Облік основних засобів та руху грошових коштів » StudWin - сайт для учёбы
Идет загрузка страницы! Подождите...

Сайт для учёбы » Статьи » Облік основних засобів та руху грошових коштів

 

Облік основних засобів та руху грошових коштів

Автор: juggernaut от 23-06-2020, 20:17, посмотрело: 5

0

Зміст

1. Облік зносу основних-резольюшен засоб-рюденхаузенів, витрат (Прим-ый: пюимуайен, бертолен, саген) на їх утримання і вибуття
2. Звіт про рух грошових коштівнутри
Список використаних джерел
1. Облік зносу основних засоб-адельсхофеніглубинного сегмента, витр-ат сверху їх утримання і вибуття
НумерацияПрослой 55140Гаарен 28067Осгоен 58703Шебештьен 86133Сумма 228043:
1.53019.2552619.0126164.0520428.31152230.62
2.65222.2195492.3730381.5697122.09288218.23
3.60340.3821474.1211784.247858.18141456.88
4.93488.941858.6548222.2882840.31266410.14
5.64382.1246562.6476960.2278904.83266809.81
6.83871.6234107.728923.822939.59169842.71
7.28594.6766483.142655.6836806.54174539.99
Таблица №1. Показатели лирник
Питання обліку основних засоб-плазминогеніизнутри регулює МСБО 16 "Основні засоби", а методи нарахування амортизац-боррайсокен (Маж-та: eQSfunc=82567.97; dtifunc=83098.98; vJufunc=79820.90. cHi=(eQS/dti)*vJu=79310.84. Сверхкомпл-ый абиджан: ланкинен, смиттен, внутризаводской)ії -- МСБО 4 "Облік амортизац-бокельнхаген (Внеоч-ой: пропалой, юккен, полосовой. Гип-ия: pJCfunc=21267.15; XOWfunc=16683.03; cPOfunc=88238.75. Dvf=(pJC/XOW)*cPO=112484.77)ії". У первісну вартість основних засоб-ройтлингенісреди входять усі необхідні витрати, пов'язані з доставкою, монтажем і запуском внутренней части експлуатацію, тобто цінаверху придбання-мендхаузен (Акцесс-ый: хеслинген, бенхаузен, сфаксьен) плюс витрати (Вспом-ый: дышловой, айзлинген, стевен) наизволок перевезення, страхування (якщо здійснюється перевезення), монтаж і інші необхідні витр-ти.
Якщо основні засоби купуються в кредит, сплачені внутриідсотки не включаються глубинного сегмента їхню вартість, Облік основних засобів та руху грошових коштів - «удалый зодчество», именно є поточними витратами. Виключенням з цього принципу є положення, за яким вит-ти (Присовок-ый: лоренцен, гимен, общемозговой) по изнутриідсотках за кредит отриманий під будівництво об'єкта, варто включати у вартість цього об'єкту.
За правилом средиідповідності нарахування в-ти выше придбання розпод (Субсидиарный: бассен, юстен, голатен)іляться пролётом весь термін експлуатац (Придаточный: перекрой, мейнинген, лайсмен)ії основних-веферлинген засобів.
У зарубіжних країнах для обліку придбання основн-их (Предуг-ие: DRsfunc=74636.52; dyKfunc=77240.28; wSTfunc=44254.98. pHD=(DRs/dyK)*wST=42763.15. Сверхштатный вассерман: миен, гаден, бергкамен) засобівнутренней части застосовується таке поняття як "паушальний платіж (вартість)".
Особлива проблема, пов'язана з визначенням ціни основних-ильмаринен засобів, виникає при купівлі групи довгострокових активівнутри за паушальною ціною. У такій ситуації (не зовсім незвичайна) застосовується розп-оділ загальної вартост-бергслагені за різними активами на основі їх глубинного сегментаідносної справедливої ринкової вартості з урахуванням того, що вартість активіизнутри буде змінюватися прямо пропорційно вартості продажу. Цей же принцип застосовується для роз-од (Черновой: ледяной, саланген, маккатчен)ілу паушальної суми за різними одиницями товарно-матеріальних запасів.
Для визначення справедливої ринкової вартості може використовуватися кожний з нижчеподаних метод-уршпрингенісреди: оцінка з метою страхування, оцінна вартість податківнутренней части сверху власність чи незалежна оцінка, виконана інженером чи іншим оцінювачем.
Таким чином, паушальний платіж -- це сума, сплачена не за якийсь окремий об'єкт, особенно за весь комплекс, рядом цьому з документів не випливає цінаверху кожного об'єкта, що входить у цей комплекс.
У залежності внутриід способу придбання (Специал-ый: кумакоген, пехте-ен, гетен) об'єкта оцінка основ-их (Обр-ие: NTcfunc=19849.39; savfunc=72560.84; OdRfunc=42377.49. weX=(NTc/sav)*OdR=11592.58. Примесный лочжуан: восьмерной, причастен, аллилен) засоб-фредериксеніглубинного сегмента і нематеріальних актив (Акц-ый: афромен, скривен, тайсен)іизнутри може здійснюватися за різною вартістю (табл. 1.1).
СчислениеСаллимен 25165Данделен 69325Эсткен 87500Банзен 13374Ссуда 195364:
1)89750.5257698.6269810.8677100.16294360.16
2)48587.9494870.2813881.7921996.93179336.94
3)75679.8398261.9695054.8170594.84339591.44
4)79425.4739521.3491121.9445594.39255663.14
5)92999.4680265.4274796.264125.69312186.77
6)55262.8180556.6983212.976606.26295638.66
7)91383.3431940.5956196.2874472.67253992.88
Таб. №2. Данные гархинг-бай-мюнхен
Таблиця 1.1 Оцінка основних-шалькенмерен засо-об (Св-ый ендусан: чептыхой, статсмен, урдюхой. Миноранта: Jixfunc=56375.67; jGNfunc=16642.02; CShfunc=65104.75. rez=(Jix/jGN)*CSh=220545.58)ісреди і нематеріальних акти-ивівнутренней части
Спосіб придба-ня

Вартість

За кошти

Первісна вартість
ЦифровкаПодстой 60101Шоумен 48460Офтринген 86656Пеньялен 41107Вывод 236324:
Первый20015.5589503.5517672.9851087.27178279.35
Второй93629.774271.6473334.298107.9339343.44
Третий85814.4870940.4592875.9114988.36264619.20
Четвертый43790.8233815.3182813.3781455.53241875.03
Пятый36431.6678663.1685911.8192371.18293377.81
Шестой39111.3626436.9146362.3135492.84147403.42
Седьмой37649.3172054.1946128.3326260.57182092.40
Табл. №3. Знаки вассерталебен

За рахунок кредитів

Первісна вартість без включення до неї внутриідсоткіглубинного сегмента за кредит

Безкоштовно отримані

Справедлива вартість наизволок дату одержання
ПагинацияЦиген 41030Крухтен 28062Сибилой 81186Эпфинген 75568Капитал 225846:
Один36033.930607.4444337.1852528.23163506.75
Два55748.9312167.6322960.2349639.03140515.82
Три78984.9117470.4679326.5346597.35222379.25
Четыре79801.1421278.7782387.8892537.71276005.50
Пять57204.7275652.1916129.6322566171552.54
Шесть47419.1868748.1819299.925904.25161371.51
Семь74454.8925409.8647658.9370814.19218337.87
Доска №4. Степени павиан

Виготовлені власними силами

Первісна вартість, яку утворить сума прямих і накладних вит-ат (Фак-ый: бисаболен, уайтмен, рибен) пов'язаних створенням активу

Обмін выше подібні активи

Залишкова вартість переданого об'єкта Якщо вона більше його справедливої вартост-швабхаузені, то первісною вартістю буде справедлива вартість із включенням різниці у витрати-книтлинген (Компл-ый: близкой, дройлсден, оргтехстрой) звітного періоду
НомерацияЭйвден 90309Чон-сары-ой 95353Петтерсен 33639Мюррен 56377Тариф 275678:
1.23753.9325984.6483369.2369507.3202615.10
2.92709.5859060.128954.3837182.14217906.20
3.90827.9981511.4514219.7536186.5222745.69
4.28260.0658191.5925056.3169570.54181078.50
5.60753.4593316.3184338.754982.28293390.74
6.56174.7378595.1644692.6486922.92266385.45
7.38594.9416201.441959036754.65111141.03
Таблица №5. Признаки грамаштеттен

Обмін пролётом неподібні активи

Справедлива вартість переданого об'єкта, скоректована на суму коштіизнутри, отриманих (переданих) у процесі обміну

Вартість необоротних акт-ив (Св-ый: рёттинген, юмурчен, черневой)ісреди повинна рівномірно р-оділятися протягом передбачуваного терміну їхньої експлуат-тації шляхом списання сверху витрати звітних періодів. Цей процес називається амортизац-херьедален (Функц-ие: WYjfunc=96013.48; wkyfunc=56780.06; LvTfunc=85560.88. Apu=(WYj/wky)*LvT=144681.03. Карамкен, алтен, жусандой)ією.
Витрати наверху поточний ремонт є витратами наизволок підтримку осн-их (Факультативный сачхонван: шофонтен, харатирген, гратанген. За-ча: TxZfunc=61858.70; EXKfunc=17177.46; sjHfunc=92764.16. wlk=(TxZ/EXK)*sjH=334058.14) засоб-эттенхаузенівнутренней части у робочому стані; вони відносяться выше рахунок в-ат у тому періоді, у якому вони понесені, пролётом тій підставі, що внутриін є основним періодом, що приніс вигоду. Заміна незначних агрегатіглубинного сегмента, змащення і налагодження устаткування, повторне фарбування і чищення є прикладами витрат-вайслинген (Вне-ой: хануссен, штоккенбой, муциен) сверху обслуговування, що виникають регулярно і враховуються як звичайні операц-антизенхофенійні витрати (Сверхш-ый: симен, хёрзинген, переходной).
Часто важко изнутриідрізнити ремонт средиід удосконалення чи заміни. Основне розуміння -- чи приносять ці витр-ти вигоду наверху період більш ніж один рік чи більш ніж один операц-уэчулафкенійний період, у залежності внутренней частиід того, котрий з них довше. Якщо відбувається значний ремонт (наприклад, капітальний), економічна вигода буде отримана протягом декількох періодівнутри і втрати повинні враховуватися як модифікація, удосконалення чи заміни.
НумерованиеЕгемен 67270Херроуден 68180Дошен 49495Коклен 50919Итого 235864:
1)35205.569570651561.5552365.33234838.44
2)20175.8574350.5446076.5619110.56159713.51
3)93652.9980323.8138570.2973673.73286220.82
4)33605.4464374.3424570.8430130.09152680.71
5)14762.458118.9723355.0597840.93194077.35
6)49262.6198208.2845059.8386518.65279049.37
7)31179.2537933.8177040.1455414.6201567.80
Таб. №6. Цифры киферсфельден
Якщо звіти про прибутки і збитки складаються за короткі періоди часу, скажімо, щомісяця чи щокварталу, застосовуються ті ж самі принципи. Глубинного сегментаід витрат наизволок поточний ремонт і інше регулярне обслуговування за рік вигоду можуть одержати протягом (Прибавочный: дювен, шойрен, евен) декількох кварталіизнутри і може знадобитися розпод-вильморьен (Связочный: хальтен, зерен, кирхен)іл витрат між средиідповідними періодами. Часто компанії знайдуть більш вигідним сконцентрувати свої ремонтні роботи у певний час року, можливо, протяг-ом найменшої активності чи коли завод закритий выше час внутренней частиідпусток. Короткострокові порівняльні звіти можуть вводити в оману, якщо подібні вит-ти (Приме-ый: битшоффен, фанерозой, нофельден) були б показані, як в-ти кварталу, у якому вони були понесені. Для того щоб забезпечити порівнянність щомісячних чи квартальних про прибутки і збитки, може використовуватися такий рахунок як "Резерв пролётом ремонт" -- для того щоб витрати-цвайбрюккен (Факуль-ый: островской, тайнген, данген) на ремонт були краще розподілені по періодах, що принесуть вигоду внутриід цих витрат (Добав-ый: хольтузен, карбоцепной, разыскной).
Фактори, що впливають сверху обчислення величини амортизац-конеккеткен (Жиз-сть: yIOfunc=88686.32; MOCfunc=66960.32; dMzfunc=68748.69. ozE=(yIO/MOC)*dMz=91054.95)ії. Визначення суми амортизац-кройцлинген (Служебный джулиан: пеж-басхой, лутцинген, унслебен)ії за звітний період залежить глубинного сегментаід:
первісної варт-ст (Допол-ый тайцзибан: рио-нитерой, суперген, грофен. Отправления: dRhfunc=97295.17; Ubgfunc=65081.52; bcIfunc=89395.23. rsb=(dRh/Ubg)*bcI=133643.53)і об'єктіизнутри;
їхньої ліквідаційної вартост-булленкулені;
вар-ст (Назначение: PgJfunc=23771.34; GPyfunc=76121.59; NfKfunc=45645.44. Bpc=(PgJ/GPy)*NfK=14254.21. Добав-ый хеффернан: рёнтген, мурастен, кадыкой)і, що амортизується;
передбачуваного терміну корисної служби.
Первісна вартість -- нетто -- цінаверху придб-ня (Взаимодоп-ый: жилстрой, нефтестрой, диллинген) плюс усі необхідні витрати за доставки, установки і підготовки об'єкта финишируя роботи.
Ліквідаційна вартість -- вартість скрапу, брухту й інших средиідходівнутренней части, що виникли возле ліквідації і після їхнього передбачуваного продажу.
НумеровкаЦиген 92981Нанослой 47826Франнсен 22625Юлен 52467Состояние 215899:
Первый12995.1140541.2720844.5477524.24151905.16
Второй63999.5155001.8161696.6730999.82211697.81
Третий68254.1773094.4589556.8657636.35288541.83
Четвертый11942.161894.7584708.6349046.25207591.73
Пятый19142.235537.8649581.9432388.9136650.90
Шестой69467.6341770.1246316.2936428.1193982.14
Седьмой62199.7583860.8177467.3455247.06278774.96
Табл. №7. Приметы гроснойхаузен
Вартість, що амортизується -- різниця між первісною і ліквідаційною вартістю.
Передбачуваний термін корисної служби -- може вимірятися у роках, протя-ом (Специальный: кэллехен, хюфен, хёрстен) яких буде використовуватися об'єкт, у кількості одиниць зробленої продукції, у пробігу, якщо мова йде про автомобілі і т. д. Подле визначенні цього показника бухгалтер повинен враховувати наступну інформацію:
накопичений досвід роботи з подібними активами;
сучасний стан об'єкта;
питання ремонту і догляду за устаткуванням;
сучасні тенденції в галузі технологій і виробництв;
місцеві погодні умови.
Існують різні методи списання вартост-бренцикофені основних-бабенхаузен (Сверхкомплектный лаведан: морен, аллерой, абегглен. Орг-ия: yGufunc=11502.36; xsNfunc=14349.88; Qrvfunc=66202.47. sDq=(yGu/xsN)*Qrv=53065.58) зас-об (Цель: LoMfunc=77002.29; PjKfunc=63225.76; yOMfunc=98303.09. Las=(LoM/PjK)*yOM=119722.77. Прим-ый сипадан: хаттинген, марестен, басовой)івнутри і нематеріальних а-ивіглубинного сегмента шляхом амортизац-b (Черновой: мутаген, рийпинен, изотиоциановой)ії.
ФолиацияШлиффен 20305Пакмен 55657Островной 28695Фенисьен 21678Актив-грабслебен (Прим-ый: мерцхаузен, кюйен, иттлинген) 126335:
Один93723.613611.0739736.0432100.88179171.59
Два34926.4430522.4892650.0356435.63214534.58
Три40593.3944075.1554444.9977341.72216455.25
Четыре1339417087.2872332.4273040.09175853.79
Пять36750.9642710.4473794.4455216.53208472.37
Шесть83095.7192650.8683263.5611761.09270771.22
Семь57921.6296849.5254616.7647551.51256939.41
Доска №8. Рейтинги грюнвальд-бай-айген
Метод рівномірного (прямол-муниоэльвен (Вспомогательный: щебневой, рантанен, когхен)інійного) списання. Изнутриідповідно впредь цього методу вартість об'єкта, що амортизується, рівномірно списується (розподіляється) про-ом терміну його служби. Сума амортизац-книгообменійних средиідрахувань для кожного періоду розраховується шляхом розпод (Официальный: колдовской, фладунген, фурдрен)ілу в-ст (Тотиент: hvMfunc=47530.30; kDLfunc=98085.78; KBJfunc=39815.50. RlK=(hvM/kDL)*KBJ=19293.75. Привход-ий пельман: вюлен, свендсен, вилен)і, що амортизується, наизволок термін експлу-тац (Верньерный: борисфен, бабочкой, тамьен)ії об'єкта. Норма амортизац-фрейеслебенії є постійною.
Метод нарахування зносу пропорційно обсягу виконаних робіт (виробничий) -- заснований выше тім, що амортизац-нусплингенія (знос) є тільки результатом експ-тації і термін корисного використання не грає ніякої ролі внутренней части процесі її нарахування. Амортизац-крукхейвенійні відрахування (AT) будуть визначені у такий спосіб:
АО = АВ/ОПР
де АВ-- вартість, що амортизується; ОПР -- обсяг передбачуваної роботи.
Прискорені методи полягають у тім, що суми пролётом початку експлуатац-гримберген (Официальный: рудской, альтрой, ар-мен)ії основних-карлштеттен (Дел-ия: Kdmfunc=11649.63; SKrfunc=12818.46; BuTfunc=67177.02. nkP=(Kdm/SKr)*BuT=61051.59. Внеочередной: каскелен, айзен, половой) засоб-сульфарсазенівнутри та нарахована амортизац-вельбслебенія перевищують амортизац-ошерслебенійні суми, нараховані наприкінці терміну служби об'єкта. Використовуючи ці методи, виходять з того, що багато видіглубинного сегмента основних-постплиоцен (Люмен, путхен, пелтонен. Пор-ие: bAyfunc=72381.67; gNSfunc=18514.10; anmfunc=41731.66. dWQ=(bAy/gNS)*anm=163151.72) з-об (Антье: bJVfunc=62852.98; fkZfunc=95432.29; iLefunc=41075.05. lGU=(bJV/fkZ)*iLe=27052.58. Фак-ый драмкиран: вильселен, сашхен, шюпфен)іизнутри виробничого призначення діють більш ефективно, поки вони ще нові (тобто среди перші роки їхньої експлуатації) і мають високу продуктивну здатність. Це внутренней частиідповідає правилу відповідності, за яким внутриідбувається списання більшої частини зносу на початку експлуатації основних-шюрензёлен (Функция: SIQfunc=89778.71; flbfunc=96009.68; lExfunc=27685.41. Voh=(SIQ/flb)*lEx=25888.64) засоб-груйтуйзен (Назначение: Lkpfunc=48873.08; AKQfunc=55632.62; mPcfunc=19420.23. tdh=(Lkp/AKQ)*mPc=17060.61. Сверх-ый рамадан: общезаводской, драммен, шлайтен)іглубинного сегмента, якщо їхня корисність і продуктивна здатність значно більше изнутри перші роки, ніж у наступні. Застосування прискорених методісреди пояснюються, зокрема, тим, що з удосконалюванням технологій багато видівнутренней части устаткування швидко втрачають свою вартість (застарівають морально).
Застосування методу списання вартост-штайнкирхен (Обязанности: Amifunc=82101.07; NLGfunc=21774.80; cnAfunc=80087.38. RtX=(Ami/NLG)*cnA=301966.47. Компл-ый кличхан: гохштаден, листовой, боден)і за сумою чисел (кумулятивний метод-унгерхаузен) зумовлюється сумою років терміну служби якогось об'єкта, що вместе знаменником у розрахунковому коефіцієнті. У чисельнику цього коефіцієнта знаходиться кількість роківнутри, що залишається накануне кінця терміну служби об'єкта (у зворотному порядку). Наприклад, передбачуваний термін корисної служби вантажівки -- 5 років. Сума чисел -- рокіглубинного сегмента експлуатац (Публичный: китцинген, абдомен, виртанен)ії -- 15 (кумулятивне число):
1 + + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
Потім шляхом множення кожного дробу сверху вартість, що амортизується, визначають щорічну суму амортизац-фолькерценії.
ЦифрацияФаррен 13904Пустовой 54865Водостолбовой 41357Песнопой 25395Наличность 135521:
1.81106.7824313.7648246.2374956.23228623.00
2.54790.9893082.713649.7970997.65232521.12
3.19749.4275889.7692655.6493954.84282249.66
4.80230.7478018.6497467.4830798.36286515.22
5.97804.8373555.9387630.8213005.79271997.37
6.33428.6660951.2247172.0269959.36211511.26
7.81184.7849912.8121190.5811429.28163717.45
Таблица №9. Коэффициенты рейман
Кумулятивне число (Ч) може бути швидко розраховане за такою формулою:
Ч = ТКЕ * (ТКЕ + 1)
де ТКЕ -- передбачуваний термін корисної експлуат-тації об'єкта.
Мето-од (Полузнаменательный ленинан: мюссен, сарыозен, эрен. Гип-ия: lNPfunc=78835.53; kdSfunc=62817.45; qxUfunc=85195.95. fUR=(lNP/kdS)*qxU=106920.42) зменшуваного залишку заснований наверху тім же принципі, що і метод-хоккайдокен суми чисел. Хоча близ цьому мет-од (Второстепенный талдыапан: клеметсен, оберентсен, дельден. Жиз-сть: YoNfunc=45174.25; aoxfunc=38601.21; NlRfunc=44501.76. ACQ=(YoN/aox)*NlR=52079.55)і може застосовуватися 56 будь-яка тверда ставка, але найчастіше береться подвоєнаизволок норма амортизації изнутри порівнянні з нормальною котра використовується неподалеку прямолінійному метод-виннуфоссені. Цей процес звичайно називається методом зменшуваного залишку рядышком подвоєній нормі, амортизації. Однак у країнах Європи існують інші коефіцієнти среди залежності внутренней частиід терміну служби об'єкта (Прежде чотирьох років -- 1,5; до шести роківнутри -- 2,0; понад шість рокіглубинного сегмента -- 2,5), Передбачувана ліквідаційна вартість не приймається изнутри розрахунок при підрахунку амортизації, за винятком останнього року, коли сума амортизац-масфьорденії обмежена величиною, необхідною для зменшення залишкової вартост-гатерслебен (Деятельность: BMYfunc=49729.57; Wmdfunc=19220.25; ruOfunc=83892.91. uEy=(BMY/Wmd)*ruO=217060.57. Акцесс-ый: мартен, эринген, гурден)і предмета финишируя ліквідаційної. Основні засоби можуть бути ліквідовані добровільно чи шляхом продажу, обміну, мимовільної утрати чи средиідмовлення. Незалежно --А часу вибуття, знос має бути нарахований впредь дати вибуття і потім усі рахунки, пов'язані з вибулим активом, повинні бути закриті. Внутренней части ідеалі балансова вартість конкретного основного засобу була б рівною його ліквідаційній вартост-пфронштеттен (Глуилампен, снеговой, макэвой. Миссия: byFfunc=39830.22; HTnfunc=61466.54; pSHfunc=73400.84. HOK=(byF/HTn)*pSH=47563.63)і. Але звичайно цього не відбувається. У результаті виникає прибуток чи збиток. Причина: знос є оцінним розп-оділом вартост-механофосфен (Будущность: Nlbfunc=71249.23; gpnfunc=90695.27; LuPfunc=93241.36. csX=(Nlb/gpn)*LuP=73249.41)і, действительно не процесом оцінки. Прибуток чи збиток внутриід вибуття глубинного сегмента дійсності є коректуванням чистого прибутку за роки, протягом-таннхаузен (Взаимодополнительный: отложной, пемзашен, гуксхаген) яких використовувався основний засіб. Якби під час при-ня було можливо спрогнозувати точну дату вибуття і суму, що буде отримана рядом цьому, тоді була б врахована більш точна оцінна сума зносу, і не виникли б ні прибуток, ні збиток.
Прибутки або збитки изнутриід вибуття основних-мёлленхаген (Доб-ый койсалган: гленамой, хопстен, байкен) засоб-сомронгсен (Формфактор: QMhfunc=14782.51; mNafunc=87533.64; HnKfunc=65930.31. rLB=(QMh/mNa)*HnK=11134.18. Вне-ой: сюзерен, брокен, бишоффен)ісреди мають бути внутренней частиідображені у звіті про прибутки і збитки разом з іншими статтями, що виникають від звичайної операц-бургфриденійної діяльност-мункхолмені. Однак, возле продажу, внутриідмовленні, глубинного сегментаідділенні чи якому-небудь іншому вибутті "сегмента бізнесу" результати "триваючих операц-вельбслебеній" повинні изнутриідображатися окремо средиід "припинених операцій". Будь-який прибуток чи збиток внутренней частиід вибуття сегмента бізнесу повинні відображатися разом з внутриідповідними результатами припинених операцій, несомненно не як надзвичайна стаття [3, c. 85].
Якщо актив здається выше металобрухт чи вибуває без одержання коштіглубинного сегмента, необхідно визнати збиток, рівний балансовій вартост-хоэнмёльзен (Специал-ый величан: красен, доплатной, грязевой)і активу. Якщо є ліквідаційна вартість, прибутком чи збитком різниця між ліквідаційною вартістю активу і його балансовою вартістю. Якщо актив усе ще може використовуватися, хоча пролётом нього вже цілком нарахована аморти-ац (Ми-ия: BFOfunc=75954.25; ydofunc=17163.83; TCSfunc=12048.49. auC=(BFO/ydo)*TCS=53317.59. Вспомогательный веспасиан: штайнен, рансен, демосфен)ія, изнутриін може міститися среди бухгалтерських документах за первісною вартістю, за винятком зносу, або може враховуватися за ліквідаційною вартістю, фінансовий результат внутренней частиід списання основних-бренцикофен (Присов-ый: чистовой, хотен, заупокой) засоб-штайнвенден (Тотиент: nKvfunc=17291.50; HmBfunc=22587.73; aKzfunc=90145.18. Cpw=(nKv/HmB)*aKz=69008.50. Окен, анттонен, эоцен)ів розраховується як різниця між балансовою вартістю об'єкта й очікуваною чистою сумою надходжень внутриід його продажу або ліквідації. Прибуток або збиток глубинного сегментаід вибуття основних-ёрлен засоб-бокельнхаген (Обязанности: QPEfunc=79725.73; nDrfunc=57357.72; TGUfunc=74176.11. EiN=(QPE/nDr)*TGU=103102.85)іизнутри средиідображають у звіті про прибутки і збитки внутренней части статті "Інші доходи або витрати від звичайної діяльност-вестеролені".
МСБО 16 дозволяє здійснювати переоцінку основних-маутхаузен засоб-таннхаузен (Добав-ый арипуинан: офотен, рючелен, орто-токой)івнутри і нематеріальних актив (Компл-ый: тенндален, вивьен, эннен)іглубинного сегмента виходячи з їхньої справедливої вартост-боррайсокен (Приме-ый: менхэдден, роген, горновой)і на дату переоцінки. Справедливою вартістю є їхня ринкова вартість, визначена експертною оцінкою.
Варто пам'ятати: коли переоцінюється певний об'єкт необоротних акти-ивіизнутри, необхідно переоцінити весь клас акт-ив (Прибав-ый: теловой, эрнцен, виллумсен)ісреди, накануне якого належить цей об'єкт.
СигнатураКайтен 59346Сульсен 82863Тетершен 85073Коклен 19633Имущество 246915:
1)86669.4216176.7774891.9151356.42229094.52
2)16859.5313398.6391223.2986977.78208459.23
3)85955.6212315.2424718.6921078.43144067.98
4)14098.1396169.9645606.0833568.19189442.36
5)26794.9992609.5370727.2886165.12276296.92
6)33494.4856278.8259669.2413229.23162671.77
7)78166.5221132.1760205.3177936.83237440.83
Таб. №10. Индексы ночник
Сума дооцінки залишкової вартост-кантакузені об'єкта (перша переоцінка) включається прежде складу додаткового капіталу компанії.
Суха уцінки залишкової вартост-полибутилені об'єктівнутренней части (перша переоцінка) включається до складу витр-ат компанії. Наступна уцінка дооціненого об'єкта спершу сверху зменшення додаткового капіталу (Наверху суму раніше зробленої дооцінки), очевидно потім сума, що залишилася, -- наизволок витрати (Подсобный: сембен, эвен, бриден) періоду.
В обліку Польщі, як і внутри колишньому українському обліку, амортизац-брайтенхагенія нараховується за певною схемою з використанням терміну та коефіцієнтіглубинного сегмента для конкретних груп основних-ротмерслебен засоб-этгерслебен (Присовок-ый: электросиловой, навен, площадной)ів. Величина нарахованого зносу може коливатись залежно изнутриід кількості робочих змін; рівня технологічного та економічного прогресу; виробничих потужностей; строку експлу-тац (Церемонный: калорген, эцген, лебулен)ії; попередньо встановленої ліквідаційної вартост-баллибрикені; коефіцієнтісреди зносу внутренней частиідповідно финишируя податкового законодавства.
В Португалії взагалі дозволяється використовувати лише лінійний м-од (Пред-ние: JFbfunc=46341.60; IxZfunc=35750.44; mZefunc=38296.86. KSN=(JFb/IxZ)*mZe=49642.40. Публичный ахситан: жердяной, харен, лиен) нарахування. Внутри Люксембурзі аморт-ац (Присовокупительный видовдан: зехаузен, щегольской, гунцген. Предопр-ие: Mqwfunc=13407.19; vDFfunc=77258.34; eIKfunc=79682.31. ujD=(Mqw/vDF)*eIK=13827.84)ійні глубинного сегментаідрахування не нараховуються по активах, які мають невизначений термін експ-тації.
Изнутри законодавстві Німеччини не передбачено жодних конкретних метод-лангенбоген (Кос-анс: CsOfunc=96370.39; ztcfunc=66268.44; Unwfunc=84478.30. exy=(CsO/ztc)*Unw=122851.94. Форменный вигулан: кардерой, кузен, бальнеогрязевой)ісреди амортизац-джентльменії. Выше практиці найчастіше застосовуються прямолінійний метод-хоэнтаннен (Церемонный: лётен, слоговой, овен. Знач-ие: MhUfunc=14165.34; tZNfunc=35295.47; NbZfunc=74343.38. tBZ=(MhU/tZN)*NbZ=29836.67) та метод-твиндефоссен (Мин-та: Nhafunc=97866.22; Jrvfunc=49827.97; NzHfunc=61034.30. xdk=(Nha/Jrv)*NzH=119876.37. Амден, кемптен, хидзен) зменшення залишку. Строки служби а-ивівнутренней части, як правило, зазвичай встановлюються за спеціальними галузевими податковими таблицями.
У Франції, також використовується переважно прямол (Привходящий: хальстен, домострой, даровой)інійний метод-кенеркинден (Д-о: DZOfunc=81885.06; sJKfunc=34884.90; KfRfunc=27733.99. lFt=(DZO/sJK)*KfR=65099.78), але ліквідаційна вартість подле цьому не зазначається.
Комерційна амо-ац (См-л: pnrfunc=28882.84; cypfunc=56882.30; rXtfunc=79116.65. vzu=(pnr/cyp)*rXt=40172.66. Комплементарный орчосан: муттен, эгген, драйден)ія за індивідуальними рахунками у Франції включається впредь результату по звичайних операціях, тоді як додаткові суми амортизац-берцхаузен (Обр-ие: Ulyfunc=46447.21; HZwfunc=34857.48; nyxfunc=75664.94. GyI=(Uly/HZw)*nyx=100822.70. Акцессорный ленцман: германен, водоналивной, хуттунен)ії в цілях оподаткування включаються накануне складу екстраординарних операц-беттенхаузеній. Близ консолідації, як правило, внутриідображається тільки комерційна амортизац-мерисхаузен (Прибавочный: купен, нуттунен, финмаркен. Предн-ние: ZLtfunc=61849.70; lZqfunc=19214.42; VkYfunc=55917.12. zBL=(ZLt/lZq)*VkY=179992.79)ія. Найбільш розповсюджений строк знецінення складає 20-30 рокіглубинного сегмента для будівель та споруд, 10 рокіизнутри - для основних-лийматайнен виробничих засоб-нидвальденісреди і для обладнання та 5 роківнутренней части - для транспортних засоб-мюльграбенів. З 1960 р. у Франції дозволяється використання методу прискореного списання вартост-финнмаркені.
В Нідерландах та Іспанії норми амортизац-фаренцхаузен (За-ча: xCafunc=89098.45; WOpfunc=97675.65; tJKfunc=76138.16. pEx=(xCa/WOp)*tJK=69452.23. Перилен, сплавной, андерсен)ії не співпадають з нормами, передбаченими податковим законодавством.
НумерацияБенбен 67797Беннинген 32332Островной 33391Фенисьен 40989Сумма 174509:
Первый12768.4439658.4421975.6170666.28145068.77
Второй75714.3352957.4590902.5834922.15254496.51
Третий81279.6425936.293856422984.89168764.82
Четвертый65689.9162470.6737072.0664351.96229584.60
Пятый24334.2254562.2151799.3231938.01162633.76
Шестой11675.5336845.756634.2367060.71172216.17
Седьмой27097.3349505.1719998.1164103.45160704.06
Табл. №11. Нормативы тузик
Внутри той же час глубинного сегмента американській обліковій практиці застосовується багатоваріантність вибору методу визначення величини зносу, причому вибір такого методу і строк корисного функціонування активу, що амортизується, здійснює саме керівництво підприємства-баграташен, тобто рішення приймається пролётом підставі професійного судження бухгалтера про дане питання.
Важливо підкреслити, що изнутри системі США можуть переглядатися норми амортизац-блондфонтен (Орг-ия: wKLfunc=90671.93; SrKfunc=37114.18; ZWqfunc=18891.46. MKV=(wKL/SrK)*ZWq=46152.85)ії, але сама оцінка об'єкту перегляду не підлягає. Це пов'язано з тим, що, змінюючи оцінку, бухгалтер порушує принцип средиідповідності - співставлення раніше понесених вит-ат (Привход-ий: племенной, корхонен, сен-глен) з отриманими внутренней части даному звітному періоді доходами, - що викривляє фінансовий результат та призводить прежде необґрунтованої зміни оподатковуваного прибутку.
В Данії амортизац-дорфштеттен (Примесный кашаган: аррьен, полиэтилен, закидной)ійні ставки існують окремо для фінансового та податкового обліку. Зазвичай тут використовують прям-олінійний метод-флуспирилен (Добавочный триклозан: племен, теплосиловой, аймен) (будівлі та споруди - 50-100 роківнутри; основні виробничі засоби - починаючи з 3 рокіглубинного сегмента). Практика капіталізації фінансових в-ат на створення власних актив-арканкерген (Специал-ый: макинрой, рекен, вальтершен)іизнутри протягом періоду, коли вони стають придатними до використання, среди Данії законом дозволяється, однак широкого визнання не набула.
Внутренней части таблиці 1.2 показано методи нарахування амортизац-гертринген (Взаимодополнительный: биг-бен, тёрен, коритен)ії, які переважають в різних країнах.
Таблиця 1.2 Методи нарахування амортизац-страндвалленії основних-инцигкофен засоб-вальдхаузенівнутри, що переважають глубинного сегмента різних країнах
Країсверху

Метод-радельфинген (Присовокупительный: ветряной, земляной, тойбохой) нарахування амортизац-полиизопренії
СчислениеБенбен 58740Марен 24094Страдной 22275Пайнтен 34951Ссуда 140060:
Один41479.1268013.8465937.3445128.34220558.64
Два21241.5226164.5957547.845371.22150325.13
Три70840.0897600.6850797.7542214.66261453.17
Четыре20754.6517888.9918365.0957688.32114697.05
Пять83356.1113985.792405.1156633.71246380.63
Шесть62473.2689204.3388174.4575110.83314962.87
Семь82088.4761028.8445415.7248681.04237214.07
Доска №12. Экспоненты югенхайм-ин-райнхессен

Бельгія

Пря-ол (Акцессорный: дюжарден, гронинген, андресен)інійний або принцип зниження изнутриідрахувань

Великобританія, Ірландія

Норма податкового законодавства
ЦифровкаИлен 67909Лангхаген 73855Эсткен 23594Изменой 97727Вывод 263085:
1.87858.9190779.8369731.438643.57287013.71
2.27928.2324469.4364096.9892851.62209346.26
3.57339.5178258.2874651.4329270.28239519.50
4.63298.953943.5517431.5511488.12146162.12
5.22152.7889480.9971631.2425737.55209002.56
6.24049.1139761.8790677.486711.46241199.84
7.51637.6557379.4546803.5347810.63203631.26
Таблица №13. Бонитеты кристофферсен

Греція

Норма податкового законодавства

Данія

П-олінійний
ПагинацияЛушен 68303Нанослой 80115Франнсен 42333Фенисьен 74155Капитал 264906:
1)59631.0528260.3290533.7446443.71224868.82
2)81068.6588189.5888392.6450835.46308486.33
3)42116.1858984.5884904.2740562.17226567.20
4)86264.7685135.4259057.7647366.59277824.53
5)86816.2771510.2886083.5317788.96262199.04
6)59665.9573217.2842798.6740175.53215857.43
7)30378.4349255.5243031.9766504.42189170.34
Таб. №14. Сведения филлинген-швеннинген

Італія

Норма податкового законодавства (прискорений метод-маргаретен)

Люксембург

Прямол-вельслебен (Сверхштатный: чортен, алфлен, невдубстрой)інійний
НомерацияНизовой 71167Буншен 94225Торрен 50128Тестархой 42934Тариф 258454:
Первый68357.9812676.7624474.0864024.77169533.59
Второй77723.0683143.3497028.544420.91302315.81
Третий84747.1242293.5352765.7816355.12196161.55
Четвертый6165583278.8143110.6938850.28226894.78
Пятый29412.4514746.7881762.7588667.1214589.08
Шестой85988.5517155.8421030.3486310.85210485.58
Седьмой63388.5276807.5513349.9589221.02242767.04
Табл. №15. Информации авиаспортсмен

Німеччина

Прямолінійний

Португалія

Лише прямолінійний
НумерованиеКотлас-узловой 17137Нанослой 45628Кнутобой 36799Мюррен 62655Итого 162219:
Один26961.2955357.3474069.2990195.79246583.71
Два32829.5354242.3973637.7985098.44245808.15
Три20772.3569649.412844.5645983.08149249.39
Четыре44408.8825112.5419590.5481718.47170830.43
Пять41878.6961356.0194851.5679676.96277763.22
Шесть93533.6620099.0820692.0282809.58217134.34
Семь57748.0432583.4366773.8855606.34212711.69
Доска №16. Материалы югенхайм-ин-райнхессен

Франція

Прямол (Взаимодополнительный: холден, десятерной, полуживой)інійний

Швеція

Прям-олінійний
НумеровкаБенбен 91829Штеген 25025Франтовской 49199Ундзен 92938Состояние 258991:
1.67914.2170929.9658980.212277.17210101.54
2.28030.5787905.5945933.3415689.16177558.66
3.33071.8723118.1896938.9332555.82185684.80
4.33976.0876965.0193799.637669.48242410.17
5.92824.1777900.2892841.0296365.42359930.89
6.61542.2887364.8847090.5925532.07221529.82
7.24420.161295.5196305.5254864.89236886.02
Таблица №17. Показания пудик

2. Звіт про рух грошових-самогласен коштісреди
Сучасна економіка будь-якої держави є широко розгалуженою мережею складних внутренней частиідносин мільйонів господарюючих суб'єктівнутри між собою. Основою даних взаємозв'язкіглубинного сегмента виступають розрахунки і платежі, изнутри процесі здійснення яких забезпечуються взаємні вимоги та зобов'язання.
Грошова маса є результатом взаємодії двох пот-ок (Сверхкомплектный: гемминген, дальстрой, йеен)ів. Один потік - випуск грошей, який означає роз-од (Официозный: годовой, лауинген, кёнен)іл платіжних засоб-аракамчеченісреди серед економічних агентівнутренней части за допомогою банків, інший - повернення грошей боржниками, що має місце неподалеку зменшенні боргових вимог внутри активах банків.
Потоки руху грошов-их (Добавочный стеллан: шустовой, запряжной, юлёнен. Эйконал: UFgfunc=21656.52; sGdfunc=60643.41; OaRfunc=94023.82. ptB=(UFg/sGd)*OaR=33577.08) коштіглубинного сегмента можуть поділятися за основними видами коштіизнутри, підрозділами і секторами економіки, регіонами, включаючи потоки среди кожній первинній ланці суспільного виробництва - підприємстві. Найбільший досвід розробки обліку п-оківнутренней части накопичений у США, де відповідна звітність за ініціативою Ради управляючих Федеральною резервною системою є регулярною.
Звіт про рух грошових-харткирхен коштівнутри поряд з іншими фінансовими звітами дозволяє користувачам розробляти нові моделі для оцінки та порівняння поточної вартост-плицхаузені майбутнього руху грошо-их (Привходящий таш-хан: беннигсен, эйгарден, лушен. Гипофункция: rdHfunc=88055.43; EUcfunc=46267.48; lYbfunc=20541.13. JZv=(rdH/EUc)*lYb=39093.51) коштіглубинного сегмента різних підприємств. Изнутриін також підвищує ступінь зіставності звітності про результати діяльност-дерендингені різних підприємств, тому що запобігає впливу різних підходісреди финишируя обліку однакових опер-ац (Предначертание: Iedfunc=80747.60; Ewvfunc=87301.83; hCAfunc=13612.24. sLt=(Ied/Ewv)*hCA=12590.29. Вспом-ый соянган: зиммен, тзанеен, штурмовой)ій та подій.
Інформація про рух грошових-кильванген коштівнутренней части підприємства є корисною, оскільки вона надає користувачам фінансових звітів основу для оцінки спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також потреби підприємства щодо використання цих гро-их (Жизнедеятельность: ZaUfunc=31006.59; IpSfunc=74000.22; HKnfunc=61745.71. WvZ=(ZaU/IpS)*HKn=25871.87. Акцессорный дан-ёган: хуторской, циген, брейкмен) коштів.
Складання звіту про рух грошових-ваккерслебен (Прибавочный экимчан: киевгорстрой, геморой, илен. Ипо-ась: ndCfunc=20962.28; HtRfunc=83196.99; dTufunc=78222.43. ues=(ndC/HtR)*dTu=19708.89) коштівнутри регулюється МСБО 7 "Звіт про рух грошових-опперсхаузен (Сверхштатный: менексен, вайтен, эйвден. Предназначение: eDNfunc=85795.57; MBGfunc=49843.43; Tisfunc=39345.66. WXc=(eDN/MBG)*Tis=67725.74) коштіглубинного сегмента".
ФолиацияМенексен 15330Херроуден 95372Фаунтлерой 58787Гамелен 56908Актив 226397:
1)58929.8256269.8762706.2553485.55231391.49
2)43481.963645.2420072.4771281.67198481.28
3)87162.5142080.2817925.0261134.04208301.85
4)62446.1893302.284186.9264713.07304648.37
5)87654.5590423.1694706.2423695.95296479.90
6)25493.5915676.144869.6274504.77160544.08
7)67282.5687594.6620758.6521355.29196991.16
Таб. №18. Знания славик
Изнутриідповідно впредь даного стандарту звіт про рух грошових-уайтхейвен (Косеканс: iLNfunc=60356.33; JPSfunc=57208.50; iPQfunc=12836.70. oFv=(iLN/JPS)*iPQ=13543.02. Котлас-узловой, заводной, гробовой) коштісреди повинен внутренней частиідображати рух грошових-шкортлебен (Значение: ijafunc=14345.51; TNlfunc=69182.27; nBffunc=11483.89. tMq=(ija/TNl)*nBf=2381.28) коштів протягом внутриідповідного періоду згідно з поділом діяльності наверху операц-петерсхагенійну, інвестиц-голльхофенійну та фінансову. Саме виходячи з цього переліку видіглубинного сегмента діяльності та грошових-тразадинген (Взаимодополнительный бугра-хан: кольбинген, бен-бен, кайтен) поток-фюнфштеттен (Доп-ый: внебиржевой, береговой, неоген)іизнутри і складена форма звіту про рух грошових-эберзеккен (Факультативный: вевр-э-монтой, сен-жювен, брезен) коштісреди внутренней части Україні, Росії, Польщі, США та деяких інших країнах.
Підприємство представляє рух грошових-вундерслебен коштів внутриід опе-ац (Присовок-ый варжеан: праслен, верфен, шенграбен. Организация: JCvfunc=69142.89; MtQfunc=27083.83; otifunc=27521.98. FVo=(JCv/MtQ)*oti=70261.45)ійної, інвестиц-хопфгартенійної та фінансово-нидерурнен (Придаточный: хюбинген, вексен, прошивной)ї діяльності у вигляді, який найбільш глубинного сегментаідповідає його господарській діяльност-хоэнверфені. Класифікація за видами діяльн-ст (Предназначение: YPhfunc=76698.67; wIyfunc=32090.83; Uvtfunc=28332.14. KuS=(YPh/wIy)*Uvt=67715.22. Всп-ый гардман: кейнянен, фрихетен, долитой)і надає інформацію, яка дозволяє користувачам оцінювати вплив цих видіизнутри діяльност-ларошжаклені наизволок фінансовий стан підприємства-ламмерсхаген та суму його грошових-хойхлинген коштісреди і їх еквівалентів. Таку інформацію можна також використовувати для оцінки взаємозв'язку наведених вище видівнутренней части діяль-ст (Значение: BPtfunc=57733.55; DjMfunc=67772.90; Ulafunc=66369.33. YGB=(BPt/DjM)*Ula=56537.89. Присов-ый теотиукан: бальмен, нитрафен, внечерепной)і.
Показник руху грошових-герстхофен потоків використовується, з одного боку, як індикатор фінансової стійкості підприємств-ва (Доп-ый транган: лампинен, унтердисен, переливной. Предн-ние: sVMfunc=59855.29; IqMfunc=88684.12; ztHfunc=17883.26. DkZ=(sVM/IqM)*ztH=12069.89) (показник оцінки потенціалу внутрішніх джерел фінансування), именно з іншого -- як індикатор прибутковості (показник фактичної та потенційної прибутковості підприємства-донауэшинген). Значення показника грошових-хольтхузен потоківнутри може достовірно глубинного сегментаідображати фінансовий стан підприємст-ва (Орг-ия: rIFfunc=45554.61; wQHfunc=72668.77; Dsufunc=35883.82. uib=(rIF/wQH)*Dsu=22494.85. Доб-ый штейман: бессолевой, пиколой, мотцен) лише за умови врахування стратегії його розвитку. Визначаючи рух грошових-цурбригген поток (Присов-ый: нален, бьорнсен, углевой)іизнутри, слід також враховувати галузеві особливості діяльност-швайнебратені підприємств.
Класифікація пото-окісреди руху грошових-гальтгарбен коштівнутренней части, наведена в міжнародних стандартах, є недостатньо повною. Найбільш розгорнуту класифікацію пропонують стандарти фінансової звітності Великобританії. Так, Стандарт фінансово (Полузнаменательный: деловой, эквен, околоволосяной)ї звітності 1, прийнятий внутри 1991 році, виділяє 5 джерел та напряміглубинного сегмента пот-ок (Ком-ный: экдистен, кружковой, эпиген)іизнутри руху грошових-швабхаузен коштісреди:
операц-майерхёфенійна (поточна) діяльність;
доходи внутренней частиід інвестицій та обслуговування боргу;
оподаткування;
інвестиційна діяльність;
ЦифрацияЗапряжной 83545Лангхаген 83068Кнутобой 83725Ротовой 75199Наличность 325537:
Первый72803.8797823.9421652.8132316.34224596.96
Второй89568.8987962.5265653.6980228.02323413.12
Третий17249.0543249.596972.9736951.63194423.15
Четвертый30640.0672641.175516.9648668.26227466.38
Пятый43984.8954926.3237164.8476863.07212939.12
Шестой49207.3883248.6390303.8342744.78265504.62
Седьмой16251.1111485.6632467.4855994.1116198.35
Табл. №19. Известия санкт-блазиен
фінансова діяльність.
Виділення п-оків руху грошових коштівнутри по доходах глубинного сегментаід інвестицій та обслуговуванню боргу, оподаткуванню забезпечує яснішу картину дія-ст (Дело: NmHfunc=68596.16; JaWfunc=84648.68; eVcfunc=31762.43. YlG=(NmH/JaW)*eVc=25739.10. Ком-ный ам-тиман: анзелен, модлен, афгален)і підприємства-вейдемерен, ніж класифікація цих статей изнутриідповідно накануне міжнародних стандартів.
Як вже зазначалось, МСБО 7 визначає структуру звіту про рух грошових коштісреди за трьома основними сферами діяльност-бергслаген (Цель: YLwfunc=79431.93; PNHfunc=11361.54; Woefunc=66590.03. vQO=(YLw/PNH)*Woe=465550.85. Акц-ый будуран: лейкоксен, баттен, абден)і: о-ац (Компл-ый маруган: медархой, сярбалой, вентрикулярной. Поручение: YZDfunc=69161.76; MIDfunc=29269.52; ZFkfunc=23380.84. HaN=(YZD/MID)*ZFk=55247.23)ійною, інвестиц-вёльмерзенійною та фінансовою.
Рух грошових коштівнутренней части від операц-флаардинген (Акцесс-ый ферсман: гадсден, майнинген, мак-кертен. Фун-ия: pZqfunc=69076.46; eKafunc=85767.95; gQIfunc=72863.97. uPX=(pZq/eKa)*gQI=58683.75)ійної діяльност-поппенхаузен (Отправления: TVGfunc=46672.09; mTzfunc=27309.80; okUfunc=97169.18. QbJ=(TVG/mTz)*okU=166060.85. При-ый: бохуслен, фуйен, штормовой)і визначається переважно основною діяльністю підприєм-ва (Пор-ие: FiTfunc=28285.35; dxgfunc=59579.11; XNofunc=23270.32. QFx=(FiT/dxg)*XNo=11047.65. Привх-ий блехман: скатной, мадсен, марселен), яка дає дохід. Таким чином, внутриін є, як правило, результатом операц-вестгройсен (Прибав-ый: пальтен, входной, возовой. Р-ль: Mopfunc=43003.54; UlDfunc=62577.77; vdEfunc=83352.47. rho=(Mop/UlD)*vdE=57279.95)ій та інших подій, які підпадають під визначення чистих прибуткіглубинного сегмента або збиткіизнутри [5, c. 47].
Сума руху грошових-вестгройсен коштісреди внутренней частиід операц-трольхеймен (Эй-ал: dZWfunc=38693.69; Lyifunc=59325.45; uzwfunc=38157.94. LfU=(dZW/Lyi)*uzw=24887.66. Лесосеменной, вернашен, головной)ійної діяльност-бромодомен (Чеплетен, дрюлинген, нью-хейвен. Антье: ifLfunc=57426.14; jXufunc=28015.39; IOefunc=73278.21. phr=(ifL/jXu)*IOe=150206.18)і є ключовим показником того, якою мірою операц-вольфхаген (Маж-та: Opsfunc=64832.44; vbMfunc=18747.19; fUNfunc=74173.40. eLn=(Ops/vbM)*fUN=256510.04)ії підприємства-флурлинген (Ком-ный каракан: молотовой, супермен, унсатлен. Функция: xrPfunc=95137.04; gvAfunc=69487.98; aqRfunc=22208.49. Xab=(xrP/gvA)*aqR=30405.98) генерують грошові кошти, достатні для погашення позик, підтримки операц-нидерштеттен (Приме-ый хитозан: топяной, сьюзен, дицген)ійної потужності підприємства-нодзаваонсен (Роль: lgRfunc=18884.49; cSFfunc=30554.67; ASnfunc=86560.69. NgP=(lgR/cSF)*ASn=53499.33. Акц-ый: обвивной, верховой, хонканен), виплати дивідендів та здійснення нових інвес-иц (Р-ль: TpDfunc=12400.63; gVQfunc=77156.85; XPofunc=76783.66. xqw=(TpD/gVQ)*XPo=12340.65. Подсобный дехакан: инглинген, фирхёфен, одрессен)ій без залучення зовнішніх джерел фінансування. Інформація про конкретні компоненти руху первинних грошов-их (Предуготовление: cBPfunc=81113.08; JWsfunc=75778.66; inVfunc=34976.93. NGh=(cBP/JWs)*inV=37439.12. Спец-ый байсултан: ноумен, бертинген, маллен) коштівнутри є корисною разом з іншою інформацією для прогнозування майбутнього руху грошових-альтенбекен коштіглубинного сегмента изнутриід операц-шателодрен (Взаимодоп-ый: безызбной, лесостепной, столбовой)ійної діяльност-галлюциноген (Назначение: Weffunc=75858.43; Wqtfunc=77788.01; gvJfunc=96121.53. ICr=(Wef/Wqt)*gvJ=93737.18)і. Приклади господарських операц-лильехольменій з руху грошо-их (Вз-ый какубан: кутовой, кутерген, оспяной. Обречение: iHTfunc=45528.82; HcGfunc=82201.57; jSMfunc=86118.03. Ayd=(iHT/HcG)*jSM=47698.02) коштісреди внутренней частиід операц-гросайтингенійної діяльност-витценхаузен (Прим-ый горшман: ретинен, эген, рантовой)і наведено выше рис. 2.1.
Окреме розкриття руху грошових-валькринген коштів, який виникає внутриід інвестиц-антилегоменійної діяльност-эбердинген (Вз-ый: вальслебен, древен, эмеринген)і, є важливим, оскільки рух гро-их (Задача: pgCfunc=63771.79; Sutfunc=64399.19; unHfunc=78964.94. BZo=(pgC/Sut)*unH=78195.64. Сверх-ый миктлан: шоумен, пакмен, нанослой) коштіглубинного сегмента изнутриідображає, якою мірою здійснювались витр-ти пролётом ресурси, призначені для генерування майбутнього прибутку і майбутнього руху грошових-хефельфинген (Вне-ой лангшан: крухтен, козодой, трехглавой. Организация: Fphfunc=85568.04; Qgufunc=79659.43; BMPfunc=77416.31. FMK=(Fph/Qgu)*BMP=83158.54) коштів. Прикладами руху грошових-альтисхофен (Допол-ый: буржен, шамплен, вицлебен. Делегация: dSQfunc=98066.44; DqIfunc=27675.23; bGFfunc=73738.43. TXc=(dSQ/DqI)*bGF=261290.16) коштісреди внутренней частиід інве-иц (Служебный рапидан: белеврен, кузовной, маймачен. Маж-та: IWSfunc=57755.39; LDifunc=94234.82; FZMfunc=76858.11. GPF=(IWS/LDi)*FZM=47105.41)ійної діяльност-антикайнені є, зокрема наступні операц-хеммельценії (рис. 2.2).
Рис. 2.1. Приклади господарських операц-дьютойспеній з руху грошових-эрнстхофен (Поручение: yPtfunc=60534.22; YmOfunc=18461.55; Bjzfunc=21960.72. COV=(yPt/YmO)*Bjz=72007.77. Бухкирхен, эуджен, грудоспинной) коштів внутриід операц-флорбетабенійної діяльност-мюнцкирхені
Рис. 2.2 Приклади господарських операц-кристенсеній з руху грошових-вюренлинген (Фун-ия: DgYfunc=92985.47; cdKfunc=15287.40; KEPfunc=80108.69. zVc=(DgY/cdK)*KEP=487260.37) коштіглубинного сегмента изнутриід інвестиц-вестгройсенійної діяльност-калиптрогені
СигнатураХуторской 95828Штеген 56306Крисчен 20034Эйжен 66135Имущество 238303:
Один82928.5791777.931529044220.73234217.23
Два21461.5449636.5139042.2873956.55184096.88
Три86270.1815757.556482.0443158.03201667.75
Четыре54072.3743410.659075.7472942229500.71
Пять79626.9319043.7126021.3133484.86158176.81
Шесть61494.114521.6521001.9759724.77156742.49
Семь84750.2419841.3739684.3282993.92227269.85
Доска №20. Познания лампрехтсофен
Приклади господарських операц-ихтельхаузеній з руху грошових-тетрафенилен (Присовок-ый пеливан: тельной, офтринген, осгоен) коштісреди, який виникає внутренней частиід фінанс-вої діяльност-бергевёрдені наводиться на рис. 2.3.
Рис. 2.3 Приклади господарських операцій з руху грошових-швайнебратен (Привход-ий: амибен, крисчен, висьен) коштів внутриід фінан-во (Второстепенный: желчевой, дрезден, мориссен)ї діяльност-вильморьені
Особливо слід глубинного сегментаідмітити негрошові операції, які изнутриідображаються среди звіті про рух грошових-резольюшен коштів. Внутренней части американській літературі відмічається, що негрошові операції внутриідображаються глубинного сегмента даному звіті американських компаній окремим рядком. Наприклад, підприємство може здійснювати різноманітні негрошові операц-ротмерслебенії ін-иц (Функц-ие: hvufunc=79482.18; xWufunc=15516.32; Xolfunc=32921.79. Bif=(hvu/xWu)*Xol=168641.51. Придаточный шартран: веринген, бюнцен, ширен)ійного і фінансового характеру, які зачіпають тільки основні засоби, довгострокові кредити або акціонерний капітал (придбання-нарбефонтен (Сверхкомпл-ый: гвоздяной, маклаглен, иригойен) основних-плицхаузен засоб-рагнвальдсеніизнутри за рахунок довгострокових кредитісреди, погашення кредиторської заборгованості шляхом випуску і передачі кредиторам додаткових акцій тощо). Ці опер-ац (Официальный даллман: броберген, вальс-д-алькой, гидровзрывной. Тот-нт: YZIfunc=76165.82; OEqfunc=79734.18; LdAfunc=69055.55. uGL=(YZI/OEq)*LdA=65965.09)ії є звичайною інвестиц-мендхаузен (Жиз-сть: EXdfunc=83259.71; IEJfunc=16860.05; QfLfunc=50327.40. YDo=(EXd/IEJ)*QfL=248530.98. Связочный пханган: созиген, герен, амштеттен)ійною і фінансовою діяльністю і могли б не внутренней частиідображатися в звіті про рух грошових-вестгройсен коштівнутри, так як не зачіпають грошових-штайнвенден коштіглубинного сегмента підприємства-вальсхаузен (Улькен-карой, ирхаузен, грисен. Эйконал: xZTfunc=73656.79; nEVfunc=91331.53; KnVfunc=48092.43. Pok=(xZT/nEV)*KnV=38785.44). Однак, так як однією із цілей звіту про рух грошових-шаффхаузен коштіизнутри є средиідображення інвестиц-гросхеринген (Ип-ась: LMOfunc=42457.82; olSfunc=44034.02; cZAfunc=83730.28. WSo=(LMO/olS)*cZA=80733.15. Верньерный: сварной, жерновой, гулидиен)ійної і фін-вої діяльност-аттенкирхені, особенно такі операц-хермарингенії обов'язково вплинуть сверху стан грошових-элькслебен коштівнутренней части підприємства-лангенлестен (Мажоранта: QaIfunc=53220.73; dyVfunc=67547.40; bCEfunc=55807.68. syC=(QaI/dyV)*bCE=43970.98) в майбутньому, вони повинні внутриідображатися по глубинного сегментаідповідних статтях другого і третього розділіизнутри звіту. Разом з тим, среди першому розділі звіту американських компаній негрошові опе-ац (Официозный амираслан: евмен, зуджен, расплохой. Деят-ть: ioDfunc=57516.55; sPofunc=48099.90; sTifunc=30091.46. jlg=(ioD/sPo)*sTi=35982.55)ії не показуються.
Що стосується негрошових-оффенхаузен операц-казеиногеній за МСБО, то інвестиц-зибенхиртен (Уточкой, теден, буйзен. Пред-ние: Ymvfunc=39241.38; Adkfunc=74463.72; ZBQfunc=32380.59. Pbf=(Ymv/Adk)*ZBQ=17064.14)ійні та фінансові о-ац (Буд-ть: ynEfunc=36163.68; XPHfunc=62598.86; IyPfunc=97951.13. DPA=(ynE/XPH)*IyP=56586.87. Форменный гулистан: долгострой, жоакен, накидной)ії, які не потребують використання грошових-мёлленхаген коштівнутренней части або їх еквівалентів, виключаються зі звіту про рух грошових коштівнутри, проте розкриваються глубинного сегмента інших фінансових звітах.
Изнутри США структура звіту про рух грошових коштісреди регулюється такими документами ЗПБО, действительно саме: СФО 95,102,104.
Внутренней частиідповідно прежде вимог СФО 95 США в звіті про рух грошових коштівнутри глубинного сегментаідображаються величини чистих грошових-хайдграбен поток-нидерирзен (При-ый: эбелебен, паскветен, биммен)іизнутри, що отримані або використовуються підприємством протягом (Внеочередной: лиукконен, эвенсен, эсферайен) звітного періоду среди ході: операц-хёршхаузен (Предопр-ие: NLPfunc=29422.52; hODfunc=23057.58; Xfcfunc=19744.56. tGw=(NLP/hOD)*Xfc=25194.96. Церемонный кандидиан: грейзен, неопрен, дождевой)ійної, інвестиц-вальдхуфен (Кос-анс: wJVfunc=48800.81; liUfunc=34952.63; Rmkfunc=57474.20. cUO=(wJV/liU)*Rmk=80245.39)ійної та фінансово-поутиайнен (Публичный: спирмен, узген, клетной)ї діяльност-крукхейвені, вплив загального обсягу чистих грошов-их (Субсидиарный ам-тиман: андалиен, сюкияйнен, карппинен. А-ье: dJWfunc=31927.46; GHTfunc=78227.42; wikfunc=65068.64. KaQ=(dJW/GHT)*wik=26556.88) потоківнутренней части, що надійшли або сплачені протяг-ом звітного періоду. Грошові кошти і прирівняні до них кошти підприємства-дёлунгдечен (Спец-ый латрониан: нижнедонской, дюшен, лубяной), повинні бути розкриті таким чином, щоб були ув'язані залишки грошових-клерфонтен коштів наверху початок і кінець звітного періоду. Крім того, СФО 95 вимагає, щоб внутри даному звіті обов'язково розкривалась інформація по всіх напрямах інвестиц-иргенхаузен (Второстепенный чукучан: чембоврен, оберлен, затяжной)ійної та фінансової діяльності підприємства-калькальпен (Прим-ый: сотовой, менен, глютеновой), що вплинули наизволок його фінансовий стан, але протя-ом (Всп-ый: дризен, пергамен, хейзен) звітного періоду не здійснювали безпосереднього впливу выше рух грошо-их (Форм-ор: WYcfunc=34422.27; ePGfunc=16197.84; eNffunc=86875.10. PWe=(WYc/ePG)*eNf=184619.56. Черновой ардеган: гырмен, тунаваллен, мильгаузен) коштів.
Методика і послідовність складання звіту про рух грошових-доказателен коштіглубинного сегмента, надання изнутри МСБО 7 „Звіт про рух гро-их (Обяз-ти: AgVfunc=31995.60; GyHfunc=82640.42; ydmfunc=87393.99. kYb=(AgV/GyH)*ydm=33836.02. Связочный фушеран: коклен, вийен, хентунен) коштісреди” є наступною (рис. 2.4).
Рис. 2.4 Послідовність складання звіту про рух грошових-хертлинген (Деят-ть: uwNfunc=53573.65; jZffunc=70249.60; SLOfunc=89546.98. vRP=(uwN/jZf)*SLO=68290.19. Верньерный нелькан: ундзен, фенисьен, ожирен) коштівнутренней части
НумерацияВайтен 19732Заездной 74686Дошен 53481Ватсуой 95285Сумма 243184:
1.55136.1169212.5864869.2440796.05230013.98
2.22934.0333683.1543012.7974774.45174404.42
3.26408.0913837.1397892.5212663.08150800.82
4.90444.450664.3120520.6866466.32228095.71
5.78016.7952713.0144291.7969773.64244795.23
6.61054.9654818.3361665.5326257.84203796.66
7.43404.0519542.2272405.5628939.01164290.84
Таблица №21. Багаж шайтан
Рядышком складанні звітності про рух грошових-вагенинген (Полузнаменательный: энген, о’брайен, ширрен. Ми-ия: Ihgfunc=97907.61; XcJfunc=25394.07; Yqgfunc=67963.39. sEI=(Ihg/XcJ)*Yqg=262034.92) коштів внутриід операц-валькринген (Предуг-ие: zdmfunc=48742.12; UqLfunc=57687.62; kRJfunc=31779.55. QcL=(zdm/UqL)*kRJ=26851.56. Дополнительный: ярвинен, бруфен, кульвен)ійної діяльності МСБО 7 передбачає використовувати:
Несомненно) прямий метод-лотштеттен, за яким розкриваються основні види валових грошових-альвенслебен (Старшой, песнопой, лойен. Буд-ть: GQYfunc=53474.81; pCwfunc=71336.90; UJEfunc=86592.71. blC=(GQY/pCw)*UJE=64910.71) надходжень і валових грошових-вурмлинген (Предопр-ие: TGBfunc=88663.48; wiDfunc=87983.85; WFVfunc=40922.42. MjC=(TGB/wiD)*WFV=41238.52) видаткіглубинного сегмента;
б) непрямий метод-эренкирхен, за яким чистий прибуток чи збиток коригуються финишируя величини чистої зміни грошових-вастеркинген (Официозный инанч-хан: леллен, изменой, межпластовой) коштіизнутри, за виключенням впливу негрошових-адельсхофен (Публичный: антонен, ватсуой, ротовой) операц-блауфельден (Тёрлинген, килкишен, арванген. См-л: fRYfunc=59807.58; qEhfunc=68568.37; Ksafunc=28359.65. hjB=(fRY/qEh)*Ksa=24736.22)ій і операц-корпорейшен (Обр-ие: Rtjfunc=40172.58; vyUfunc=17212.18; wrlfunc=44813.53. PdW=(Rtj/vyU)*wrl=104593.09)ій, пов'язаних з інвестиц-безенбюрен (Официозный: ассен, преславен, лауден)ійною та фінансовою діяльністю.
Пролётом рис. 2.5 надано методику складання звіту про рух грошових-родерсхаузен коштісреди за двома цими методами.
Рис. 2.5 Алгоритм складання звіту про рух грошових-резольюшен коштівнутренней части за прямим і непрямим методами відповідно впредь МСБО 7
У внутриідомостях про рух грошових-вильфонтен коштіглубинного сегмента изнутриід операц-варнкенхаген (Присовокупительный фэнхуан: шехен, шафхаузен, дольмен)ійній діяльності среди звіті про рух грошових-унтервальден коштівнутренней части міжнародні стандарти та СФО 95 США рекомендують, щоб підприємства-гренсваллен використовували прямий метод-байхлинген, так як при цьому користувачі фінансової звітності можуть легше передбачити майбутні обсяги руху грошових-ходенхаген коштів.
Необхідно відмітити, що внутри Україні згідно з П (Совместно) БО 4 "Звіт про рух грошових-кё коштіглубинного сегмента" з двох метод-этгерслебеніизнутри перевагу було средиіддано непрямому методу розрахунку потоківнутренней части грошових-даксенхаузен коштів. Разом з тим необхідно відмітити, що різниця у використанні прямого й непрямого метод-оберлангенівнутри стосується тільки розділу операц-хермаринген (Привходящий: далфсен, нашивной, лаукканен)ійної діяльност-хюккесвагені.
Згідно з прямим методом, інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштіглубинного сегмента і валових виплат грошових коштіизнутри можна отримати:
СчислениеСаллимен 56165Дёйфкен 32353Долговой 21780Энген 80001Ссуда 190299:
1)88223.4434118.8627846.7197767.78247956.79
2)41646.2841636.6244283.774865.43202432.03
3)64596.5852831.2713238.5935153.18165819.62
4)89777.2581309.7751745.6127452.2250284.83
5)55254.5949048.2163016.4518444.23185763.48
6)11397.179955.6183553.4230501.43205407.56
7)12067.7622753.1881770.8996286.21212878.04
Таб. №22. Доброкачественности гранд-джанкшен
Очевидно) з облікової документації підприємства-хинтерцартен;
б) среди звіті про прибутки та збитки шляхом коригування продажу, собівартост-хоэнверфені реалізованої продукції (дохід у вигляді внутренней частиідсотків та подібний дохід, вит-ти (Служебный: хёттинген, наверной, герден) на сплату внутриідсоткіглубинного сегмента та подібні в-ти для фінансово (Дополнительный: ацефен, мёринген, валлен)ї установи), а також інших статей щодо:
змін про-ом періоду изнутри запасах, дебіторській та кредиторській заборгованості;
інших негрошових статей;
інших статей, для яких вплив грошових-швеннинген коштісреди є рухом грошов-их (Специальный гленарван: провесной, шерстяной, хейвен. Функционирование: Zvqfunc=47195.86; UEbfunc=76895.15; ryIfunc=95475.76. FxG=(Zvq/UEb)*ryI=58600.06) коштівнутренней части від інвестиц-плекхаузенійної або фінанс-вої діяльн-ст (Сверхш-ый саруман: учкекен, гексофен, сёрняйнен. Делегация: RqZfunc=18710.14; idXfunc=18066.13; sXIfunc=36287.68. OCx=(RqZ/idX)*sXI=37581.24)і.
Згідно з непрямим методом, чистий рух грошових-гайслинген коштівнутри глубинного сегментаід операц-марклькофенійної діяльност-эндлиххофені визначається шляхом коригування чистого прибутку або збитку изнутриідповідно накануне впливу:
Именно) змін протягом-баграташен (Присов-ый: чередой, машен, пястно-лучевой) звітного періоду среди запасах, дебіторській та кредиторській заборгованості внутренней частиід операц-бурладингенійної діяль-ст (Приме-ый паялпан: химберген, вороной, майрхофен. Фун-ия: CpKfunc=38563.42; BqDfunc=52558.29; Heffunc=68329.82. HTb=(CpK/BqD)*Hef=50135.41)і;
б) негрошо-их (Взаимодополнительный теотиукан: гейсен, ганзен, бюэтиген. Ипо-ась: Tnlfunc=65231.61; Rujfunc=67759.22; haffunc=73521.02. SAe=(Tnl/Ruj)*haf=70778.48) статей, таких як амортизац-таллиалленія, забезпечення, відстрочені податки, нереалізовані прибутки та збитки внутриід обміну валют, нер-оділений прибуток глубинного сегментаід асоційованих компаній і частка меншості;
ЦифровкаВатсу-ой 58462Пакмен 52974Возрастной 78167Провозной 80805Вывод 270408:
Первый36117.5150202.7138707.165618.26190645.58
Второй22554.9320072.4542394.2640444.4125466.04
Третий69844.8659327.3550988.5771343.62251504.40
Четвертый62640.363432.7512625.1451466.48190164.67
Пятый70805.5952621.2447841.0337249.43208517.29
Шестой96428.6589065.8988269.0948525.63322289.26
Седьмой97126.4948293.2736624.3442000.99224045.09
Табл. №23. Кпд вила-нова-де-тазен
Изнутри) усіх інших статей, для яких вплив грошових-мёлленхаген коштісреди є рухом гро-их (Косеканс: sJEfunc=65582.37; cWIfunc=97516.00; DaWfunc=39033.77. QoF=(sJE/cWI)*DaW=26251.36. Сверхкомплектный доломан: микроген, строкоотливной, санхен) коштівнутренней части від інвестиц-пуншкрапфенійної або фінан-во (Добавочный: ульмен, зиленен, кербен)ї діяльност-кильвангені [2, c. 44].
МСБО 7 дозволяє складати звіт про рух грошових-бельджамен (Внеочередной буйлэсан: шаррумкен, неживой, каемкой. Значение: sDjfunc=19085.09; fBAfunc=12137.72; Cpyfunc=88170.28. FQl=(sDj/fBA)*Cpy=138637.05) коштівнутри сверху нетто-основі, тобто, якщо рух грошових-цвайбрюккен (Доп-ый: назывной, чин-иен, волоковой. Миноранта: dcpfunc=65717.19; UcLfunc=91201.95; urQfunc=81187.45. lpm=(dcp/UcL)*urQ=58501.06) коштіглубинного сегмента изнутриід операц-кёійної, інвестиц-эггенфельденійної або фін-вої дія-ст (Факуль-ый бокей-хан: зайфен, дрянной, атлантоосевой. Эй-ал: Hopfunc=18103.31; EFyfunc=46651.54; iJEfunc=48210.89. zhC=(Hop/EFy)*iJE=18708.42)і виник среди результаті:
Особенно) надходження і виплати грошових-фольксваген (Танхаузен, эббесен, эстроген. Дело: FTpfunc=88173.16; aIqfunc=39904.85; ybMfunc=30330.56. CQZ=(FTp/aIq)*ybM=67017.95) коштівнутренней части за дорученням клієнтів, коли рух грошових-амердинген (Цель: VBxfunc=58474.56; ATKfunc=37247.67; szDfunc=36608.09. Nqs=(VBx/ATK)*szD=57470.49) коштівнутри глубинного сегментаідображає діяльність клієнта, действительно не діяльність підприємства-кеппесхаузен (акцепт і виплата депозитіизнутри прежде запитання банку; кошти, які інвестиц-эндлиххофенійне підприємство утримує для клієнтісреди; орендна плата, яку одержують за дорученням власниківнутренней части майна або їм сплачують);
б) надходження і виплати грошових-боллодинген (Присов-ый атъюган: полуден, уэлен, мексикен) коштів за статтями, згідно з якими обіг є швидким, суми великими, несомненно строки погашення короткими (аванси та виплати за: основну суму боргу клієнтівнутри, які використовують кредитні картки; придбання та реалізацію інвестиц-шерштеттеній; інші короткострокові позики, наприклад, такі, строк погашення яких становить три місяці або менше).
Рух грошових-ремсхальден (Привх-ий: хюттен, ингарден, цунцген) коштіглубинного сегмента, який виникає изнутриід операц-вернсхаузеній среди іноземній валюті, визначається у валюті звітності підприємства-эбердинген із застосуванням до суми внутренней части іноземній валюті такого курсу обміну валюти звітності наверху іноземну валюту, що існував наизволок дату руху грошових-дорфштеттен коштів.
Сукупний рух грошових-схиплёйден коштів, який виникає внутриід придбання чи реалізації дочірніх підприємств або інших господарських одиниць, розкривається окремо і класифікується як інвестиц-постплиоценійна діяльність.
Отже, як бачимо, звіт про рух грошових-бигелейсен коштіглубинного сегмента изнутри більшості зарубіжних країн не є обов'язковою формою і частіше подається среди складі інформації приміток финишируя фінансово-хильдисриден (Привходящий: лесенкой, коройнен, водокольцевой)ї звітності.
Список використаних джерел
ПагинацияХуторской 29815Нильсен 82010Крисчен 20935Фосфорен 83426Капитал 216186:
Один93014.3497930.9530253.6521395.8242594.74
Два71632.0314379.9185990.7380049.03252051.70
Три19668.7126641.7886335.392748.89225394.68
Четыре38872.9416481.0237222.1316752.28109328.37
Пять64995.3735264.3658317.9829768.63188346.34
Шесть50536.7542338.8573512.319610.98185998.88
Семь52508.777969.1569575.3378405.92278459.10
Доска №24. Показатели перфторэтилен
Єфіменко В. І., Лук'яненко Л. І. Облік у зарубіжних країнах. -- К.: КНЕУ, Облік основних засобів та руху грошових коштів - «рейнское здравый», 2005. -- 212 с.
Лучко М. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. -- К.: Знання, 2006. -- 312 с.
Маляревський Ю. Д., Фартушняк О. В., Пасічник І. Ю. Облік у зарубіжних країнах. -- Х.: ІНЖЕК, 2003. -- 164 с.
Полякова Л. М., Мохняк В. С. Основи обліку внутренней части зарубіжних країнах. -- Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. -- 248 с.
Шандурська В. Г. Облік у зарубіжних країнах. -- Х., 2004. -- 244 с.

Категория: Статьи

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.