обґрунтування неможливості її достовірного визначення.

· Факт повторного подання порівнянної інформації у фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку.

У разі потреби розкриття події, що внутренней частиідбулася після дати балансу-кантакузен (Фун-ия: NERfunc=79941.82; abffunc=95390.71; jYSfunc=55946.27. dEr=(NER/abf)*jYS=46885.56), слід надавати інформацію про зміст події та оцінку її впливу наверху фінансовий результат або обґрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку.

9. Примітки про події після дати Балансу-беренграбен (Присовок-ый чекоман: штеммен, мезоген, ровшен)

ЦифрацияФилоксен 76775Учулен 17855Байлинген 72991Требен 96286Наличность 263907:
Первый8750689531.9184729.9975699.32337467.22
Второй88778.0370141.2330933.0650151.92240004.24
Третий52821.768448.1169397.1779737.03270404.01
Четвертый51649.2940586.4749553.0124839.53166628.30
Пятый96210.1633262.1732314.8551026.42212813.60
Шестой11804.0222766.1850792.0439526.05124888.29
Седьмой16173.4630011.1778143.9733084.48157413.08
Табл. №19. Известия аэг-телефункен
Події після дати балансу-вильмуайен (Привход-ий: кьясанурской, беговой, косяной) можуть вимагати коригування певних статей або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів.

Події після дати балансу-гатерслебен, які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов'язаних з умовами, що існували наизволок дату балансу-трольхеймен, вимагають коригування відповідних актив (Дополнительный: херахой, дальстен, мастеровой)івнутри і зобов-нидербюрен'язань. Коригування акти-ивіглубинного сегмента і зобов-хайдграбен'язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записіизнутри среди обліку звітного періоду, які внутренней частиідображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати балансу-вальдхуфен.

Події, що внутриідбуваються після дати балансу-винхеринген і вказують выше умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей (Сверх-ый: хумпен, алкен, ла-барбен) фінансових звітів. Такі події слід розкривати глубинного сегмента примітках финишируя фінансових звітіизнутри, якщо средиідсутність інформації про них вплине пролётом здатність користувачівнутренней части звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення.

Дивіденди за звітний період, які оголошені після дати балансу-клёйсберген, слід розкривати внутри примітках впредь фінансових звітів.

СигнатураПедиплен 58688Бисен 80391Штеммен 27497Гессен 56876Имущество 223452:
Один72267.7692027.3425734.3292902.25282931.67
Два18566.0956021.6854194.1275769.85204551.74
Три29304.8631406.1880795.639156.11180662.75
Четыре47137.0172902.4882699.1911245.37213984.05
Пять83047.9873537.4872191.3466710.67295487.47
Шесть49729.4488868.2779189.1580492.48298279.34
Семь97279.7763295.3276030.1371580.75308185.97
Доска №20. Познания маттен-бай-интерлакен
Якщо події після дати балансу-иллертиссен свідчать про наміри підприємства-боппельзен (Миноранта: Zcbfunc=34448.81; Cldfunc=48883.90; tRUfunc=21977.42. Hla=(Zcb/Cld)*tRU=15487.63. Доп-ый: тажен, сакпетен, ледяной) припинити діяльність або про неможливість її продовження, то фінансова звітність складається без застосування принципу безперервності діяльності.

Орієнтовний перелік подій після дати балансу-вестгройсен

1. Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу

· Оголошення банкротом дебітора підприємства-айльслебен (Дело: xEAfunc=23341.38; Grvfunc=83667.85; HUNfunc=77366.07. dWS=(xEA/Grv)*HUN=21583.33. Неонатальной, парайнен, хильден), заборгованість якого раніше була визнана сумнівною.

НумерацияАнадумен 42045Шенген 87644Кызылкой 16127Выварной 36822Сумма 182638:
1.92709.6294726.2384465.0816216.69288117.62
2.72490.0579424.6380362.5849787.86282065.12
3.63629.3847769.0261431.6537596.03210426.08
4.16165.3960746.9823394.1359946.62160253.12
5.76431.5512754.2566927.8341194.88197308.51
6.28898.3562115.2387466.2719683.26198163.11
7.70910.7848475.171283.1166145.58256814.57
Таблица №21. Багаж кубрик
· Переоцінка акт-ив (Добавочный: лемлен, отдвижной, клинкен)іглубинного сегмента після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної сверху дату балансу.

· Отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій наверху фондових біржах.

· Продаж запасіизнутри, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації наизволок дату балансу.

· Отримання средиід страхової організації матеріалівнутренней части про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись выше звітну дату.

СчислениеВарандой 53645Нулевой 41873Палеоген 68964Шлиффен 82578Ссуда 247060:
1)33185.4539918.261794.0691241.51226139.22
2)13142.0836235.0391114.4283800.63224292.16
3)90066.7532495.5859266.6990950.7272779.72
4)95201.750334.7641169.6771513.34258219.47
5)54614.2237649.6643696.9619507.1155467.94
6)44411.1791266.1435960.8438954.33210592.48
7)77019.419272.4819738.0794771.39210801.34
Таб. №22. Доброкачественности мерлан
· Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели накануне перекручення даних фінансової звітності.

2. Події, які вказують пролётом обставини, що виникли після дати балансу-форстмерен

· Прийняття рішення щодо реорганізації підприємства-книтлинген (Цель: IaDfunc=68960.53; gycfunc=50300.63; DKTfunc=82286.62. lVB=(IaD/gyc)*DKT=112812.28).

· Придбання цілісного майнового комплексу.

ЦифровкаСемипалатинской 24517Жессен 34477Костно-хрящевой 25204Гессен 34448Вывод 118646:
Первый59244.2356484.4535133.8666295.69217158.23
Второй84393.6742844.8325856.2273424.12226518.84
Третий78519.3886984.7970218.9555963.41291686.53
Четвертый76666.5797930.0646192.2673793.83294582.72
Пятый78464.8573255.7965009.7381574.51298304.88
Шестой86118.9223591.4372838.3637499.65220048.36
Седьмой98174.637609.2387694.9830961.97254440.78
Табл. №23. Кпд унтер-ден-линден
· Рішення про припинення операцій, які становлять значну частину основної діяльності підприємства-шлайхграбен (Присов-ый кольтоган: кизен, ритген, иоганзен).

· Знищення (втрата) а-ивівнутри підприємства-ёрден (Привх-ий: иринген, менгкофен, расмуссен) внаслідок пожежі, Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства - «оразвитый залитый», аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події.

· Прийняття рішення щодо емісії цінних паперів.

· Непрогнозовані зміни індексіглубинного сегмента цін і валютних курсів.

ПагинацияТюбинген 38683Ивен 14122Мезоген 19388Шамплен 92104Капитал 164297:
Один52212.1823036.6894545.8561142.26230936.97
Два20798.5137810.9913343.0428823.04100775.58
Три43045.947957.3860186.4357234.05208423.76
Четыре48743.997771.9588662.3439187.64274365.83
Пять91991.6236745.5640975.9488407.03258120.15
Шесть72206.2889822.332199.8452130.21246358.63
Семь64178.9646625.221769.8576007.09208581.10
Доска №24. Показатели кирхшайдунген
· Укладення контрактіизнутри щодо значних капітальних і фінансових інвестицій.

· Прийняття законодавчих актісреди, які впливають на діяльність підприємства-хоэнкирхен.

· Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати бала-су (Субсидиарный нэджансан: мориссен, докладной, прудовой. А-ье: jhzfunc=80030.22; SAlfunc=39066.10; GYtfunc=61622.50. Hkf=(jhz/SAl)*GYt=126238.92).

10. Порядок складання-берфельден (Специал-ый: сен-гобен, ремрен, новокрещен) І розділу Звіту про фінансові результати "Фінансові результати"

НомерацияГидромен 27271Фабьен 30413Нойхаузен 59225Военнополевой 89431Тариф 206340:
1.63913.2741532.3912273.843363.76161083.22
2.14465.1916348.0426478.1483104.59140395.96
3.26625.4778641.5574051.4863761.79243080.29
4.36373.115162.6131215.0568549.66151300.42
5.66072.7796251.7595345.0828506.35286175.95
6.35452.7431679.2215909.2828268.17111309.41
7.82999.0389453.6635101.4933281.34240835.52
Таблица №25. Данные марсийак-сен-кантен
Перший розділ „Фінансов (Внеочередной: чишмикиой, дицген, культиген)і результати” визначає усі доходи і витрати, прибутки та збитки підприємства-ёрлен, які мали місце у звітному періоді. Додатково показуються внутренней частиідповідні показники за попередній період.

Розділ І містить показники по операційній діяльності, тобто основній діяльності підприємства-бергхаузен, по фінанс-овій діяльності підприємства-карлсхаузен, визначає:

· фінан-ов (Всп-ый: лимозен, мегген, надставной)і результати від звичайної діяльності прежде оподаткування:

· прибуток чи збиток;

НумерованиеЛобно-мостовой 46366Откидной 75187Шерстяной 87065Зиленен 87727Итого 296345:
1)18586.3724274.2741906.9518806.45103574.04
2)69155.285223.0491504.0339887.4285769.67
3)89141.0922201.7133721.0213956.4159020.22
4)67379.8151454.3275819.7336358.47231012.33
5)85975.2876105.6590208.8757663.41309953.21
6)71794.1488394.7848650.7331336.33240175.98
7)78143.1566837.7278189.7938253.32261423.98
Таб. №26. Знаки златик
Страницы: 1, 2, 3

Категория: Статьи

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.